URL is copied to your clipboard.

Genetiske grupper på MyHeritage

Genetiske grupper på MyHeritage

Genetiske grupper deler opp MyHeritages etnisitetsresultater i 2114 geografiske regioner, noe som gir mer dybde og nedbrytning enn noen annen DNA-test som finnes tilgjengelig i dag. Du kan nå zoome inn på familiehistorien din, og se på bestemte provinser, distrikter eller regioner som forfedrene dine kom fra.

Nedenfor kan du se hvor mange genetiske grupper som er tilgjengelige for hver av de 42 etnisitetene som for tiden støttes av MyHeritage DNA. For eksempel er det 103 genetiske grupper som hovedsakelig er italienske, og 54 grupper som er finske:

For hver genetisk gruppe gir MyHeritage en drill-down side med detaljert genealogisk innsikt.

Det består av en beskrivelse av gruppen, et varmekart som viser de øverste stedene hvor gruppens medlemmer bodde i ulike tidsperioder (som indikerer gruppens migrasjonsmønstre), vanlige forfedrenes etternavn og gitt navn i gruppen, de mest utbredte etnisitetene blant gruppens medlemmer og andre genetiske grupper som har nær tilhørighet til gruppen. Brukere kan gjennomgå denne informasjonen ikke bare for genetiske grupper som de har blitt funnet å være medlemmer av, men også for noen av de andre genetiske gruppene på MyHeritage.

Genetiske grupper er fascinerende og kan gi innsikt i hvilke veier forfedrene dine reiste over generasjoner. De kan peke på en provins, et distrikt eller en region som familien stammer fra, eller vise migrasjon fra ett sted til et annet, og ofte fortelle deg mer om familiehistorien.

Genetisk grupper  og Founder Populations

Dette er grupper av mennesker som har bodde i samme område i århundrer, bare giftet seg innenfor gruppen, eller en gruppe som migrerer i flokk. Over tid har dannet de unike genetiske signaturer.

Etterkommerne til disse populasjonene har uttalte DNA-segmenter som er nedarvet fra gruppens opprinnelig befolkning. MyHeritage sin DNA-test har avdekket disse signaturene. Vårt forskerteam har ved å identifisere millioner av DNA-mikrosegmenter funnet ut hvilke genetiske grupper disse segmentene tilhører. Og har deretter klart å knyttet MyHeritage DNA-brukere til disse genetiske gruppene.

Genetiske grupper skiller seg fra etnisitetsestimater, ved at en bestemt gruppe kan bestå av en eller flere etnisiteter. Medlemmer av en gruppe deler geografisk opprinnelse, men de kan ha medlemmer som kommer fra ulike etniske bakgrunner. For eksempel kan en genetisk gruppe i Australia bestå av personer hvis forfedre stammer fra England og Tyskland, men etter å ha migrert til samme by ble en smeltedigel og opprettet en ny gruppe av sine egne.

Å være medlem av en genetisk gruppe kommer ikke med en prosentandel; Du er enten medlem av gruppen, eller så er du ikke det. Hvis du er medlem av en genetisk gruppe, betyr det at vi fant et tilstrekkelig antall segmenter i DNA-et ditt som forbinder deg med den gruppen.

Her kan man se en MyHeritage-bruker med opprinnelse i Egypt, det avsløres gjennom denne genetiske gruppen (klikk for å zoome)

I hver genetisk gruppe der du regnes som medlem, får tildelt et sannsynlighets-snivå basert på dna-segmentinformasjonen din. Å være medlem av en genetisk gruppe med lav sannsynlighet kan fortsatt være interessant, og det betyr at du er mer fjernt nedstammet fra den gruppen.

Du kan være medlem av flere genetiske grupper fordi du kan ha arvet DNA fra grunnleggerne eller mødrene til flere genetiske grupper. Mens de aller fleste av brukerne våre vil se en eller flere genetiske grupper i resultatene sine, vil noen ikke få noen genetiske grupper i sine resultater, enten fordi de er etterkommere av etnisiteter eller grupper som sjelden bruker MyHeritage, eller fordi deres tillits-nivået er under våre grenser. Dette er den første utgivelse av genetiske grupper, og vi planlegger å forbedre dem betydelig i fremtiden, dvs legge til mer data og gi mere detaljert nedbrytninger, så det komme flere grupper av høyere kvalitet etterhvert.

Tilgang til genetiske grupper på MyHeritage

For å se dine genetiske grupper, gå til delen «Etnisitetsestimat» under DNA fanen

i navigasjonsfeltet. Vi vil også sende en e-postkunngjøring til hver bruker som har tatt en DNA-test hos MyHeritage, og invitere dem til å se deres genetiske grupper.

Få tilgang til genetiske grupper på MyHeritage

Genetiske grupper er en del av etnisitetsestimatet i DNA-resultatene dine, og kommer som et tillegg til de 42 etniske gruppene med prosentandeler. Etnisitetene på høyt nivå har ikke endret seg i denne oppdateringen, men selve etnisitetsestimatsiden har et nytt og bedre brukergrensesnitt. Hvis du har genetiske grupper, vil de vises nestet under dine etnisiteter i venstre panel.

Eksempel på genetiske grupper til en MyHeritage-bruker fra Chile, hvis forfedre kom fra Spania (klikk for å zoome).

Hvis en genetisk gruppe ser ut til å ha en fremtredende etnisitet for sine medlemmer og den samme gruppen er fremtredende for etnisiteten, vil den genetiske gruppen ligg under den etnisiteten i resultatene. Ellers vil den bli oppført separat nederst under overskriften «Ekstra genetisk(e) gruppe(r)».

Hvis du administrerer flere DNA-tester, kan du enkelt bytte  person ved å bruke rullegardinmenyen ved siden av navnet øverst på siden.

Genetiske grupper vises på kartet som polygoner med en tynn kant rundt seg (i motsetning til etnisitetene som vises uten grenser). I eksemplet nedenfor mottok brukeren et etnisitetsresultat på 97,7% «japansk og koreansk», men en av de genetiske gruppene under den gir en mye høyere nedbrytning.

Amerikansk bruker kan se at hans forfedre kom fra Okinawa Island i Japan (klikk for å zoome)

Du kan være medlem av flere genetiske grupper. Hvis du holder pekeren over navnene på de genetiske gruppene på panelet til venstre, eller polygonen for gruppen på kartet, vil du også se en beskrivelse og konfidensnivået for gruppen.

Beskrivelse av en genetisk gruppe

Glidebryter for konfidensnivå

Det nye grensesnittet inkluderer en nyttig konfidensglidebryter over listen over etnisiteter som lar deg velge tillitsnivået til de genetiske gruppene som vises for DNA-settet ditt.

Når du velger et nivå, vil vi vise dine genetiske grupper som er lik eller over det konfidensnivået. Det er tre konfidensnivåer: lav, middels og høy. Standard konfidensnivå er det høyeste konfidensnivået som viser minst tre genetiske grupper.

Bruke glidebryteren for konfidens (klikk for å forstørre)

Hvis du velger lav, vil du se alle genetiske grupper du er medlem av, uten skjønn. Hvis du velger medium, vil du se genetiske grupper som du er medlem av med middels til høy sannsynlighet. Hvis du velger høyt, vil du bare se genetiske grupper som du har stor sannsynlighet for å være medlem av. I eksemplet ovenfor viser standardnivået for medium 4 av 6 genetiske grupper. Hvis du flytter konfidensnivået til lavt, vises alle de 6 gruppene denne brukeren tilhører, og hvis du flytter glidebryteren for konfidensnivå til høy, vises bare 1 av de 6 gruppene.

Konfidensnivået avhenger av kvaliteten og mengden av segmentene du deler med de genetiske dataene som representerer hver gruppe. Vi har algoritmer på plass for å tilordne hver gruppe i resultatene dine med konfidensnivået som bestemmer sannsynligheten for at du er en del av den gruppen. Siden denne analysen er segmentbasert, vurderer vi å vise disse segmentene som forbinder deg med en bestemt genetisk gruppe i kromosomleseren på MyHeritage i fremtiden.

I noen tilfeller, der alle genetiske grupper har samme konfidensnivå, vil vi ikke vise glidebryteren for tillit. Hvis du for eksempel har fire genetiske grupper, og alle er middels konfidensnivå, vil vi ikke vise tillitsglidebryteren over etnisitetsresultatene dine, da det vil være overflødig.

Hieraki av genetiske grupper og etnisiteter

Genetiske grupper bruker et personlig hierarki. Dette betyr at hver genetisk gruppe som du er medlem av, vil bli nestet under en etnisitet som passer best til den genetiske gruppen og dine egne DNA-resultater.

For eksempel har Genetic Group of Malta en blanding av italiensk og nordafrikansk opprinnelse. Hvis du er medlem av den maltesiske gruppen, og har en stor prosentandel av italiensk etnisitet, vil den maltesiske gruppen bli nestet under din italienske etnisitet. Men hvis du er medlem av den maltesiske gruppen og har nordafrikansk arv, men ingen italiensk opprinnelse, vil den samme genetiske gruppen i dette tilfellet bli nestet under nordafrikansk etnisitet.

I eksemplet nedenfor ble 5 genetiske grupper med høy tillit nestet under etnisiteten irsk, skotsk og walisisk, som er denne brukerens primære etnisitet:

Genetiske grupper under en etnisitet

Hvis det ikke er noen dominerende etnisitet som du deler til felles med en genetisk gruppe, vil den bli plassert under en ny kategori nederst i dine etnisitetsestimatresultater, kalt «Ytterligere genetiske grupper» (eller «Genetiske grupper» hvis alle gruppene dine er oppført der).

Vi vil bare plassere dine genetiske grupper under en bestemt etnisitet hvis vi er sikre på at den hører hjemme der. Hvis du for eksempel er en del av den maltesiske gruppen, og du har svært like etnisitetsprosenter for både italiensk og nordafrikansk etnisitet (som begge er felles for denne genetiske gruppen), kan vi ikke avgjøre hvilken som passer bedre for den genetiske gruppen som skal plasseres under, og i stedet vil din maltesiske genetiske gruppe vises under «Ytterligere genetiske grupper».

Genetiske grupper er knyttet til en befolkning i stedet for til en etnisitet, og innenfor den befolkningen kan det være flere etnisiteter. Vær oppmerksom på at plasseringen av en genetisk gruppe ikke nødvendigvis forklarer hvorfor du er medlem av den gruppen, og når etnisiteter på MyHeritage er raffinert (se mer om det nedenfor), kan plasseringen av den genetiske gruppen endres i resultatene dine.

Tilleggsinformasjon om hver genetiske gruppe

I tillegg til å liste opp de genetiske gruppene du tilhører, gir MyHeritage en drill-down-side med ytterligere genealogisk innsikt om hver gruppe, inkludert de beste stedene medlemmene bodde i forskjellige tidsperioder gjennom de siste århundrene, vanlige forfedres etternavn og gitte navn, felles etnisiteter blant gruppens medlemmer og mer.

Klikk på navnet til en genetisk gruppe i panelet til venstre eller på polygonen til den genetiske gruppen på kartet, og en detaljert side vil vise mer informasjon om den gruppen. Standard tidsperiode er 1900–1950, og du kan velge andre tidsperioder som du ønsker.

En MyHeritage-bruker som er medlem av Mormonkirken, finner at identiteten til hans forfedre er skrevet i genene hans (klikk for å zoome)
Den samme mormonbrukeren kan lære mer om hvor forfedrene i denne gruppen stammer fra i Europa og hvor de bosatte seg i USA. Denne spesielle animasjonen vi forberedte for en bestemt genetisk gruppe mormoner, forteller historien om Mormons bosetning i USA over 400 år, og gir opplysende informasjon om gruppens migrasjonshistorie (klikk for å se animasjon).

Bruk pilene over gruppenavnet til å flytte fra gruppe til gruppe i resultatene.

La oss gå lenger ned for å se hvilken informasjon som er inkludert på denne siden.

Om denne gruppen

Under gruppenavnet vises beskrivelsen av gruppen.

Du vil også se antall DNA-tester som danner gruppen, og antall DNA-tester som er knyttet til slektstrær. Antall referansetester som brukes til å definere hver genetisk gruppe, viser hvilke grupper som er vanligere blant MyHeritage-brukere. Mens noen grupper er store og baseres på tusenvis av tester, er andre mer eksotiske og er basert på et lite antall. Begge forteller en like overbevisende historie, og være interessant å undersøke videre.

Under det vil konfidensnivået for denne gruppen bli oppført i resultatene dine.

Merk «Utvid alle» for å vise alle dataene vi har for hver av kategoriene.

Detaljert informasjon om en genetisk gruppe (klikk for å forstørre)

Toppsteder

Denne delen viser land og byer rundt om i verden der medlemmer av den genetiske gruppen bodde i løpet av en bestemt tidsperiode. Du kan drille ned for å vise gruppens nøyaktige hvor om i ulike tidsperioder fra 1600-tallet til i dag. Denne delen tilsvarer kartet til høyre som viser disse stedene.

Topp steder for Genetic Group Øst Irland og England, 1600-1650 (klikk for å zoome).

Bruk «tidsperiode»-velgeren over kartet for å se forskjellige fordelinger av steder, både i listen til venstre og på kartet, for ulike tidsperioder.

Endre tidsperioden for de mest populære stedene i en genetisk gruppe (klikk for å forstørre)

Vi planlegger å forbedre listen over toppsteder i løpet av de neste ukene, slik at den vil ha et mer organisert hierarki og land vil motta mer nøyaktige «stemmer» fra byene under dem, slik at denne delen på siden vil gi mer nyttig informasjon.

Vanlige etternavn

Medlemmer av genetiske grupper har ofte særegne forfedrenes etternavn som forteller mye om gruppens identitet. Hvis du har noen av disse forfedrenes etternavn i slektstreet ditt, kan det ytterligere bekrefte lenken din til gruppen. Stolpene indikerer hvor vanlige disse etternavnene er i slektstrærne som brukes til å danne denne gruppen.

Vanlige etternavn for den genetiske gruppen Øst-Irland og England

Vanlige etternavn

Medlemmer av genetiske grupper kan ofte ha særegne navn. Stolpene angir hvor vanlige de forskjellige navnene som finnes i de slektstrærne som brukes til å danne denne gruppen er.

Vanlige navn for den genetiske gruppen i Sør-Sverige

Vanlige etnisiteter

Hver genetisk gruppe består av folk fra en eller flere etnisiteter. Det kan være interessant å se hvilke grupper som inneholder færre etnisiteter og er mer homogene, og hvilke som er mer blandet. Stolpene indikerer etnisitetene som er vanlige blant DNA-testene som brukes til å danne gruppen.

Felles etnisiteter for den genetiske gruppen av Portugal (Madeira). Listen er enkel: de er alle iberiske! Dette er DNA-resultater fra en MyHeritage-bruker født i Rio da Janeiro, Brasil, som begge er født i Funchal, hovedstaden på Madeira.

Beslektede grupper

Dette er grupper som har en sterk tilhørighet til den genetiske gruppen du ser på for øyeblikket. Hver relatert gruppe kan ha genetiske likheter med gruppen din på grunn av geografisk nærhet og potensielt ekteskap mellom medlemmer av de to gruppene over generasjoner.

Alle beslektede grupper som du også er medlem av, vises med et farget ikon. De relaterte gruppene du ikke er medlem av, vises med et grått ikon.

Relaterte grupper for Den genetiske gruppen av Øst-Irland og England

Utforske all Genetic Groups

Du kan utforske alle de 2114 genetiske gruppene på MyHeritage, inkludert alle de du ikke er medlem av. For å gjøre dette, klikk på «Vis alle tilgjengelige regioner» nederst på venstre panel på etnisitetsestimatsiden. MyHeritage vil deretter liste opp alle tilgjengelige genetiske grupper, under et etnisitetshierarki, som viser hvor mange genetiske grupper som finnes under hver etnisitet.

Utforske alle 2114 genetiske grupper (klikk for å zoome)

Deretter klikker du på et av etnisitetene som er oppført. MyHeritage viser den på en utvidet side som inneholder et representativt bilde (dette er nytt i denne oppdateringen). Deretter vil siden liste opp de genetiske gruppene du har under denne etnisiteten (hvis noen) og videre, alle genetiske grupper vil bli oppført. Klikk en av dem for å utforske den. Du kan bare holde musen over den for å få et beskrivelsesverktøytips og se hovedpolygonen på kartet.

Vise mesoamerikansk og andesisk etnisitet (klikk for å forstørre)
Vise Balkan etnisitet og 53 Genetiske grupper i den (klikk for å zoome)

Du kan klikke på lydikonet for å spille en kort og søt original melodi som vi komponerte for hver etnisitet for å få en smak av kulturen.

Valgmuligheter

Genetiske grupper er gratis tilgjengelig for alle som allerede har tatt en DNA test hos MyHeritage. Dalle kan se dem på sin etnisitetsestimatside.

Hvis du har tatt en test hos et annet selskap og lastet opp DNA-resultatene dine til MyHeritage før 16. desember 2018, du var du blant de første, og har fri tilgang til avanserte DNA-funksjoner for alltid, og du vil kunne se genetiske grupper gratis under ditt etnisitetsestimat.

Hvis du lastet opp dine rå DNA-data til MyHeritage fra en annen testtjeneste etter den datoen, og for øyeblikket ikke har tilgang til etnisitetsestimatet, kan du betale en engangs opplåsingsavgift på $ 29 per test. Da får du full tilgang til avanserte DNA-funksjoner (AutoClusters, Theory of Family Relativity™, Kromosomleser, Delte forfedre og mer) , inkludert Genetiske grupper. Alternativt kan du kjøpe en MyHeritage Komplett abonnement, som gir deg tilgang til avanserte DNA-funksjoner (inkludert genetiske grupper) for alle DNA-tester du administrerer, sammen med mange andre fordeler som ubegrenset slektstrestørrelse, tilgang til MyHeritages 12,7 milliarder historiske poster, automatiske Record Matches og Smart Matches™ og mye mer. Lær mer om abonnementene våre her.

Hvis du ikke allerede har tatt en MyHeritage DNA test, bestill en test i dag.
Hvis du har testet DNA-et ditt hos en annen leverandør, og ikke har lastet det opp ennå til MyHeritage, kan du laste den opp her.  Deretter kan du låse opp dine genetiske grupper og vi beregner dem for deg over natten.

Mens hennes etnisiteter blandes med europeiske, afrikanske og asiatiske påvirkninger, er flere genetiske grupper fastslår opprinnelsen til denne brukerens innfødte forfedre i Mellom-Amerika (klikk for å zoome).

 

URL is copied to your clipboard.