URL is copied to your clipboard.

Forstå dine rapporter om genetisk risiko for monogene tilstander

Forstå dine rapporter om genetisk risiko for monogene tilstander

Du har tilgang til tilpassede rapporter om genetisk risiko som resulterer fra ett enkelt gen (monogene tilstander) fra den samme siden om resultater.

Rapporter om genetisk risiko for monogene tilstander ligner rapportene om polygen risiko, men inneholder enkelte, viktige forskjeller som du bør være klar over.

I følgende eksempel på en rapport, har en risikovariant av Chrons sykdom blitt påvist.

Rapporten forklarer hvilken variant-type som ble påvist og hvordan denne påvirker din genetiske risiko for å utvikle sykdommen. Dette inkluderer en oversikt for din risiko sammenlignet med andre med de samme genetiske variantene som deg, samt i forhold til den generelle befolkningen.

Rapportdetaljer

I fanen merket «rapportdetaljer», kan du finne ut mer om de bestemte variantene som har blitt analysert. Typiske varianter vises i grønt. Patogene- eller risiko-varianter, altså varianter som kan bidra til utviklingen av en tilstand, markeres i rødt.

Nedenfor listen over varianter vil du se en forklaring om testmetodikken som har blitt benyttet og tolkningen gjort av MyHeritage. Denne inkluderer informasjon om laboratoriet, den tilpassede DNA-chipen, og sekundær valideringsprosess for resultater med betydelig øket risiko – for å redusere falske positive resultater.

Denne testen er ment for å gi brukere verdifull informasjon om deres helse. Denne kan hjelpe med informasjon som kan oppmuntre til passende livsstilsvalg og samtaler med lege. Valg vedrørende diagnoser og/eller medisinsk behandling bør baseres på klinisk evaluering, ytterligere undersøkelser og annen informasjon som din lege mener er passende.

URL is copied to your clipboard.