URL is copied to your clipboard.

Hvordan samarbeide om din slektsforskning med andre generasjoner

Kimberley Fowler

Hvordan samarbeide om din slektsforskning med andre generasjoner

Slektsforskning er en flott måte å bringe generasjoner sammen på. Slektsforskning gjør mer enn å tilby et ekstra tema man kan diskutere eller en felles interesse for besteforeldre, foreldre, barn og barnebarn. Godt lagarbeid gir en mestringsfølelse til alle som er på laget: Følelsen av å vite at man ikke er alene, at man kan støtte seg på hverandre når det går trått – men også at man kan dele seiere.  Forskning viser at det å arbeide sammen med slektsforskning vil bringe familien tettere sammen!

Så, om du er interessert i slektsforskning – hvorfor ikke få med deg flere i familien på laget? Spør barn og barnebarn, tanter, onkler, nielser og nevøer. Om dere forener kreftene og styrkene deres, vil dere  kunne oppnå langt mer enn dere kan på hver deres kan. Og her er måten dere gjør det på:

Identifiser familiebilder

De gamle er alltid eldst. Og når det kommer til slektsforskning, er det noen oppgaver som passer best til de som har litt mer livserfaring. Å gå gjennom game fotografier og å identifisere hvem det er bilde av, er noe som krever kunnskap. Og den kunnskapen er det de eldste som sitter på.

Dokumenter sentrale datoer

Dette er en annen oppgave som er best for de eldste på laget. Det er viktig å dokumentere alle de sentrale datoene i livene til personene i slektstreet ditt. Disse inkluderer:

  • Fødsler
  • Ekteskap
  • Skilsmisser
  • Dødsfall
  • Adopsjoner
  • Immigrasjon eller utflytting
  • Adresseendringer
  • Religiøse merkedager (som dåp)
  • Juridiske vedtak
  • Oversikt over arbeidstitler og pensjonsdatoer

Det er helt umulig å vite alt dette om alle personene i slektstreet ditt, men så snart du gar satt i gang med arbeidet, kan resten av familien din hjelpe til med å fylle inn informasjonen der du kommer til kort. Det er disse faktaene som vil hjelpe deg med å forstå hvordan forfedrene dine levde og hvem de var – så dokumenter så mye fakta som du kan.  Bruk informasjonen du allerede har for hånden for å nøste opp i løse tråder.

Avansert søk på nettet

Når du leter etter familiehistorien din på nettet, vil du komme til et punkt der et vanlig nettsøk ikker er nok. Spør barna eller barna eller barnebarna dine om å hjelpe deg med avanserte søk. Det kan være at de mer datakyndige unge vil kunne finne frem til overraskende resultater som du kanskje ikke har funnet på egenhånd.

Ut på tur, aldri sur!

Dra til biblioteker, arkiver, historiske museer og til og med gravlunder i området der du bor for å finne spor etter slekten din.  Det kan gi verdifull innsikt i historien, samtidig som dere opplever noe sammen som en familie.

Reis sammen!

Arbeidet deres med å kartlegge familiehistorien kan ta dere utenfor grensene til byen, området eller til og med landet dere bor i. Hvorfor ikke gjøre forskningen det til en ferietur med slektshistorisk tema? Besøk gårdene og områdene der forfedrene deres vokste opp, og få en unik innsikt i livene deres! Minnene fra en slik tur vil vare livet ut, og informasjonen dere finner kan lede dere til nye oppdagelser i slektshistorien, og kanskje også nye vennskap med ukjente slektninger!

Ta tiden til hjelp

Når du arbeider sammen med barn eller barnebarn, er det viktig at du holder i tankene at alle på laget har forskjellige interesser, mål og styrker. Som vi alle vet, er et slektsforsknings-prosjekt både utfordrende og tidkrevende, så det er viktig at alle lagmedlemmene holder seg motiverte og er interesserte i prosjektet også når dere har holdt på en stund.

Husk også at barna eller barnebarna dine ikke alltid har så mye tid. Skoleferier er gode perioder der dere kan få gjort store fremskritt og få gjort mange av tingene på arbeidslisten deres. Etterhvert som barna bil større og begynner å studere eller å jobbe, får de mindre tid. Da er det viktig at du fortsetter med arbeidet ditt, men husker å oppdatere de andre om fremskrittene dere gjør. Disse oppdateringene kan være motiverende for oppmuntrende for de andre, som selv om de kanskje ikke har så mye tid, vil kunne bli inspirert til å bidra til arbeidet – samtidig som dere opprettholder den gode kontakten dere imellom.

Helt til slutt: Husk at det å arbeide sammen om slektsforskning skal være en morsom aktivitet som bringer familien sammen. Når dere har det morsomt sammen og det å trives i hverandres selskap blir hovedfokuset deres, er hver lille detalj dere finner ut om familiehistorien deres en bonus!

URL is copied to your clipboard.