URL is copied to your clipboard.

Søking og surfing på MyHeritage for å få mest mulig ut av din forskning

Cyndi Ingle

Cyndi Ingle

Med 10 milliarder historiske opptegnelser tilbyr MyHeritage de mest utfyllende slektsforskning-søkene tilgjengelige online. Lær hvordan du kan benytte disse effektivt til å finne nye og relevante informasjoner for forskningen din.

Introduksjon
3m 13s
Surfing
4m 24s
Navigering av MyHeritage
8m 15s
Å søke i MyHeritage
8m 15s
Å surfe på MyHeritage
14m 24s
Gransking
2m 19s
Spørsmål/svar
3m 53s
URL is copied to your clipboard.