URL is copied to your clipboard.

DNA-resultater og filtrering av DNA-treffene dine

DNA-resultater og filtrering av DNA-treffene dine

DNA Matching-sidene er organisert i fire forskjellige faner — en oversikts-fane, en etnisitetsberegnings-fane, en DNA-treff-fane og en verktøy-fane.

Navnet på personen hvis resultater du ser på for øyeblikket står listet øverst. Ettersom du veksler frem og tilbake mellom de forskjellige fanene vil du alltid se resultatene for den samme personen, om det er i forhold til oversikt, etnisitets-beregnng, DNA-treff eller avanserte verktøy. Hvis du administrerer mer enn ett sett, kan du bytte den personen hvis resultat du ser på ved å klikke på “Velg en annen person” og velge en annen person fra nedtrekksmenyen.

Bruk av «Velg en annen person» for å vise resultatene til et annet DNA-sett (klikk for å forstørre)

Oversikts-fanen

Øverst i Oversikts-fanen vil du se topp-etnisitetene i etnisitetsberegningen. Hvis du har flere enn tre etnisiteter, vil ikke alle vises her. Klikk “Vis hele estimatet” for å gå til «Beregnet etnisitet»-fanen hvor du vil se en komplett liste over dine prosent-inndelte etnisiteter.

Å bytte over til «Beregnet etnisitet»-fanen (Klikk for å forstørre)

Nedenfor topp-etnisitetene, lister Oversikts-siden et sammendrag av DNA-treffene, med tre grafiske filtere som representerer nær familie, utvidet familie og fjerne slektninger.

For å se hele listen over alle dine DNA-treff (ufiltrerte), klikker du på “Se på DNA-treff” og du vil komme til fanen med DNA-treff.

Bytte over til fanen med DNA-treff (klikk for å forstørre)

«Beregnet etnisitet»-fanen

I den andre fanen vil du finne de komplette etnisitets-beregning-resultatene.

«Beregnet etnisitet»-fanen (klikk for å forstørre)

Hvis du krysser av i feltet hvor det står «Vis hendelser fra ditt slektstre» vil alle dine forfedres fødsels- og dødssteder som står oppført i ditt slektstre vises på kartet over etnisitetsresultatene. Du kan dermed sammenligne hvordan din etnisitets-beregning samsvarer med situasjoner i ditt slektstre. Denne tilleggsvisningen hjelper til å sette etnisitets-beregningen i sammenheng med din slektshistorie og kan gi deg et godt utgangspunkt for videre forskning.

Etnisitetsberegning sett i sammenheng med slektshistorie (klikk for å forstørre)

Fane for DNA-treff

Den tredje fanen tar deg til DNA-treff, hvor vi har lagt til den forbedrede utgaven for filtrering av DNA-treff, som kan kombineres med sortering og søking.

DNA-treff-fanen (klikk for å forstørre)

Verktøysfanen

Den fjerde og siste fanen er merket Verktøy og er utgangspunktet for flere avanserte DNA-funksjoner, som Kromosomleseren, AutoClusters  og Etnisitetskartet.

DNA Verktøy-fane

Visning av slektstrær til DNA-treff

Ved å velge “Vis tre” for et hvilken som helst DNA-treff, vil du automatisk åpne vedkommendes slektstre i den nye  Stamtavle-visningen. Stamtavle-visningen viser en opprinnelig kilde-person og vedkommendes direkte aner. Den viser ikke søsken eller ektefeller/partnere og krever ikke vanskelig panorering. Den viser også kvinner oppført kun med deres pikenavn.

Filtrering av DNA-treff

DNA-treff vil si personer som deler DNA-segmenter med deg. Hvert DNA-treff er i slekt med deg, med ett eller flere segmenter til felles, arvet fra en eller flere felles aner. MyHeritages DNA-database har nå blitt så stor at de fleste av våre brukere har tusener av DNA-treff. Å administrere alle disse DNA-treffene, og å finne ut av dem, har blitt en utfordring — og det er nettopp dette behovet det nye filtreringssystemet er her for å fylle!

Filtrering lar deg kikke på et utvalg DNA-treff om gangen. Du kan fokusere på de som møter bestemte kriteria som er interessante for deg. Vi har lagt til et flott brukergrensesnitt til DNA-oversiktssiden som enkelt lar deg filtrere DNA-treffene dine etter slektskap, sted eller etnisitet. I tillegg har vi lagt til en kraftfull filter-verktøylinje som lar deg gjøre alt dette og mye mer. Ved å benytte deg av denne nye filter-verktøylinjen, kan du benytte flere filtre, og filtrere matcher etter tilleggskriteria, slik som for eksempel hvorvidt matchene har et slektstre, deler felles etternavn med deg eller deler Smart Matches™ med deg.

Filtrering av DNA-treff kan kombineres med sortering og søking. For eksempel vil du enkelt kunne finne alle dine DNA-treff som har «Gordon» i navnet sitt eller som et nedarvet etternavn, filtrere disse for å se kun de av dem som har en bestemt etnisk tilhørighet og er bosatt i et bestemt land. Disse treffene kan sorteres alfabetisk eller etter mengden delt DNA.

Tilgang til filtrene

For å komme deg til DNA-oversiktssiden og få tilgang til de nye grafiske filtrene for DNA-treff, klikker du ganske enkelt “Oversikt” i “DNA”-menyen:

Tilgang til de grafiske filtrene (klikk for å forstørre)

DNA-oversiktssiden viser et sammendrag av din etnisitetsberegning, med en link som tar deg til hele det beregnede estimatet. Nedenfor dette kan du se et sammendrag av DNA-treffene dine, med grafisk oversikt over treffene etter slektsforhold; bostedsland; og deres etnisiteter.

DNA-oversiktsfane (klikk for å forstørre)

Her følger en detaljert beskrivelse av de nye filtrene.

Filtrering etter slektskap

Ved å benytte deg av slektskapsfilteret, kan du enkelt se hvor mange av DNA-treffene dine som er fra din nærmeste familie (nærmeste familie til og med søskenbarn), storfamilie (first cousins once removed through second cousins twice removed), eller fjerne slektninger (third cousins and more distant cousins). Noen brukere er mest interesserte i nære slektskapstreff, mens andre synes det er spennende å lære mer om fjernere slektninger. Du kan nå enkelt holde styr på antallet treff du har i hver kategori og øyeblikkelig se om du har nye treff i den kategorien som er mest interessant for deg. Vi kommer snart til å legge til indikatorer ved siden av Nærmeste familie og Storfamilie-seksjonene for å indikere om du har mottatt nye treff i en av disse kategoriene.

Slektskapsfilter (klikk for å forstørre)

Hvis du beveger musen over en av slektskapskategoriene, vil du få opp en korresponderende ring i lilla, i den grafiske oversikten.

Ved å klikke på en av kategoriene eller den korresponderende ringen, vil du føres til siden med DNA-treff, hvor DNA-treffene automatisk blir filtrert for å vise kun de treffene som tilhører den slektskapskategorien du valgte.

Eksempel: Filtrering etter antatt slektskap for å vise kun storfamilie-treff (klikk for å forstørre)

Filtrering etter sted

Dette filteret viser deg hvor mange treff du har fra hvert bostedsland rundt om i verden.

Landsfilter (klikk for å forstørre)

Ved å klikke på et av landene på kartet eller i listen til høyre, vil du komme til en DNA Match-side som automatisk er filtrert til å vise kun de av treffene dine som bor i det utvalgte landet.

Eksempel: Filtrering etter land for å vise kun de treffene som bor i Norge (klikk for å forstørre)

Merk: For å være konsekvente er filteret basert på bostedsland for treffene dine, ikke på slektstre-informasjon slik som fødselsland. Fødselsland kan være svært nyttig og er av og til forskjellig fra bostedsland, men eksisterer ikke for DNA-treff som ikke har slektstrær.

Filtrering etter etnisitet

Etnisitetsfilteret vil vise deg hvor mange av treffene dine som har tilhørighet til hver av de 42 etnisitetene som støttes av MyHeritage DNA, der etnisiteten er meningsfull og utgjør minst ti prosent av den matchende personens totale etniske tilhørighet.

Etnisitetsfilter (klikk for å forstørre)

Etnisitetene som står oppført først i filteret er dine egne (sortert prosentvis i nedadstigende rekkefølge), fordi disse inneholder antagelig de matchene du vil være interessert i å studere først. Noen av DNA-treffene dine vil inkluderes under flere etnisiteter. Det er derfor numrene på høyresiden vil bli høyere enn antallet treff du har. Denne listen gir deg muligheten til å sjekke om en av dine antatte etniske tilhørigheter er feil. For eksempel, hvis MyHeritage har beregnet at du er 1.2 prosent italiensk, men du ikke har et eneste treff som er italiensk (minst ti prosent), er det sannsynlig at ditt antatte italienske etnisitet er en falsk positiv. Husk at etnisitetsberegningen er nettopp det den oppgis som — en beregning — og den kan inneholde unøyaktigheter. Etnisiteter du har mange treff med, spiller mer sannsynlig en substansiell rolle i ditt eget etniske oppsett.

Men glem ikke at nummerne er påvirket av personene som har testet seg via MyHeritage. Noen etniske grupper er overrepresenterte, mens andre er underrepresenterte. Det er så mange mennesker som har europeisk etnisitet på MyHeritage at du nesten er nødt til å få mange av dem som matcher, selv om du selv ikke har et fnugg av europeisk tilhørighet. Som et annet illustrerende eksempel, er du kanskje 0 prosent kenyaner, men du har likevel noen matcher med kenyansk tilhørighet. Hvordan kan dette ha seg? Jo, fordi disse har mottatt noe kenyansk etnisitet fra sine aner, og disse er ikke de samme anene som de har felles med deg. Det er altså snakk om aner på deres andre linjer.

Ved å klikke på en av etnisitetene vil du få opp en DNA-treff-liste som automatisk filtreres for å vise kun de av treffene dine som har den spesifikke etniske tilhørigheten (som utgjør minst ti prosent av matchens totale antatte etniske oppsett).

Eksempel: Filtrering etter etnisk tilhørighet for å vise kun de av treffene som har nord- og vest- europeisk tilhørighet  (klikk for å forstørre)

Hvis du har en spesiell etnisitet som fascinerer deg, kan du benytte dette filteret til å studere dine DNA-treff med denne etnisiteten. Kanskje vil du klare å finne ut hvordan de er beslektet med deg, og på denne måten forstå hvilke av dine aner det var som ga deg den bestemte etnisiteten.

Bruk av Filter-verktøylinjen

Den nye filter-verktøylinjen er en del av siden med DNA-treff, og den vises automatisk hvis et filter er aktivt. I alle de foregående eksemplene ble siden med DNA-treff nådd da et bestemt filter ble aktivert fra de grafiske filtrene i DNA oversiktssiden, og ble vist med fet skrift i Filter-verktøylinjen. Men du kan også komme deg direkte til Filter-verktøylinjen.

For å komme deg direkte dit, gå til siden for DNA-treff ved å klikke “DNA-treff” under “DNA”-menyen.

Tilgang til siden for DNA-treff (klikk for å forstørre)

På siden for DNA-treff klikker du «Filter», som vises ved siden av et ikon som ligner på nettopp et filter, og Filter-verktøylinjen vil vises nedenfor, som vist her:

Tilgang til Filter-verktøyslinjen (klikk for å forstørre)

Filter-verktøylinjen gir deg tilgang til filtrene vi allerede har beskrevet (slektskap, steder, etnisitet), og nå kan du benytte flere filtre samtidig. Hvis mer enn ett filter er valgt, vil de bli anvendt på inkluderende vis (ved å benytte AND logikk, d.v.s. f.eks. filter1 AND filter2 AND filter3). For eksempel kan du filtrere dine DNA-treff for å se alle de treffene som bor i USA OG er Ashkenazi jøder. Eller du kan se alle treffene dine innen storfamilien din som er bosatt i Holland.

Legg nøye merke til den første fanen på Filter-verktøylinjen, som er «Alle tre-detaljer». Ved å benytte tre-detaljer-filteret kan du kun se de treffene som har et slektstre, har et felles nedarvet etternavn med deg, eller Smart Matches™ eksisterer mellom slektstrærne deres. Dette er ekstremt viktig for å isolere DNA-treffene som kan være svært verdifulle for din forskning. Treff som har delt nedarvede etternavn med deg, er treff som du kanskje enklere vil kunne finne ut om hvordan er beslektet med deg. Spesielt hvis det nedarvede etternavnet de deler med deg er sjeldent. Hvis for eksempel du og et DNA-treff deler det sjeldne etternavnet Kopelevitch og det er din bestefars etternavn og pikenavnet til bestemoren til ditt treff, kan dette vise til hvordan dere to er beslektet: Via en felles Kopelevitch-ane.

Filter for slektstre-detaljer i Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Nedenfor er et eksempel hvor et filter er benyttet for felles etternavn. Et treff har blitt funnet, med etternavnet «Gordon»:

Filtrering etter felles etternavn (klikk for å forstørre)

I slektskaps-filteret på Filter-verktøylinjen, kan du filtrere treffene dine etter deres slektskap med deg. Du kan velge å se kun nær familie, storfamilie eller fjerne slektninger.

Slektskapsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

I stedsfilteret kan du filtrere treff etter bostedsland. Og du kan kombinere dette med flere filtre, slik som felles etternavn, for å fokusere på DNA-treff av spesiell interesse.

Stedsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Du kan også velgte å filtrere dine treff etter etnisitet i etnisitetsfilteret. Da vil du få opp kun de av treffene dine som har minst ti prosent av en bestemt etnisitet i deres etnisitets-beregning.

Etnisitetsfilter på Filter-verktøylinjen (klikk for å forstørre)

Som vi har forklart, kan du gjerne benytte flere filtre samtidig. For eksempel, om du filtrerer etter «storfamilie» og “Irsk, skotsk og walisisk” etnisitet, vil du få vist hvilke av dine DNA-treff som oppfyller begge disse kriteriene. Det vil si for eksempel de av dine matcher som er antatt å være din fetter eller kusine, forskjøvet en gang via tremenninger to ganger forskjøvet, og som har ti prosent eller mer av irsk, skotsk eller walisisk etnisitet.

Å benytte flere filtre samtidig (klikk for å forstørre)

Sortering av treff

DNA-treff kan sorteres ved å klikke «Sorter etter» og en av valgmulighetene fra nedtrekksmenyen; delt DNA, delte segmenter, største segment, fullstendig navn eller nyligst.

Standard-innstillingen er programmert slik at treff blir sortert etter delt DNA, hvilket betyr at de treffene du deler mest DNA med står oppført øverst på listen. Denne sorteringsmuligheten er ikke ny, men det er fint at du også kan benytte deg av sortering av treff som allerede har blitt filtrerte.


Søk etter treff

Du kan også søke etter et treff ved hjelp av navn eller etternavn ved å benytte deg av søkefeltet. Klikk forstørrelsesglass-ikonet for å foreta et søk.

Du kan også søke etter et treff ved hjelp av navn eller etternavn ved å benytte deg av søkefeltet. Klikk forstørrelsesglass-ikonet for å foreta et søk.

Du kan kombinere søk med filtrering. Du kan velge å søke kun ut i fra de matchene du allerede har filtrert. Eller du kan foreta et søk og deretter filtrere søk-resultatene.

I det avanserte eksempelet nedenfor har både stedsfilteret, etnisitetsfilteret og søkefeltet blitt benyttet samtidig. Resultatene viser DNA-treff som er bosatt i USA, har skandinavisk tilhørighet og har «Johnson» i navnet sitt, eller som et av forfedrenes etternavn.

Søk + filter (klikk for å forstørre)

For å slette et aktivt filter, klikker du «Slett filtre». For å slette et aktivt søk, klikker du «Slett søk».

Summary

Det er flott å ha mange DNA-treff, men det kan også oppleves som overveldende. Mange vet ikke hvordan de skal gå igjennom treffene sine og hvor de skal begynne. Det nye filtreringssystemet for DNA-treff kommer deg til unnsetning, ved å la deg gå gjennom DNA-treffene dine gradvis, ved å fokusere på områder som er av spesiell interesse for deg. Det kan da være snakk om treff som er nært beslektet med deg, treff som bor i et bestemt land som er interessant for deg i forhold til slektsforskningen din, eller treff som tilhører en bestemt etnisk gruppe.

URL is copied to your clipboard.