URL is copied to your clipboard.

Hvordan spore opp dine irske slektninger?

Hvordan spore opp dine irske slektninger?

Rundt 70 millioner mennesker over hele verden hevder de har irske røtter. Dersom du er én av dem og ønsker å bedrive slektsforskning, men ikke aner hvor du skal starte, har vi løsningen! I denne artikkelen vil vi fortelle deg alt du trenger å vite for å komme i gang med å spore opp slektninger. Alt fra et historisk og geografisk utgangspunkt, til hvor du kan finne oppføringer om dine forfedre i Irland.

Hvordan forstå historien som ligger bak

Før du starter slektsforskningen, er det klokt å få en grunnleggende forståelse om irsk historie. Å vite hva som skjedde i Irland i den tiden dine forfedre levde, kan bidra til å forstå dine slektningers valg – både hvor og hvorfor de flyttet på seg. Det kan også hjelpe deg med å spesifisere søket, når søker på du etter steder.

Det finnes en rekke historiske hendelser og fenomener som er relevante for irsk slektsforskning:

Plantations of Ireland/Plantations in Ulster (1500–1800)

De etablerte et system som innebar konfiskering av eiendom fra urbefolkningen i den nordlige delen av Irland (provinsen Ulster). De drev eierne på flukt til andre områder. Engelskmennene importerte deretter slavearbeidere fra andre land, først og fremst fra Skottland og England, for å leve som jordbruksarbeidere. Slavene ble underlagt sin godsherre for livstid.

Denne koloniseringen skapte den demografiske inndelingen mellom Sør- og Nord-Irland. Dette er grunnlaget for det som ble den politiske inndelingen mellom Nord-Irland, og det uavhengige Irland. Irland er i dag en del av Storbritannia.

Dersom dine forfedre bodde i Nord-Irland i løpet av denne perioden, er det sannsynlig at de var av engelsk eller skotsk opprinnelse, og ikke av urfolk-irsk avstamning.

Krig med England og hungersnød

Fra slutten av 1500-tallet og utover var det hyppige, voldelige konflikter mellom de innfødte irene og de engelske kolonistene. Konfliktene medførte at flere offentlige kontorer som oppbevarte kilder og informasjon ble er ødelagt. Dette har skapt hull i kildematerialet, og det umulig å drive slektsforskning på irske forfedre.

Engelsk vold og politikk forårsaket og forverret alvorlig hungersnød. Dette drepte mange irske borgere, mens andre ble drevet til å forlate landet. Den mest kjente hungersnøden går under navnet Hungersnøden i Irland på norsk, og fant sted i årene 1845–1849.

Black and white engraving of The Irish Famine, scene at the Gate of a Workhouse
Hungersnøden i Irland, scene ved porten til et sosialt velferdshus, såkalt ”workhouse”

Det anslås at rundt en million mennesker døde, og ytterligere en million emigrerte som følge av Hungersnøden i Irland. Dødsfallene og utvandringen forårsaket en nedgang på 20-25% i befolkningen i Irland og førte til en 100 år lang befolkningsnedgang. Flertallet av emigranter flyttet til USA:

Irsk immigrasjon til USA

Irsk immigrering til USA startet rundt 1714. De aller fleste av disse, anslagsvis 4,5 millioner mennesker kom til USA i perioden 1820–1930. De aller fleste bosatte seg i USA, men noen slo seg ned i Canada og i Sør-Amerika. Irrene utgjorde den nest største gruppen innvandrere til USA, bare slått av tyskerne.

Irsk uavhengihet

Den irske uavhengighetskrigen fant sted i perioden 1919–1921, og den sørlige delen av Irland ble offisielt uavhengige av Storbritannia i 1922. Men først i 1937 ble den helt uavhengig, og trakk seg ut av Samveldet i 1949. Siden irske og engelske systemer var sammenflettet i denne overgangsperioden, kan registreringen av dine irske forfedre være lokalisert både i England som i Irland.

Irsk geografi

Å ha kjennskap til Irlands geografi er også viktig; Å vite hvor dine forfedre bodde er nøkkelen til å finne registreringer av dem.

Historisk sett var Irland delt inn i fire provinser: Ulster, Munster, Leinster og Connacht/Connaught. Disse provinsene er videre inndelt i fylker, baronier, prestegjeld og byområder.

a map of Ireland from 1814
Et kart over Irland datert 1814

Finner du en oppføring som indikerer et stedsnavn i Irland, som du ikke finner på kartet, er det sannsynlig at navnet har blii feilhørt eller stavet feil av personen som oppførte informasjonen. Da bør du søke eller bla gjennom en database over stedsnavn. Dette kan hjelpe deg å finne det riktige navnet, spesielt dersom du har delvis korrekt navn som fylket eller baroniet. Logainm.ie er et gratis nettsted som gir detaljert informasjon om stedsnavn i Irland. Nettstedet kan være nyttig for å finne riktig navn på stedet dine slektninger bodde.

Det er viktig å søke etter informasjon i de omkringliggende prestegjeldene. Da kan du også finne informasjon om andre familiemedlemmer som bodde i nærheten.

Religion i Irland

Spenningen mellom de innfødte irske og de engelske koloniherrene var av både religiøs og politisk art. De aller fleste irer var katolske, skottene var for det meste protestanter eller presbyterianere, mens engelskmennene tilhørte Church of England. Dette er viktig, fordi religionen til de irskfødte slektningene dine kan si noe om deres opprinnelse. Kirken var den aller viktigste kilden til viktig informasjon i Irland før midten av 1800-tallet, så du må vite hvilken kirke du skal lete etter i din søken etter kilder.

. Cemetery on church grounds. Partly cloudy, blue sky
St. John’s Irish Catholic Church i Kilkenny i Ireland

Det irske språket

Selv om engelsk er hovedspråket i Irland i dag, er irsk språk fremdeles levende og det finnes relativt mange viktige kilder på irsk. Du kan absolutt spore opp slektninger ved hjelp av engelsk, men det kan være nyttig å lære noen viktige irske begreper.

Hvor skal jeg starte

Slektsforskning bør alltid gå bakover kronologisk; Start med de nærmeste generasjonene og jobb deg bakover i tid, én generasjon om gangen. På samme måte bør du starte med å undersøke innvandrerforfedre fra ankomststedet – ikke avreisestedet. Amerikanske folketellinger fra 1850 og utover viser vanligvis stedet og hvor foreldrene ble født. Det er ofte slik at det eneste en slektsforsker vil finne er at familien deres kom fra Irland. Den spesifikke byen eller fylket er imidlertid vanligvis ikke nevnt i denne folketellingen, så du må antagelig søke videre.

For å finne oppføringene til dine irske forfedre trenger du følgende:

 • Deres fulle navn
 • Datoen for en viktig hendelse i livet deres, som fant sted i Irland (f.eks. fødsel, død, ekteskap, etc.)
 • Stedet hvor familien bode i Irland: Fylke, prestegjeld og by
 • Religion

Skal du finne irske forfedre som levde før 1864, vil kirkebøker være den viktigste kilden. Du kan imidlertid også finne dine slektninger følgende steder:

 • Folketellinger (der de eksistserer — mange ble ødelagt under krig)
 • Ekteskaps-oppføringer (for protestantiske ekteskap i perioden 1845–1863)
 • Griffiths Valuation-oppføringer (en eiendomsskatt innført fra 1848–1864)
 • Tiendeoppføringer og andre grunn- og skatteregistre
 • Kirkegårder (husk bare at værforholdene i Irland har vært harde mot gravstener)

I 1864 ble registrering av personer etablert som en norm, så fra dette tidspunktet kan du lete i:

 • Folkeregistre
 • Folketellinger (mange av disse overlevde fordi de ble kopiert til engelske registre)
 • Skifteprotokoller
 • Aviser
 • Kirkegårdsregistre

Så hvor vil du finne disse registrene?

Mange finnes online på websider som MyHeritage. I noen tilfeller må du reise til Irland for å for å lete opp registrene selv.

Irske kilder hos MyHeritage

MyHeritage besitter mer enn 100 irske innsamlede kilder med mer enn 14 millioner opptegnelser! folketellinger, livshendelser (fødsel, ekteskap, og dødsfall), immigrasjonslister og reiseoppføringer, aviser, og mye mer.

Klikk her for å søke i irske kilde hos MyHeritage.

Ytterligere kilder

Andre kilder og nyttig informasjon kan finnes følgende steder:

Du kan også lese mer om søking etter irske etternavn i den kunnskapsbaserte artikkelen av Laura Colleran: Making the Most of Your Irish Surname 

URL is copied to your clipboard.