URL is copied to your clipboard.

Hvordan finne en nekrolog for en amerikansk stamfar

Jeniann Nielsen

Hvordan finne en nekrolog for en amerikansk stamfar

En av de mest nyttige og informasjonsrike dokumenter som du kan finne for din stamfar er en nekrolog. Nekrologer er korte avisartikler skrevet innen få dager etter en persons død. De er vanligvis skrevet av den avdødes barn eller andre familiemedlemmer. Detaljene som finnes i nekrologer varierer mye, men de kan inkludere informasjon som:

 • Fullt navn på den avdøde personen
 • Dato og sted for dødsfallet
 • Gravsted
 • Dato og fødested
 • Navn på foreldre
 • Navn på ektefelle
 • Dato og sted for ekteskap
 • Navn på levende barn, søsken eller andre slektninger (noen ganger også med bosted)
 • Andre opplysninger om personen som karriere, hobbyer, samfunnstjeneste, personlighetstrekk, kirkemedlemskap, dødsårsak, innvandrings-informasjon, etc.

De fleste steder i USA begynte lokale aviser å trykke nekrologer rundt 1890-tallet. Før 1890-tallet kan det ha vært en kortere dødsannonser i avisen uten så mange detaljer. Dødsmeldinger ble vanligvis trykt fra og med 1860-tallet, men tidsrammene varierer mye avhengig av sted. Lengden på nekrologen kan være kortere i større byer eller i aviser som ikke bevilget mye plass til nekrologer i sin spesielle avis.

Ikke alle som døde hadde en nekrolog trykt i lokalavisen. Det er imidlertid alltid verdt å gjøre et søk etter din stamfars nekrolog fordi den kan inneholde verdifull informasjon.

Det kan være nyttig å finne en nekrolog ikke bare for din direkte stamfar, men også for søsken, foreldre, ektefelle og barn av din stamfar, siden nekrologer kan inneholde ledetråder om andre familiemedlemmer så vel som den avdøde personen. Finne nekrologer for de ulike medlemmene av familien kan også gi deg interessante detaljer om en familie som du kanskje ikke finner andre steder.

Metoder for å finne nekrologer

Det finnes  mange ulike metoder for å finne en nekrolog. Her er noen få:

1.     Ha et komplett tre hos MyHeritage

MyHeritage har en stor database med historiske aviser.

Og har en utmerket Record Matching-teknologi som gjør at MyHeritage kan bruke datoer og steder fra slektstreet til automatisk å finne en nekrolog for en stamfar eller stamfarens slektninger fra avisene i samlingen deres.

2.     Se etter nekrologer i digitale aviser på nett 

Mange gamle amerikanske aviser er digitalisert og tilgjengelig på forskjellig nettsteder. Hvis du ikke finner en nekrolog på ett nettsted for, kan det allikevel finnes en nekrolog et annet sted, for ingen nettsted inneholder alle aviser.

En god måte å finne digitale aviser for et bestemt sted er å gjøre et Google-søk med navnet på staten sammen med fylket og / eller byen eller byen og ordene “digitale aviser.” Hvis jeg for eksempel leter etter min bestefars nekrolog i Provo i Utah, ville jeg gjøre et Google-søk etter “Provo Utah, digitale aviser” eller “Utah, digitale aviser.”

En annen sted å finne digitaliserte aviser og scannede nekrologer på er å bruke LDSGenealogy.com Det er en amerikanske katalog som er organisert etter stat, fylke og by for å hjelpe deg med å finne poster for et bestemt sted.

3.   Se etter en nekrolog i aviser som ennå ikke er tilgjengelige på nettet

Det er fortsatt mange amerikanske historiske aviser som ikke har blitt gjort tilgjengelig online ennå. Men selv om avisene ennå ikke er digitalisert, er det sannsynlig at det finnes kopier av de gamle papiravisene i et arkiv eller bibliotek. Kopier på print eller mikrofilm er ikke søkbare på navn, noe som betyr at du må søke gjennom avissiden for side. Dette kan være vanskelig og tidkrevende med mindre du har en nøyaktig dødsdato for å begrense søket.

Det er to gode måter å finne aviser i et arkiv eller bibliotek på. Den første er å finne det offentlige biblioteket på stedet der forfaderen din døde, for så og se om de har aviser tilgjengelig. Mange folkebibliotek i USA har kopier av historiske aviser for ditt området. Ofte er de ikke søkbare ved navn, men de enkelte sidene i avisene er tilgjengelig i papir- eller mikrofilmformat.

Start med et Google-søk med by eller fylket der forfaderen din døde, sammen med ordene “offentlig bibliotek”. Da finner du nettstedet for det offentlige biblioteket. Se om du finner en lokal historisk eller slektsforskning seksjon.

Bibliotekets nettsted vil ofte liste opp de avisene de har tilgjengelig eller gi informasjon om hvor du kan finne lokalavisen for området på nettet. Hvis nettstedet ikke gir spesifikk informasjon om aviser, kan du kontakte dem og spørre. Hvis det lokale biblioteket ikke har kopier av lokalavisene, ved de gjerne hvor kopiene befinne seg for øyeblikket.

Hvis det lokale biblioteket har aviser tilgjengelig i et mikrofilmformat, kan de ansatte på biblioteket være villige til å slå opp din stamfars nekrolog for deg mot en liten avgift. Eller det kan være mulig å låne en kopi av mikrofilmen med avisene.

Den andre gode måten å finne en avis i et arkiv eller bibliotek på, er å bruke U.S. Newspaper Directory fra Library of Congress.

Library of Congress har organisert informasjon om alle amerikanske historiske aviser. Du kan søke etter et bestemt sted og finne ut hvilke aviser som fantes. Katalogen inneholder også informasjon om hvilke arkiver kopier av avisene kan befinner seg. Når du har en bestemt avistittel og et arkivsted, går du til arkivnettstedet for å se hvilke aviser de har tilgjengelig.

Flere tips

 • Når du søker i digitale aviser, vær fleksibel med søkene dine. Mange digitale aviser er søkbare fordi de er digitalisert ved hjelp av OCR (Optical Character Recognition) teknologi. Denne teknologien skanner bildet, identifiserer tegnene i teksten og konverterer dem til digital tekst. Det er imidlertid ikke perfekt, hvert tegn er ikke alltid identifisert riktig, så teksten du søker kan ha noen feil.
 • Hvis du vet at det er en avis tilgjengelig for det stedet og den tidsperioden du leter etter, men du ikke finner en nekrolog når du søker etter din forfars navn, prøv å søke ved hjelp av bare etternavnet eller navnene på slektningene hans også. Kvinner kan være oppført med sin manns navn i stedet for sitt eget personlige navn (for eks, Mrs. John Smith). I noen tilfeller, hvis et søk ikke gir deg informasjonen du leter etter. må du kanskje bla gjennom bilder av avissidene for å finne nekrologen.
 • Se i avisene i nærområdet i tillegg til den spesifikke byen der din forfar bodde. Hvis din han bodde i en mindre by eller et mer landlig område, har det ikke alltid vært en trykt avis på det stedet, men det kunne ha vært aviser fra en større by eller by i nærheten. Også noen ganger kan det være et dødsannonse eller nekrolog i mer enn én lokalavis, og hver avis kan ha forskjellig informasjon.
 • Ikke begrens deg til nekrologer. Aviser kan ha all slags interessant informasjon om dine forfedre. Hvis du finner digitale aviser for området der dine forfedre bodde, er det verdt å gjøre brede søk i avisen for å se hva du kan finne ut.
 • Del og bevar det du finner. Hvis du finner avisartikler om familien din, sørg for å dele dem med familien din og bevare dem for fremtidige generasjoner.

Søk i  MyHeritage sin digitale avis samling.

 

URL is copied to your clipboard.