URL is copied to your clipboard.

Ask The Expert – Gå gjennom Matches

Daniel Horowitz

Genealogy Expert

Daniel gir en grundig oversikt over matchende teknologier på MyHeritage, Smart Matches™ og Record Matches. Lær hvordan disse funksjonene kan gi spennende ny innsikt til forskningen din og hvordan du kan evaluere dem for å legge til verdifull ny informasjon til treet ditt.

Introduksjon
1m 53s
Matcher i trevisningen din
2m 33s
Smart Matches™ gjennomgang
4m 34s
Bekreft og trekk ut Smart Matches™
3m 0s
Å finne matchene dine
0m 50s
Record Matches gjennomgang
1m 10s
Bekreft og trekk ut Record Matches
2m 35s
Annonsering
4m 25s
Q&A
8m 58s
URL is copied to your clipboard.