URL is copied to your clipboard.

Sentrale poster: Hvordan finne to fødsel-, ekteskap- & døds oppføringer

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Sentrale poster: Hvordan finne to fødsel-, ekteskap- & døds oppføringer

Fødsels-, ekteskaps- og dødsattester, også kjent som sentrale poster, er noen av de mest påletlige kildene for slektsforskere. De kan inneholde:

 • Datoer for fødsel, ekteskap og død
 • Sted for fødsel, ekteskap og død
 • Navn på den enkelte, og deres nærmeste familie
 • Detaljer om hendelsen (årsak til død, tidspunkt for fødsel, hvem som viet bryllupet, etc.)

Utover den informasjonen, kan man finn ytterligere informasjon om man leser mellom linjene. Dette skal vi se på her.

Sentrale poster er primærkilder: dokumenter som er av den høyeste grad av pålitelighet fordi de er vanligvis ført opp i kort tid etter hendelsen, og av folk som har sett det med egne øyne. Imidlertid bør selv primærkilder bli behandlet med en sunn dose skepsis. Postene er tross alt laget av mennesker, som kan ha hørt feil, husket feil, eller til og med ført opp feil med vilje.

Hvorfor finnes sentrale poster?

I en artikkel med tittelen  Fødselsattestenes historie fra start til ekeltroniske data (Brumberg et al., 2012, Journal of Perinatology), skriver forskerne at lister av befolkninger ble laget selv i antikken, og at informasjon om fødsler ble tatt opp i kirkens registrerer i England så tidlig som i det 16. århundret. I USA ble det ikke laget et register for fødselsattester før det 20. århundret.

Hvorfor ble det viktig for å myndigheter å holde oversikt over fødsler, dødsfall, og ekteskap blant sine innbyggere på den tiden?

Artikkelen som er nevnt ovenfor beskriver viktigheten av å holde oversikt over fødsler for å drive helsepolitikk. I begynnelsen av det 20. århundre, begynte myndigheter også å tilby mer organiserte tjenester og ytelser til borgerne, og sentrale poster bidro til å gjøre de mulig ved å:

 • Bekrefte identiteter
 • Bekrefter alder, for skolegang, ekteskapslisensiering, militærtjeneste, trygd, å stemme, jurytjeneste, service, etc.
 • Kontrollere at et par er kvalifisert til å gifte seg med tanke på alder, foreldrenes samtykke, ekteskapsstatus og familieforhold (for å sikre at de er ikke er nært i slekt)
 • Verifiserer gyldigheten av familiemedlemmer for mottak av trygd og arv

Nå som vi vet hvorfor disse postene finnes, la oss ta en nærmere titt på hver typer oppføring.

Fødsels oppføringer

Hva er en fødselsattest?

En fødselsattest dokumenter fødselen av en person. Disse attestene er vanligvis utstedt i løpet av noen få dager etter fødselen, og skrevet av en av barnets foreldre. De inkluderer vanligvis:

 • Barnets navn
 • Foreldrenes navn
 • Tidspunkt for fødsel
 • Stedet for fødselen

De kan også inneholde flere detaljer om foreldrene, for eksempel hvor og når foreldrene ble født, antall og/eller alder for andre barn, og religiøse tilhørighet.

Vær oppmerksom på at mange sykehus utsteder en dekorativ fødselsattest som inneholder barnets navn, vekt, dato og klokkeslett for fødsel, og noen ganger barnets fotspor og/eller håndavtrykk. Disse er dekorative minner og ikke offisielle dokumenter, men de kan likevel være nyttig for slektsforskere.

Hvordan finne fødselsoppføringer

Klikk her for å søke i mer en én milliard fødselsoppføringer på MyHeritage

Noen av disse postene inneholder høyoppløsnings-skanninger av det opprinnelige dokumentet. Noen inneholder kun informasjon som fødselsattesten inneholder, og andre indekser viser plasseringen av fødselsattesten så kan du ta kontakt med det lokale arkivet for å bestille en kopi.

Er fødselsattester offentlige

Om fødselsattester er offentlige registre er avhengig av stedet og hvor lang tid det har gått siden fødselen fant sted. For eksempel i delstaten Arizona, fødselsattester bli offentlige registre 75 år etter at de er utstedt. I Alabama må du vente 125 år etter en fødsel for at fødselsattesten skal bli offentlig.

Eksempel på en historisk fødselsattest

Fødselsattesten nedenfor, fra Arizona Birth Certificates, 1887–1935 som er ern samling på MyHeritage, dokumenter fødselen av Willis Lyle Shunway den April 15, 1920 i fylket Navajo, Arizona.

image of sample birth certificate
Fødselsattest til Willis Lyle Shunway fra Arizona fødselsattester, 1887-1935 samling på MyHeritage

Det forteller oss om fødselen er barnets kjønn, om svangerskapet var for tvilling etc. Om barnet var legitimt (født innenfor ekteskap), og dato og klokkeslett for fødsel. Den lister også opp begge foreldrenes navn, alder, sted for fødsel, og yrker, samt deres etnisitet, og navnet på den behandlende lege eller jordmor. Du kan se at attesten ble utstedt den 20. april, fem dager etter fødselen.

Dødsoppføringer

Hva er en dødsattest?

Dødsattester er vanligvis utstedt i løpet av dagene etter en persons død, basert på informasjon gitt av et familiemedlem, en lege eller en annen person som var vitne til dødsfallet. De inkluderer vanligvis:

 • Personens navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Alder ved død
 • Navn og fødested til den avdødes foreldre
 • Dødsårsak
 • Navn på informant

Dødsattester kan også vise navnet på begravelsesbyrået, som ofte kan gi ytterligere informasjon. Navnet på personen som rapporterte døden kan hjelpe deg med å samle flere ledetråder for omstendighetene rundt dødsfallet eller for å finne flere slektninger.

Hvordan finne dødsoppføringer?

Klikk her for å søke i mer enn 580 million dødsoppføringer på MyHeritage, som inkluderer dødsattester, begravelsesposter, nekrologer, og mer. Som med fødselsattestene ovenfor, inneholder noen av samlingene høyoppløsnings-skanninger av det opprinnelige dokumentet, mens andre inneholder kun den informasjonen som er nevnt, og noen inneholder indekser som forteller deg nøyaktig plassering av det opprinnelige dokumentet, slik at du kan bestille en kopi.

Er dødsoppføringer offentlige?

Som med fødselsattestene ovenfor, er dødsattester ikke offentlig. På noen steder, for eksempel i delstaten California, er de offentlige, mens andre blir offentlige etter en viss tid (for eksempel 50 år etter dødsfallet i Alaska), og andre er bare tilgjengelig for familiemedlemmer eller andre personer med en direkte interesse.

Eksempel på en historisk dødsoppføring

Dødsattest nedenfor, fra Missouri Death Certificates, 1910–1960 en samling på MyHeritage, er for John Jenta, som gikk bort den 16. september, 1920.

image of a sample death certificate
Dødsattest for John Wunch fra Missouri dødsattester, 1910-1960 en samling på MyHeritage

Den inneholder hans navn, kjønn, farge eller etnisitet, sivilstatus, yrke, fødested, og navn og fødested til hans foreldre (selv om hans mors navn er oppført som «ukjent»). Navn på informanten er John Wunch Jr, som trolig var hans sønn. Sted, dato, og årsaken til hans død er også oppført sammen med sted og dato for begravelsen.

Ekteskapesoppføringer

Hva er en ekteskapsoppføring?

Ekteskapsattester dokumenterer ekteskapet til et par, og er som regel ført opp på dagen. De inneholder vanligvis navn på bruden og brudgommen, og deres alder, og steder for fødsel eller bosted. De kan også inneholde informasjon om foreldrene til bruden og brudgommen. Skilsmissesattester er vanligvis også inkludert i denne kategorien.

Som med fødselsattester, finnes dokumentasjon som er utstedt separat fra det offentlige, for eksempel et dekorativt minnesmerke eller et religiøst ekteskaps eller skilsmissesdokumentet. Disse kan også være viktige fra et slektsforskningsperspektiv, men er vanligvis holdt innen familien og ikke som offisielle dokumenter.

Hvordan finne ekteskapsoppføringer

Klikk her for å søke i over 460 million eketskaps og skilsmisse oppføringer

på MyHeritage. Poster i denne kategorien kan inneholde indekser som kan hjelpe deg med å be om kopier av dokumentene fra de som arkiverer dem, og i noen tilfeller, inkluderer de høyoppløsningsskanninger av det opprinnelige dokumentet.

Er ekteskapsoppføringer offentlige?

Som fødsels- og dødsattester, er ekteskapsattester ikke offentlige som standard, og ulike regioner håndtere dem ulikt. I New York for eksempel, er ekteskapsattester som er mer enn 50 år gamle offentlige, mens i Illinois, er de bare tilgjengelig for personer som er nevnt i journalen, deres juridiske representanter, eller personer som har fått tillatelse til å vise dem ved kjennelse.

Eksempel på en ekteskapsoppføring

Bildet nedenfor er fra MyHeritage sin Greece, Sparta Marriages 1835–1935 samling.

image of a sample marriage record
Ekteskapsattester fra Hellas, Sparta Ekteskap 1835-1935, en samling på MyHeritage

Som du kan se er ikke dette en ekteskapsattest, men en bok som registrerer navn på brud og brudgom, datoen for deres ekteskap, deres steder for fødsel, deres fedres navn, og kirken de giftet seg.

Se utover oppføringen

Selv om den grunnleggende informasjonen i disse postene er verdifulle i seg selv, kan du lære mer ved å grave dypere og spørre deg selv følgende spørsmål:

 • Hvem som er informanten? Hvem har fylt ut denne rapporten, og hvorfor?
 • Hørte denne personen dette med egne ører, eller fra noen andre?
 • Er det en grunn til at de kanskje har husket feil detaljer, eller kanskje løyet om noen av dem?
 • Hvor lang tid etter hendelsen ble denne attesten laget?
 • Er det skrevet med ulik håndskrift eller ulikt blekk? Hvis så, var det fylt ut av forskjellige personer, eller av samme person, på forskjellige tider, og hvorfor?
 • Hva var tomt eller angitt som «ukjent», og hvorfor?
 • Fant arrangementet sted i nærheten av der personene involvert bodde? Hvis ikke, hvorfor har de reist til dette stedet?
 • Hvilke konsistenser og inkonsistenser kan du finne i attesten og sammenlignet med andre?

Lære mer om den historiske konteksten og hvordan disse typer oppføringer ble ført opp på tiden og stedet, det kan også hjelpe deg med å forstå mer om dokumentet.

Alternativer til sentrale historiske oppføringer

Hvis du ikke kan finne fødsels-, ekteskaps- eller dødsattester for forfedre du søker, kan du fortsatt være i stand til å finne viktig informasjon om slike hendelser i deres liv i andre historiske poster, for eksempel:

Når du bruker MyHeritage sin søkemotor, trenger du ikke å vite nøyaktig hvilken type oppføring du er ute etter. Bare skriv inn detaljene du vet, og MyHeritage vil finne oppføringer av alle slag som nevner din stamfar. Klikk here for å lære om hvordan du bruker MyHeritage søkemotor.

URL is copied to your clipboard.