URL is copied to your clipboard.

Ask The Expert – Gå gjennom Matches

Daniel Horowitz

Genealogy Expert

Daniel gir en grundig oversikt over matchende teknologier på MyHeritage, Smart Matches™ og Record Matches. Lær hvordan disse funksjonene kan gi spennende ny innsikt til forskningen din og hvordan du kan evaluere dem for å legge til verdifull ny informasjon til treet ditt.

Introduksjon
29m 58s
Matcher i trevisningen din
28m 5s
Smart Matches™ gjennomgang
25m 32s
Bekreft og trekk ut Smart Matches™
20m 58s
Å finne matchene dine
17m 58s
Record Matches gjennomgang
17m 8s
Bekreft og trekk ut Record Matches
15m 58s
Annonsering
13m 23s
Q&A
8m 58s
URL is copied to your clipboard.