URL is copied to your clipboard.

Etniske regioner forklart

Etniske regioner forklart

Beregningen av din etnisitet er en oversikt over de etniske regioner som har blitt identifisert i DNA-et som du har arvet fra dine forfedre på både mors- og farssiden. 

MyHeritage analyserer dine forfedres røtter i dybden for å tilby prosentvise mangfoldige etnisitets-beregninger. Disse inkluderer 42 etniske grupper rundt om i verden, blant dem japansk, irsk, italiensk og fem forskjellige jødiske identiteter – ashkenazisk, sefardisk, mizrachi, etiopiske og jemenittisk.

Historisk sett stammer etniske grupper fra de samme regionene og har trukket fra en lokal gen-pool. I tidligere generasjoner var det ikke vanlig for folk å reise omkring så mye som vi gjør i dag. De fløy ikke omkring i landet og seilte sjelden over havet. De fleste hadde barn og døde i de samme områdene hvor de ble født. Deres barn stiftet deretter sine egne familier på det samme området, med folk fra den samme lokale befolkningen. Dette fortsatte i mange generasjoner, og en forbindelse oppsto mellom bestemte DNA-sekvenser og visse, spesifikke geografiske steder. Dette var spesielt tilfellet for geografisk isolerte steder, slik som den irske øya.

Hvorfor er enkelte etniske grupper geografisk bestemt mens andre ikke er det?

I enkelte tilfeller var ikke denne endogame DNA-arven forbeholdt geografiske områder. Den var av og til kulturelt betinget. For eksempel, giftet de fleste jøder (ashkenazi, sefardi eller mizrahi) og Mennonite kristne seg og hadde barn innenfor sine egne grupper i generasjon etter generasjon, noe som resulterte i en sammenheng mellom deres DNA-sekvenser og kulturelle identiteter.

Modellene kommer fra en kildesamling som inkluderer MyHeritage sitt Grunnlegger-befolknings-prosjekt, et av de største av sitt slag noensinne foretatt. Grunnlegger-befolkninger er grupper med mennesker som har bodd på samme geografisk sted gjennom mange generasjoner. Vi sendte DNA-sett til mennesker som ble valgt ut basert på deres bakgrunn som genetisk representative for deres geografiske region. 

Hvorfor er etniske grupper benevnt etter region og ikke etter land?

Landegrenser endres med tiden: Etnisitet-beregninger går snarere etter region enn land, ettersom landegrenser er politiske etableringer og endres med tiden. Dette er spesielt tilfellet for regioner som har vært herjet av mange kriger. Det er mer nøyaktig å spore et genetisk mønster etter et geografisk område hvor folk oftere giftet seg innbyrdes gjennom mange generasjoner. Uten nødvendigvis å måtte ta i betraktning hvorvidt området ble kalt Romania ett år, Ungarn det neste og Ukraina tre år senere.

Genetiske likheter eksisterer på tvers av landegrenser: En annen grunn til at det er mer korrekt å operere med regioner, i motsetning til land, er at selv før det ble vanlig med flyreiser, var det bevegelser på tvers av landegrensene og genetiske likheter ble dermed spredt. Dette er også en forklaring på hvorfor noen etniske regioner har overlappende grenser – når regionene er spredt utover, blir ikke grensene rene etniske grenser, men snarere vage beregninger av hvor den genetiske likheten ender.

URL is copied to your clipboard.