URL is copied to your clipboard.

Mellomnavnets rolle i slektsforskning

Mellomnavnets rolle i slektsforskning

Som slektsforskere fokuserer vi mye på etternavn. Hva betyr de? Hvor de kommer fra? Og hvordan vi kan bruke dem til å spore familiene våre gjennom historien? Fornavn får også mye oppmerksomhet, siden de hjelper oss med å identifisere bestemte forfedre.

Men hva med mellomnavnet, det litt ukjente og ofte ignorerte navnet mellom det første og det siste som så mange mennesker i vestlig kultur har? Fornavn gir mening, vi trenger å kunne få hverandres oppmerksomhet og henvise til hverandre i samtale. Etternavn er også fornuftig, spesielt i større samfunn der det kan være flere personer med samme fornavn. Men hvorfor mellomnavn? Hvorfor gidder foreldrene våre å gi oss et navn vi nesten aldri bruker?

Mellomnavnet avlaster fornavnet

For å forstå hvorfor vi har mellomnavn, må du forstå hvilken rolle fornavnet spiller i vårt samfunn.

Ja, fornavn gir oss en måte å referere til hverandre og presentere oss selv. Men alle foreldre som har gitt navn til barnet sitt, vet at et fornavn ofte mye mer enn det. Det har ofte en betydning som vi ønsker skal gi mening i barnets liv, enten det er et positivt karaktertrekk eller et ønske om barnets fremtid. De kan også bære arven til en forfader, et elsket eller et åndelig forbilde. I tradisjonelle kristne samfunn var det vanlig at barn ble oppkalt etter forskjellige helgener, fordi man trodde at helgenen ville beskytte et barn som ble oppkalt etter ham eller henne.

Det ser ut til at tidligere praksis med å navngi barn etter helgener var det som til slutt ga opphav til mellomnavn. Hvis du ønsker å oppkalle datteren din Maria etter en helgen, og samtidig ønsker å oppkalle henne Elisabeth, etter bestemoren som nylig har gått bort? Du kan gi henne to navn i stedet for ett.

Mellomnavn sprer seg gjennom Europa og til USA

Historikeren Stephen Wilson, forfatter av «The Means of Naming: A Social History», sier at praksisen med mellomnavn sannsynligvis begynte blant eliteklassen i Italia så tidlig som på 1200-tallet, og spredte seg til Spania og Frankrike, og så til de lavere klassene. I det første tiåret av 1800-tallet hadde mer enn halvparten av franske gutter bare ett fornavn, mens 37% også hadde et mellomnavn og 8% hadde to mellomnavn. Mot slutten av 1800-tallet hadde antallet gutter med bare ett navn sunket til 33%, mens 46% av guttene hadde to fornavn og 23% hadde tre.

Det tok litt tid før tendensen nådde England og Skottland. Den britiske historikeren William Camden skrev i 1605 at det å ha to kristne navn var sjeldent i England. Stephen Wilson skriver at bare 10% av den britiske befolkningen hadde et mellomnavn i 1800. I løpet av 1800-tallet ble det mer og mer populært å bruke mellomnavn, noe også trendene i USA reflekterte.

Hvordan brukes mellomnavn

En vanlig oppfattelse i engelske samfunn er at mellomnavn bare blir brukt i juridiske dokumenter … eller når moren din virkelig er veldig sint på deg. Men det «ekstra» navnet har ikke alltid blitt ignorert. I spanske samfunn var det for eksempel vanlig å navngi alle døtrene Maria, og da med forskjellige mellomnavn som ble brukt i det daglige. I andre tilfeller ser vi at mange har byttet mellom for- og mellomnavn på forskjellige tidspunkter i livet.

I mange tilfeller har mellomnavn vært en familie- eller samfunnstradisjon. Et bestemt mellomnavn kan for eksempel ha blitt gitt til alle guttene i en familie. I noen samfunn har det vært tradisjon at en baby som var den første til å bli døpt av en ny prest, tok hans etternavn som mellomnavn.

Til slutt syvende og sist er ofte er mellomnavnet der for å styrke familie- og samfunnsbånd og uttrykke familiens verdier og religiøse forpliktelser.

Hvordan kan mellomnavn hjelpe oss slektsforskere?

Fra perspektivet til en slektsforsker er mellomnavn nyttige på flere måter:

  • De kan hjelpe oss med å identifisere forfedre. Det kan gjøre det lettere å bekrefte identiteten til en John Howard Smith født i 1915 enn en John Smith født samme år.
  • De kan lære oss noe om familieforhold. Når vi ser på et slektstre kan vi se hvem som kan ha blitt oppkalt etter hvem, og vi kan identifisere en mellomnavnstradisjon som lærer oss om en spesielt kjær eller legendarisk forfader.
  • De kan lære oss om våre forfedres verdier og religiøse tro, spesielt når barna deres ble oppkalt etter hellige.

Noen ganger vet vi kanskje ikke engang at en forfader hadde et mellomnavn. Vi oppdager det først når vi møter det i de historiske opptegnelsene! Selv bare en midtre initial kan tjene som et springbrett for å identifisere forfedre og avdekke hva deres mellomnavn kan ha vært.

MyHeritage historiske søkemotor er fleksibel nok til å gjøre rede for manglende mellomnavn. Den kan hjelpe deg med å oppdage informasjon om dine forfedre du kanskje ikke visste om. Ta en titt på her og søk etter forfedrene dine, du vet aldri hva du finner.

URL is copied to your clipboard.