URL is copied to your clipboard.

Legge til et adoptert barn til et familietre

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Legge til et adoptert barn til et familietre

Biologiske slektstrær er gjerne roten til all slektsforskning, men hos MyHeritage forstår vi at felles DNA ikke er det eneste som gjør en familie.

Hvis du er adoptert, eller du har adoptivbarn og adoptivforeldre i familietreet ditt vise dette, ken du vise dette i treet. Denne artikkelen forteller hvordan man viser adoptiv- og ste-relasjoner i et MyHeritage MyHeritage familietre.

Å føre et adoptivforhold  

Alternativene for å angi et adopsjonsforhold til foreldre finner man i rediger profil i «Familie»-seksjonen..

For å finne denne siden for en eksisterende profil trykker du på barnets personkort, det åpner en panel på venstre side, der du trykker «Rediger».  Klikk på «Rediger mer»-lenken nederst i venstre hjørne av vinduet

Screenshot of "Edit details" window
«Rediger flere detaljer» i «Rediger essensielle detaljer»-vinduet

Hvis du legger til barnet som en ny profil, vil Rediger essensielle detaljer»-vinduet dukke opp etter at du klikker på + ikonet eller «Legg til slektning» og velg den riktig type.

Ved å klikke “»Rediger mer» vil bringe deg til den fulle «Rediger Profil»-siden. På menyen til venstre, velg «Familie».

"Edit more details" section
Å velge «Familie» i rediger profil

Her kan du se foreldrene som er oppført, og under deres navn, vil du se en dropdown-meny som heter «Forholdet til foreldrene.” Her kan du velge «biologisk barn», «adoptivbarn» eller #fosterbarn».

"Relationship to parents" menu in the "Family" section with "Adopted child" selected
«Forholdet til foreldre»-menyen i «Familie»-seksjonen med «adoptivbarn» valgt

 

 

Klikk deretter på «Lagre og fortsett» for å gå videre til den neste delen av Rediger Profil, eller «Lagre og lukk» for å gå tilbake til familietreet.

 

Dashed line indicating adoptive relationship on MyHeritage
Et adoptivforholdet er angitt med en stiplet linje.

Legge til to sett av foreldre på MyHeritage

Selv om det er lett å indikere et adoptivforhold på MyHeritage, kan det bli litt komplisert å legge til to sett med foreldre til familietreet, men det kan gjøres! Vanskeligheten kommer av en begrensning i det gjeldende MyHeritage familietre-systemet. Du kan bare koble til et par av eksisterende profiler som biologiske foreldre når et barn er allerede koblet til adoptivforeldre. Du kan ikke legge til nye foreldreprofiler for et barn som allerede er koblet til andre foreldre (adopsjon eller biologiske), og du kan ikke koble til eksisterende profiler som adoptivforeldre til et barn som allerede er koblet til biologiske foreldre.

Dette betyr at for å legge til to sett med foreldre til et barn, må du:

  1. Bruk «Fjern tilknytning» til å koble barn fra foreldrene de er koblet til for øyeblikket
  2. Bruk «Koble til eksisterende person» for å koble barnet til adoptivforeldrene og endre forhold til «adoptivbarn» som beskrevet ovenfor
  3. Bruk «Koble til eksisterende person» for å koble barnet til de biologiskeforeldrene

Hvis ett av settene med foreldre du legger til, ikke har profiler på treet, for eksempel biologiske foreldre som ikke er relatert til adoptivforeldrene, må du lage profiler før du kobler dem til barnet.

Høres det komplisert ut? Ikke bekymre deg. Vi skal veilede deg gjennom prosessen og vise deg noen snarveier.

Å legge biologiske foreldre til er adoptivbarn

Hvis de biologiske foreldrene til et adoptert barn allerede er i slektstreet (som slektninger av adoptivforeldre, for eksempel hvis en tante og onkel har adoptert deres nevø), er det å vise dette forholdet ganske enkelt. Klikk på barnets personkort for å åpne det venstre panelet, og klikk på de tre dottene, altså «Mer»-knappen i den øverste delen av panelet. I menyen som åpnes, klikk på «Koble til eksisterende person.”

"Connect to existing person" in the "More" menu
«Koble til eksisterende person» i «Mer»-menyen

I det neste vinduet, velg «Koble til en forelder.” En søkebar kommer opp nedenfor, der du kan skrive navnet på en av barnets biologiske foreldre. Hvis de biologiske foreldrene du har valgt har mer enn én partner i familietreet, vil en dropdown meny vises der du kan velge riktig par (eller som enslig forelder). Når du har valgt de biologiske foreldrene, klikk «OK.”

Connecting an adopted child to the biological parents
Koble det adopterte barnet til biologiske foreldre

Det adopterte barnet vil nå vises to steder på ditt slektstre: som et adoptert barn av adoptivforeldre, og som biologiske barn av biologiske foreldre. Et grått «x2»-ikon vil vises øverst i venstre hjørne av personkortet for å indikere at barnet vises i to steder i treet.

Child appearing under biological parents and adoptive parents, with gray "x2" icon
Barn vises under biologiske foreldre og adoptivforeldre, med det gråe «x2»-ikonet

Legge til ikke-relaterte biologiske foreldre til et adoptert barn

Den enkleste måten å legge til ikke-relaterte biologiske foreldre, i teorien, ville være å legge dem til som foreldre til barnet. Imidlertid, på grunn av de begrensninger som er nevnt ovenfor, kan denne prosessen være komplisert. Du må koble barnet fra adoptivforeldrene så kan legge til de biologiske foreldrene. Så må du koble barnet fra de biologiske foreldrene, slik at du igjen kan koble barnet til adoptivforeldrene for å vise adoptivforholdet, og deretter koble barnet til de biologiske foreldrene!

Heldigvis finnes det en snarvei. Du kan legge til en foreldre som et barn eller søsken til noen i familietreet, deretter koble forelderen fra dette forholdet, legge til den andre biologiske forelderen, for å til slutt koble de til barnet.

Forvirret? Ikke bekymre deg, det her er akkurat hva du må gjøre.

Først, sørg for at barnets forhold til adoptivforeldrene, er angitt i treet. Du kan sjekke dette lett ved å se på linjen som forbinder barnet til foreldrene: hvis det er stiplet er det et adoptivforhold

Deretter velger du en person i slektstreet, og trykker «Legg til slektning», og velg et slektsskap.

"Add relative" options
Legg til en slektning

I «Rediger detaljer»-vinduet legger du til detaljer om forelderen. Klikk «OK.”

Adding the biological mother as a random family member
Å legge til den biologiske moren som et tilfeldig familiemedlem

Den biologiske forelderen vil nå vises som en slektning til noen i familien, men det er greit, det skal vi fikse nå. Klikk på «Mer»-knappen i panelet til venstre av den biologiske forelderen og velg «Fjern-tilkobling.”

 

Removing an erroneous connection
Å fjerne en feilaktig kobling

Velg den feilaktige tilkoblingen som er lagt til og trykk «Ok.»

Removing an erroneous connection
Å fjerne feilaktig tilkobling

Nå vises personen i sitt eget tre.

The biological parent in a separate tree
Den biologiske forelderen i et eget tre

For å legge til den andre biologiske forelderen, klikk på + ikonet og velg «Partner.” Skriv inn personens detaljer og trykk «OK.»

Gå tilbake til barnets profil ved å søke på navnet i søkeboksen øverst til høyre.

Using the search box
Å bruke søkeboksen for å finne barnet

I panelet til venstre, trykk på «Mer»-knappen og velg «Koble til eksisterende person.» Velg «Koble til en forelder, og skriv deretter inn navnet på en av de biologiske foreldrene i søkeboksen som vises under. Velg den biologiske forelderen, og klikk «OK.”

Connecting an adopted child to the biological parent in a different family treeKoble til et adoptert barn til biologiske foreldre i et annet slektstre

Dette vil ta deg til et eget tre med den biologiske familien til barnet.

Adopted child's biological family tree
Adoptiv barnets biologiske slektstre

Akkurat nå er MyHeritage-grensesnittet programmert til å vise biologisk familie som standard. Du kan alltid gå tilbake til adoptivtreet ved å søke etter en person som vises i treet, som adoptivforeldre eller søsken, ved å bruke søkefeltet i øvre høyre hjørne av skjermen.

Legge til ikke-relaterte adoptivforeldre til et biologisk barn

Hva gjør du dersom det biologiske barnet til noen i din familietreet ditt ble adoptert av foreldre som ikke er relatert?

Først må du koble barnet fra de biologiske foreldrene. I barnets detaljpanel til venstre trykker du på «Mer» og velger «Fjern forhold», så «Fra foreldre», så trykker du «OK.»

Removing the connection to the biological parents
Å fjerne tilkoblingen til de biologiske foreldrene

Barnet vil nå vises alene i et nytt slektstre.

The child appears alone in a separate family tree
Barnet vil nå vises alene i et nytt slektstre.

Nå kan du legge til adoptivforeldre som du vanligvis legger til et sett av foreldre: klikk på det tomme området over den person kortet, eller klikk på + ikonet eller «Legg til slektning» og velg «Legg til far» eller «Legg til mor.”

Når du har lagt til adoptivforeldre, klikk på «Rediger» i profilpanelet til venstre og trykk «Rediger mer», og gå deretter til «Familien»-seksjonen. Endre forholdet mellom barnet og foreldrene til «adoptivbarn», slik som det ble beskrevet i begynnelsen av denne artikkelen, og klikk deretter på «Lagre og lukk.”

Changing relationship to "adopted child"
Endre forhold til «adoptivbarn»

Nå kan du koble til barnet til de biologiske foreldrene. I panelet til venstre, trykk på «Mer»-knappen og velg «Koble til eksisterende person.» Velg «Koble til en forelder» og finn de biologiske foreldrene. Velg dem og klikk «OK.”

Connecting the child to the biological parents
Koble det adopterte barnet til biologiske foreldre

Koble det adopterte barnet til biologiske foreldre.

Legg til et adoptert barn

Hvis du ønsker å angi et forhold til en steforelder til sine stebarn som en adoptivforelder, må du følge en tilsvarende prosess som den som er beskrevet ovenfor: fjern først koblingen fra barnet til de biologiske foreldrene («Mer» – >»Fjern tilknytning»>»Fra foreldre»), legg til barnet som adoptivbarn av adoptivforeldrene («Mer» – >»Koble til eksisterende person»>»Koble til foreldre»), før det opp som et adoptivforhold («Rediger»>»Rediger mer»>»Familie»>»Forholdet til foreldre»>»adoptivbarn»), og koble deretter barnet til sine biologiske foreldre («Mer» – >»Koble til eksisterende person»>»Koble til forelder»).

Barnet vil nå vises to ganger i treet: en gang som adoptert barn av den biologiske forelderen og steforelderen, og en gang som biologisk barn av de biologiske foreldrene

Biologiske- og adoptivfamilier i stamtavle- og viftemodus

Når du velger et adoptert barn som roten i stamtavlemodus eller viftemodus, vil den personens biologiske forfedre vises som standard. Imidlertid, hvis du klikker på barnet for å åpne panelet med detaljer, vil du se både de biologiske foreldrene og adoptivforeldrene. Du kan klikke på «Biologiske foreldre» eller «Adoptivforeldre» for å velge hvilke forfedre som skal vises i stamtavlemodus eller viftemodus.

For å lære mer om å legge til adopterte barn til familietreet, se Daniel Horowitz sitt  «Ask the Expert» session Recording Adoptive Parents.

Er du et adoptert barn som leter etter din biologiske familie? Les noen nyttige tips for adopsjonsrelatert forskning i  denne gjesteartikkelen av Brianne Kirkpatrick.

URL is copied to your clipboard.