URL is copied to your clipboard.

Hvordan forske på dine tyske forfedre med MyHeritage

James M. Beidler

Author & Genealogy Columnist
Hvordan forske på dine tyske forfedre med MyHeritage

Å forske på dine tyske forfedre kan by på en utfordring. Grunnen til det er at i motsetning til andre steder i Europa, finnes mange tyske dokumentsamlinger kun lokalt. Nøkkelen til å finne informasjon om tyske røtter, ligger i å kjenne navnet på byen der dine forfedre kommer fra. I denne artikkelen tar vi for oss noen strategier for å finne ut hvor i Tyskland dine forfedre kom fra, og deretter utforske noen av de ressursene som er tilgjengelige for å forske på tyske forfedre på MyHeritage.

Reis til byen der dine forfedre kom fra

En ting som er viktig å vite når du reiser for å finne hjembyen til dine forfedre, er at mange av våre «tyske» forfedre faktisk aldri bodde i det området vi nå kaller Tyskland.

De kan ha bodd i Østerrike eller en tysktalende del av Øst-Europa. De kan også ha kommet fra områder som senere har blitt en del av nabolandene, som for eksempel Frankrike eller Polen.

Så når jeg snakker om tyske røtter, foretrekker jeg å snakke om «tysktalende folk».

Black Flat Map of Prussia within German Empire (year 1871) inside Gray Map of European Continent
Kart over det tyske riket fra 1871–1918. Områdene i svart var under prøyssisk styre, mens områdene i grått var uavhengige

Det tyske riket har endret seg gjennom århundrene. Under den andre bølgen av tysk immigrasjon til USA, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, ble imperiet styrt av Preussen i et slags føderalt system. Andre stater og kongedømmer i imperiet, som Bayern og Sachsen, var under samme ledelse, men var teknisk uavhengige. Så hvis det eneste du vet er at din stamfar var fra «Preussen», da vet du ikke mye! Du må i det minst kjenne til hvilken provins de kom fra..

Spore opp dine tyske innvandrerforferde 

Så hvordan finner du ut hvor dine tyske forfedre kom fra? Prøv å finne alle dokumenter hvor de kan være nevnt. Det kan være kirkejournaler, naturaliseringsjournaler eller andre typer offisielle samlinger som kan dokumentere hendelser i innvandrerens, eller innvandrerens barns liv.

Det er viktig å merke seg at tyske navn på personer og steder kan staves annerledes, eller på annen måte kan være feilaktig. Konsekvent stavemåte for dokumentasjon er et moderne konsept, og hvis en engelsktalende person har mottatt informasjonen fra en tysktalende, er det ikke sikkert at han har tolket det han eller hun hørte riktig. Du må derfor være fleksibel i søket ditt. MyHeritage’s søkemotor identifiserer stavevariasjoner, noe som gjør det mer sannsynlig at du finner relevante historiske poster når du søker.

Et annet viktig tips er å prøve å finne alt du kan som kan unikt for individet, for eksempel unike yrker eller uvanlige navn på familiemedlemmer, fordi det er mange Hanses og Johanns!

Hva om du ikke finner poster som nevner din forfedres hjemby?

Hvis du ikke finner bestemte poster for den personen du søker for, kan du bruke “concentric circle”-strategien. Prøv å undersøke andre familiemedlemmer som søsken og søskenbarn, eller til og med venner, kolleger og naboer (Vi kaller dem FANer, som i «FAN Club» -metoden som er popularisert av Elizabeth Shown Mills).

Det er flere grunner til at dette kan hjelpe:

Personer innvandret ofte i grupper. Hvis du finner ut hvor innvandrernes forbindelser kom fra, kan du finne din forfedres hjemby i et nærliggende område.

  • Hvis navnet på en personen, eller navnet på hjembyen deres var forvrengt i dokumentene, kanskje dokumentene som nevner andre familiemedlemmer eller FANer fikk det riktig.
  • Hvis dine forfedre hadde navn var veldig vanlig, og mye brukt, kan deres FANer ha hatt unike navn som er lettere å spore.
  • Det kan være at din forfedres oppføringer har blitt ødelagt, men deres FANers og familiemedlemmer oppføringer, ikke har blitt det.
  • Dine forfedre kan ha kommet for tidlig eller for en bestemt type registrering, mens deres forbindelser kan ha kommet til riktig tid, og kan ha blitt inkludert.

Hvordan finner du dine forfedres FANs?

Det er flere steder du kan finne FANs:

  • Kirkens dåpsoppføringer om innvandrerfamilier: Mens det er vanlig å bruke familiemedlemmer som faddere ved dåp, kryssevitner innvandrere ofte for hverandre.
  • Folketellinger og skattelister: Hvis disse oppføringen ikke er alfabetisert, ble de gjerne gjort i henhold til bosted, slik at du kan ta en tur rundt i nabolaget og finne ut hvilke familier som bodde i nærheten.
  • Naturaliseringsposter: FANs av dine forfedre kan ha blitt naturalisert på samme dag. Mange innvandrere kryssvitnet også for hverandre.
  • Juridiske dokumenter: Alle som er nevnt i et juridisk dokument er en mulig FAN.

Viktige tyske kilder MyHeritage

Så hva kan MyHeritage tilby? Veldig mye! I tillegg til millioner av slektstrær på nettet fra hele verden og de store teknologiene som Instant Discoveries™ og Theory of Family Relativity™, tilbyr MyHeritage mange viktige historiske rekordsamlinger for å forske på tysk slektsforskning. Du finner komplett sett med amerikanske folketellinger og andre viktige amerikanske poster på MyHeritage, samt Fødsler og døpte, Tyskland 1558-1998, Vielser, Tyskland, 1558–1929, og Dødsfall og begravelse, Tyskland 1582–1958.

Uansett, det er noen samlinger som er eksklusive for MyHeritage som gir utmerket dekning av det tyske imperiet, og som skiller seg ut som en stor ressurs for tysk slektsforskning.

Vest Preussiske kirkebøker

Denne samlingen er en samling av kilder fra perioden mellom 1500- og 1945, fra katolske og protestantiske menighetsregistre og informasjon fra andre forskere fra Tyskland og utlandet. Det geografiske området Vestpreussen er nå en del av Polen og er område som er spesielt vanskelig område å forske på. Denne samlingen som er unik for unike MyHeritage, er den beste databasen med poster for dette området.

Kirkebokduplikater Brandenburg og Posen, Preusssen Tyskland  1794–1874

Samlingen inneholder bilder og transkriberinger fra nesten et århundre. Du finner fødsler, ekteskap og dødsfall fra statlige kopier av sogneregistre (Kirchenbuchduplikate) fra provinsene Brandenberg og Posen. Dette er også vanskelig områder å forske på.

Kopier et ikke de samme som de originale kirkeoppføringene, og de fungerer som et sivilt register. Mange av oppføringene har gått tapt, men det som har overlevd finnes i denne eksklusive samlingen på MyHeritage. De originale oppføringene finnes i Brandenburgisches Landeshauptarchiv i Potsdam i Tyskland.

Sample record from the Germany, Prussia, Brandenburg and Posen Church Book Duplicates, 1794–1874 collection on MyHeritage
Eksempler på poster fra Tyskland, Preussen, Brandenburg og Posen, Church Book Duplicates, 1794–1874-samlingen om MyHeritage

Tyskland, Prussia, Pomerania Kirkebøker, 1544–1945

Denne samlingen består av evangelisk-lutherske og romersk-katolske kirkeoppføringer og transkripsjoner for en del av historiske Pommern som nå er delt mellom Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland og Szczecin, Polen. Regionen er også notorisk vanskelig å forske på. Samlingen inneholder fødsels-, ekteskaps- og dødsregistre. De opprinnelige platene finnes i Landesarchiv Greifswald, Germany.

Tyskland, North Rhine Westphalia, Dødsfall 1874–1938

Dette er en samling som inneholder dødsregistre fra sivile registreringskontorer i Nordrhein-Westfalen, og som dekker perioden mellom 1874 og 1938 fra distriktene Arnsberg og Münster (Distriktene Detmold, Düsseldorf og Köln vil bli lagt etterhvert).

Tyskland, Emigranter fra Sørvest Tyskland, 1736–1963

Dette er en indeks over emigranter som forlot Sørvest-Tyskland mellom 1736 og 1963. Den viser ikke hver enkelt person, men den dekker de to første bølgene av tysk immigrasjon, og inneholder mye informasjon. På 1700- og 1800-tallet måtte emigranter be om tillatelse til å reise, de måtte også søke om pass eller utreisevisum. Postene kan inneholde for- og etternavn, fødselsdatoer, datoer og fylker for emigrasjon, og for- og etternavn til en slektning. Du kan også finne tittel, alternativt navn, tidligere bosted, distrikt, adresse, sivilstatus, religion, yrke, fødenavn, reisemål og informasjon om familien til den enkelte.

Emigranter fra Hamburg til Australasia, 1850–1879

Denne samlingen er et søkbart register over alle tilgjengelige avgangslister for skip som reiste fra Hamburg til forskjellige havner i Australia og New Zealand i denne perioden. Samlingen inneholder navn, tidligere bosted, aldre, yrker, skip, destinasjoner og avreise-år for mer enn 40 000 emigranter mellom 1850 og 1879. Den viser passasjerer på alle skip til Australia og New Zealand, unntatt Vest-Australia. Denne samlingen inneholder passasjerlister som det ikke finnes australske opptegnelser for, så dette er en uvurderlig ressurs for folk som bor i den regionen, og som har tyske røtter.

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch Der Freiherrlichen Häuser 

Denne samlingen av slekts bøker inneholder slekts informasjon for det vi kan kalle middelklasseborgere i en stor del av Nord-Tyskland.

Innbyggerliste i Minden, Westfalen, Tyskland 1574–1902

Dette er en samling inneholder en indeks og bilder av statsborgerskap, befolkningsregistre og folketellinger av borgere over en periode på 300 år. De originale samlingene ligger i Stadtarchiv Minden, Westfalen, Tyskland.

Eksempel på oppføring fra Tyskland, Westfalen, Minden innbyggerlister, 1574–1902 -samlingen på MyHeritage

Germany, Hesse Marriage Index, 1849–1931 og Germany, Hesse Birth Index, 1874–1911

Vi avslutter med en samling som består av ekteskapsoppføringer og fødselsjournaler fra forskjellige samfunn i delstaten Hessen, Tyskland. Giftemål ble vanligvis registrert der bruden bodde. Postene består gjerne av brudgommens fornavn og etternavn, alder, fødselsdag, fødested, bosted, yrke, dato for når ekteskap ble inngått og informasjon om brudgommens foreldre. Fødselsoppføringer inneholder barnets fornavn, fødselsdato og kjønn, samt morens fornavn, pikenavn, etternavn, adresse og ektefelle. De gir også informasjon om informanten (barnefaren eller en jordmor).

Du kan kanskje finne flere ressurser andre steder som vil runde av informasjonen du har, men MyHeritans eksklusive samlinger dekker et ganske stort område i Tyskland. Hvis du forsker på tysk opphav, er MyHeritage stedet å dra.

Denne artikkelen er basert på en Facebook Live-økt med James M. Beidler i juni 2021. Du kan se hele forelesningen på MyHeritage sin Facebook-side.

URL is copied to your clipboard.