URL is copied to your clipboard.

Forstå dine bærerstatus-rapporter

Forstå dine bærerstatus-rapporter

Velg Bærerstatus-fanen øverst på helserapporter-siden din for å se bærerstatus-rapportene dine.

Introduksjon til bærerstatus

Carrier Status Introduction

Første gang du ser disse rapportene vil du motta en kjapp introduksjon, lignende den du så før du så på dine rapporter om genetisk risiko. Introduksjonen vil forklare hva det vil si å være en bærer (eller ikke å være en), og hvorfor rapporter om bærerstatus er viktige for deg og din familie.

På siden som oppsummerer dine resultater i forhold til bærerstatus, vil du se enhver sykdom du sannsynligvis er en bærer av øverst, mens de resterende sykdommene, som du antagelig ikke er en bærer av, står oppført nederst.

A sample carrier status overview page
Eksempel på bærerstatus-oversikt

Klikk på en av sykdommene for å se din detaljerte rapport for den bestemte sykdommen.

Rapporten nedenfor viser at en patogen variant har blitt oppdaget for sigdcelleanemi. Dette funnet indikerer at personen antagelig er bærer av sigdcelleanemi. Rapporten detaljerer nøyaktig hvilke varianter som har blitt analysert.

Rapporten forklarer mer om implikasjonene av det å være en bærer og potensialet for å overføre en patogen variant til ens barn.

“Om sykdommen”-fanen ligner den samme fanen i dine rapporter for genetisk risiko. Den tilbyr deg mer informasjon om sykdommen, tegn og symptomer, prognoser, årsaker, hyppighet og arvelighetsmønstre.

Rapport-detaljer

Fanen “Rapport-detaljer” identifiserer de nøyaktige variantene en har blitt testet for, resultatene av testen og hvorvidt noen av variantene er patogene, og hyppigheten av denne varianten blant forskjellige etnisiteter.

I likhet med rapporter om genetisk risiko, får du også her utfyllende informasjon om testmetodikk, interpretering og risiko-beregninger.

 

URL is copied to your clipboard.