URL is copied to your clipboard.

Hvordan jeg bruker MyHeritage

Vidar Øverlie

I denne presentasjonen forteller norsk slektsforsker Vidar Øverlie hvordan han bruker MyHeritage i sin forskning. Han gir eksempler på hvordan den unike SuperSearch-databasen til MyHeritage kan supplere ny informasjon om slektshistorie. Fokuset er på betydningen av kilde-henvisning, søke-strategi og å sjekke originale dokumenter. Presentasjonen tar også for seg hvor du kan få hjelp med denne prosessen.

URL is copied to your clipboard.