URL is copied to your clipboard.

Hvordan finne ut om dine forfedre var conversos

Hvordan finne ut om dine forfedre var conversos

Har du spanske etternavn i familien din som du mistenker kan ha opprinnelse fra spanske conversos? Eller … praktiserer den katolsk-spanske familien din noe som kan peke mot sefardiske røtter? I denne artikkelen skal vi utforske det mystiske og komplekse i identiteten til spanske og portugisiske conversos, og hvordan du kan identifisere dem i slektstreet ditt.

Hvem var conversoene?

Ordet converso betyr ganske enkelt «konvertert», og med dette begrepet refererer man vanligvis til jøder som konverterte til kristendommen på den iberiske halvøya fra 1300-tallet og fremover i tid.

I tiden før den romerske invasjonen fantes et betydelig jødisk samfunn på den iberiske halvøy. På slutten av middelalderen, konverterte mange jødiske familier som bodde der til kristendommen. Mye av årsaken til det, var de forferdelige opptøyene og massakrene som ødela jødiske samfunn over hele regionen i 1391. Men det var også andre grunner:

 • Tvunget omvendelse: Under opptøyer og massakre fikk mange jøder valget mellom å omvende seg, eller å dø. I andre tilfeller, fikk de ikke noe valg i det hele tatt, men de ble døpt mot sin vilje. Ifølge katolsk lære på den tiden (frem til etter andre verdenskrig), må selv en person som er døpt mot sin vilje leve som kristen etter dåpen.
 • Frivillig omvendelse: Noen jøder valgte å konvertere av egen frie vilje. Enten av ekte religiøse grunner, det vil si at de trodde at kristendommen var sannheten. Eller av praktiske hensyn. Lovverket i Spania og Portugal på den tiden var diskriminerende mot jøder, og ved å erkjenne seg kristen, betydde det at folk fikk større sosiale og økonomiske muligheter.

De som konverterte var kjent som “conversos,” “krypto-jøder,” “marranos,” eller “anusim”. Begrepene brukes ofte om hverandre, men har de ikke samme betydning. Marrano ble brukt fordi mange gjorde et poeng av å spise eller vise svinekjøtt offentlig. Dette for å demonstrere at de hadde forlatt sine jødiske tradisjoner som forbyr forbruk av svinekjøtt.

 • Conversos: Spansk for «å konvertere». En person som konverterte, enten frivillig eller ufrivillig.
 • Marrano: Spansk for «svin». Et fornærmende begrep for en conversos.
 • Krypto-jøde: En person som praktiserer jødedommen i hemmelighet.
 • Anus: «Tvunget en» på hebraisk («anusim» i flertall). En person som ble tvunget til å konvertere.

Conversos var ikke nødvendigvis krypto-jøder, de kan ha konvertert, men ikke praktisert jødedommen i hemmelighet. Krypto-jøder var ikke nødvendigvis anusim, de kan ha praktisert jødedommen i hemmelighet, men ikke blitt tvunget til å konvertere. «Marrano» har blitt et akseptert synonym for «converso», men på grunn av ordets opprinnelse foretrekker mange å unngå det.

Historikere er uenige om hvor mange av de som konverterte faktisk ble tvunget, kontra hvor mange som gjorde det frivillige. Det er også en debatt blant forskere om hvor mange som var oppriktige, og hvor mange som ikke var det. Det er veldig vanskelig å si, på grunn av den spanske inkvisisjonen som kom etterpå.

Conversos og den spanske inkvisisjonen 

Institusjonen for middelalderens inkvisisjon eksisterte i århundrer før dronning Isabel I og hennes bekjenner, Don Tomás de Torquemada, etablerte den spanske inkvisisjonen i 1478. Torquemada organiserte inkvisisjonen og satte klare retningslinjer for den. Han etablerte prosedyrer som ble ansett for å være ganske avanserte og humane sammenlignet med tidligere iterasjoner. På den tiden ble tortur ansett som en effektiv måte å tvinge frem en tilståelse, men under den spanske inkvisisjonen ble det lite brukt, sett i forhold til andre vanlige praksiser på den tiden.

Painting of a procession of convicts from the Inquisition at Lisbon
Prosesjon av fanger fra inkvisisjonen i Lisboa

Inkvisisjonen utløste et terrorregime i Spania de neste århundrene. ÅKonvertering ble utført uforholdsmessig målrettet. Offisielt var inkvisisjonen ment for å røyke ut alle former for kjetting blant kristne. Imidlertid fokuserte inkvisitorer på det de kalte «Judaizing» som var praktiserende jødiske tradisjoner og skikker til tross for ens kristne tro. Inkvisisjonen førte rettsdokumenter omhyggelig, og disse danner et av at bilde av mange conversos som praktiserte jødedommen i all hemmelighet. De tente sabbatslys i all hemmelighet, holdt jødiske matritualer, feiret jødiske helligdager og holdt hemmelige bønneseremonier

Hvor utbredt var krypto-jødedommen?

Var dette virkelig, eller var det bare i inkvisitorenes fantasi?

Dette var tema for heftig debatt blant lærde i perioden. Noen hevdet at krypto-jødedommen var svært utbredt, og at mange jøder risikerte livet for å holde fast på sin jødiske praksis og tro. Andre hevdet at krypto-jødedom for det meste var noe inkvisisjonen hadde funnet på. Og at forfølgelse av conversos var ikke annet enn antisemittisme som utga seg for å være religiøst betinget.

De som var tilhengere av det siste argument pekte på at jødiske familier som konverterte til kristendommen fikk muligheter de tidligere hadde blitt nektet, og derfor ofte steg veldig raskt i rekkene av det kristne samfunnet.

De inntok raskt fremtredende stillinger i Kirken og det lokale lederskap. Dette førte til økende harme blant «gamle kristne» som ikke kunne holde tritt med den nye konkurransen. Da den spanske inkvisisjonen ble etablert, begynte «gamle kristne» å tvile på oppriktigheten til «nye kristne».

Inkvisisjonen opererte slik at den ga folk insentiver slik at folk kunne lyve om sine naboer. Vitner fikk kunne «tipse» inkvisisjonen anonymt uten personlig risiko, og uten noen konsekvenser ved å gi falskt vitnesbyrd. Det kan være at mange av historiene om hemmelig jødisk praksis bare var oppfunnet av sjalu eller hevngjerrige naboer.

På den annen side er det mange historiske bevis på at noen conversos opprettholdt en sterk knytning til sin jødiske identitet og tradisjoner. Det er mange eksempler på converso familier som flyttet vekk fra spanske og portugisiske territorier, umiddelbart gjenopptatt sin jødiske identitet og livsstil.

Et annet historiske bevis er Siddur de Los Conversos Catalanos. Det en bønnebok fra 1400-tallet som ble funnet skjult i det gamle jødiske kvarteret i Barcelona. Det en gang blomstrende jødiske samfunnet i Barcelona ble ødelagt i opptøyene i 1391 og alle overlevende konverterte til kristendommen. Bønneboken som var skrevet på gammel katalansk og hebraisk, viser at den jødiske bønnetjenesten ikke bare var observert, men ble gjennomført i en så stor grad at de som gjorde det følte behov for å bevare bevis for fremtidige generasjoner ved å skrive den ned. Det var en stor risiko å ta, fordi et skriftlig dokument, ville ha vært fordømmende bevis for inkvisisjonen hvis det ble oppdaget.

Page of Hebrew text from the Barcelona haggadah
Illustrasjon av en side fra Barcelona Haggadah, en jødisk hellig bok laget i Catalonia på 1300-tallet

Så det ser ut til at i det minste noen conversos opprettholdt lojalitet til sin jødiske identitet og tro, og fortsetter å praktisere i hemmelighet til tross for risikoen. Svaret på hvor utbredt fenomenet krypto-jødedom trolig var, lå et sted mellom de to mest fremtredende vitenskapelige oppfattelsene.

Var dine forfedre conversos?

Hvis du har røtter i Spania og Portugal, er sjansen stor for at i det minste noen av dine forfedre hadde jødiske røtter.

I en genetisk undersøkelse fra 2008 fant man at nesten 20% av den mannlige befolkningen på den iberiske halvøya har sefardisk jødisk opphav. En annen undersøkelse fra 2018 fant at latinamerikanere også ser ut til å ha betydelige mengder sefardisk jødisk DNA. Nå man tar i betraktning at konvertering fant sted for 500-600 år siden, og at antall forfedre du har vokst eksponentielt med hver generasjon du går tilbake.  Det var er faktum at det var betydelig jødisk befolkning i Spania før konverteringene og utvisningene fant sted, så det er sannsynlig at mange av forfedrene kom fra jødisk bakgrunn.

Nedenfor presenterer vi noen fremgangsmåter du kan bruke for å finne converso røtter i familien din.

Converso etternavn?

Da de portugisiske og spanske regjeringene nylig tilbød statsborgerskap til etterkommere av jøder som ble utvist fra Iberia, la de vanlige sefardiske jødiske etternavn til grunn.

en nylig studie

nylig studie av Dr. Mordechai Nelken og Unión Sefardi Mundial identifiserte 12 vanlige familienavn blant folk i spansktalende land som mest sannsynlig har jødisk eller converso opprinnelse:

 • Aliba
 • Castro
 • Costa
 • Dorán
 • Espinoza
 • Ferrera
 • León
 • Medina
 • Nevarro
 • Rojas
 • Silva
 • Salón

I tillegg er følgende navn fra øya Mallorca knyttet til samfunnet xuetas, som er katalansk for «marranos»:

 • Aguiló
 • Bonnin
 • Cortès
 • Fortesa
 • Fuster
 • Martí
 • Miró
 • Picó
 • Pinya/Piña
 • Pomar
 • Segura
 • Tarongí
 • Valentí
 • Valleriola
 • Valls

Hvis du søker på nettet, vil du sannsynligvis finne omfattende lister over navn som har blitt funnet inkvisisjonsposter som tilhørte folk som er anklaget for Judaizing, eller har andre egenskaper som forskere forbinder med navn vedtatt av konvertitter til kristendommen.

Legg imidlertid merke til at mange av navnene er ekstremt vanlige, så det å bare ha et etternavn forbundet med conversos beviser ikke jødisk arv.

Krypto-Jødiske tradisjoner?

Det finnes en rekke ritualer som har vært knyttet til krypto-jødisk identitet i latinamerikanske samfunn. Disse kan omfatte:

 • Å tenne lys fredag kveld, spesielt på et hemmelig sted
 • Separere melk og kjøtt
 • Separere og brenne et liten deig bit før baking
 • Å tilberede visse mat retter på en bestemt måte, spesielt ved bruk av olivenolje i stedet for smult
 • Uttale merkelige ord eller uttrykk når du går inn i en kirke
 • Sjekke egg for blodflekker
 • Spesiell overholdelse av St. Esters høytid.

Noen tror at ritualene kan ha gått ned gjennom generasjonene, ofte fra mor til datter, med mål om å bevare familiens jødiske identitet. Men de kan ha mistet sin mening gjennom århundrer.

Ritualen må også tas med en klype salt. Dette er flere århundre siden, og slike tradisjoner som kan ha blitt vanlige flere samfunn, og ikke-converso naboer kan ha begynt å de samme ritualene som se så sine converso venner gjøre. Mange converso-familier og giftet seg også inn i lokalbefolkningen over tid, noe som kan ha bidratt til å spre disse tradisjonene.

DNA test for å avdekke converso røtter?

Mange mennesker som tror at deres forfedre kan ha vært conversos, tar en DNA-test i håp om å få dette bekreftet.

For å forstå hva resultatene dine betyr, må du imidlertid ta hensyn til de begrensningene som er der ved DNA-testing for etnisitet. DNA-etnisitetsestimater er basert på grunnleggerpopulasjoner, dvs at grupper av mennesker som kan spore sitt opphav tilbake flere generasjoner til stedet der de for tiden bor. DNA-et ditt sammenlignes deretter med deres DNA, og estimatet ditt er basert på elementene du deler med disse populasjonene. Klikk her for å lære mer om hvordan MyHeritage beregner etnistets estimat.

Det er imidlertid en grense for hvor langt tilbake folk er i stand til å spore sine røtter. Vanligvis kan grunnleggerpopulasjoner spore sine røtter tilbake 100-200 år, noen ganger litt mer. Etnisitetsestimatene gir oss derfor et bilde av hvor dine forfedre sannsynligvis var for noen hundre år siden, men ikke så langt tilbake som 1300- og 1400-tallet.

MyHeritage sin amerikanske slektsforsknings rådgiver/ekspert, Schelly Talalay Dardashti, anbefaler derfor å vurdere etnisitetskategorier som kan indikere forfedre som bor langs migrasjonsrutene for jødiske mennesker som forlot Spania mellom 1391 og 1492. Det resultatene du kan få når du tar en MyHeritage DNA test som indikerer forfedre som bor langs disse rutene er:

 • Iberisk
 • Gresk og sør-italiensk
 • Italiensk
 • Sardinsk
 • Balkan
 • Vestasiatisk
 • Midtøsten

Og selvfølgelig kan sefardiske forfedre ha delt DNA med følgende jødiske etniske grupper:

 • Nordafrikansk – sefardisk jødisk
 • Ashkenazi jødisk
 • Mizrahi jødisk – iransk/irakisk

Nok en gang, selv om disse resultatene kan gi noen ledetråder om at du har converso arv, er de på ingen måte definitive bevis.

Converso slektsforskning 

Den eneste virkelig pålitelige måten å vite om dine forfedre var conversos, er å spore slektsforskningen din tilbake til converso-forfedre.

Dette er imidlertid ekstremt vanskelig. Ikke bare fordi det er veldig utfordrende å spore noens slektsforskning for mer enn 20 generasjoner tilbake, men også fordi converso-familier skjulte sin «nye kristne» opprinnelse i forsøk på å unngå forfølgelse, og kan med vilje ha gjort seg vanskelig å finne!

Men det er ikke umulig, og noen har gjort det. En person som lyktes i å spore sin mors linje helt tilbake til sine converso forfedre er anerkjent slektsforsker og prisbelønt forfatter Genie Milgrom, Hun ble født på Cuba og bor for tiden i USA. Genie har skrevet flere bøker du kan være nyttig for deg, både om sin egen forskning, og for å dele ressurser slik at andre kan gjøre det samme som henne. Et eksempel er How I Found My 15 Grandmothers (tilgjengelig på engels og spansk).

Det var flere spor som hjalp Genie med å avdekke familiens opprinnelse fra conversos:

 • Mystisk arvegods etter hennes svært katolske bestemor som inneholdt jødiske symboler.
 • Visse oppskrifter og spesielle tradisjoner rundt mat og måltider, som var typisk jødiske.
 • Et slektstre fullt av søskenbarn som giftet seg med søskenbarn, fordi de ønsket å holde den jødiske arven i familien

Genie klarte til slutt å spore sin mors linje tilbake til ganske mange forfedre som ble registrert i de portugisiske inkvisisjonsfilene som kjettere. De funnet skyldig og brent på bålet for «Judaizing». Det tok henne imidlertid mange år, og hun lykkes ført etter at hun fikk hjelp av en profesjonell slektsforsker som var basert i Spania. Hvis du seriøst ønsker å finne dine converso røtter, kan det å ansette en profesjonell være det beste alternativet.

Hvis dine forfedre var conversos, gjør det deg jødisk?

Spørsmålet om hva som gjør en person jødisk er gjenstand for diskusjon, helt uavhengig av spørsmålet om converso identitet.

Jødedommen er unik ved at den både er etnisitet og religion. En som har blitt født i en ikke-jødisk familie, men konverterer til jødedommen, regnes som jødisk i samfunnet der den personen konverterer, uavhengig av den etniske arv. Samtidig, som en person som har blitt født jødisk, men har konvertert til en annen religion, regnes også som jødisk av de fleste jødiske samfunn.

Det blir enda mer komplisert når du tenker på at det er mange forskjellige nivåer å praktisere jødedommen på. Forskjellige jødiske samfunnene har forskjellige standarder for å vurdere om en person er jødisk. For eksempel, ortodokse jøder vil bare betrakte en person som fullstendig jødisk hvis personen er født av en jødisk mor, eller har gjennomgått en omvendelse i henhold til strenge ortodokse standarder. Reform jøder, derimot, vil anse en person som jødisk hvis personen har en jødisk forelder (far eller mor) eller har gjennomgått en omvendelse i henhold til en mer liberal tilnærming.

Hvis du har converso forfedre, betyr det at du har noen jødiske røtter. Mange jøder vil imidlertid ikke anse deg som jødisk hvis du praktiserer, eller har en annen religion.

Noen ser på sine jødiske røtter som en mulighet til å få kontakt med denne fasetten av sin identitet, og ønsker å lære mer om jødisk kultur. Andre ser det som en katalysator for å bli mer aktivt involvert i det globale jødiske samfunnet, og kanskje til og med konvertere til jødedommen. Uansett hva du velger å gjøre, er det viktig å vise respekt mot eksisterende jødiske samfunn som har båret jødisk kultur gjennom historien ute i frihet … og ofte betalt en høy pris for det.

Hvis du ett av etternavnene eller opprinnelse som vi har beskrevet ovenfor? Kom i gang med forskningen ved å søke opp dine spanske forfedre i MyHeritage historical record collections.

URL is copied to your clipboard.