URL is copied to your clipboard.

Søking og surfing på MyHeritage for å få mest mulig ut av din forskning

Cyndi Ingle

Cyndi Ingle

Med 10 milliarder historiske opptegnelser tilbyr MyHeritage de mest utfyllende slektsforskning-søkene tilgjengelige online. Lær hvordan du kan benytte disse effektivt til å finne nye og relevante informasjoner for forskningen din.

Introduksjon
44m 43s
Surfing
41m 30s
Navigering av MyHeritage
37m 6s
Å søke i MyHeritage
28m 51s
Å surfe på MyHeritage
20m 36s
Gransking
6m 12s
Spørsmål/svar
3m 53s
URL is copied to your clipboard.