URL is copied to your clipboard.

Derfor bør du ta en DNA-test for slektsforskning

Mike Mansfield

Director of Content Operations

DNA-testing for slektsforskning er et viktig forskningsverktøy. Denne introduksjonsøkten gir deg detaljert informasjon om de ulike typene DNA-tester som er tilgjengelige, og hvilke resultater de som tar testen kan forvente å få fra beregnet etnisitet. Du får også informasjon om hvordan du kan bruke DNA-treff til å finne slektninger og oppdage ukjente forfedre.

Introduksjon
2m 13s
Typer tester
14m 18s
Etnisitetsberegninger
11m 55s
Å fiske etter genetiske kusiner og fettere
4m 29s
Testingsalternativer
6m 14s
Fokuserte studier
4m 53s
URL is copied to your clipboard.