URL is copied to your clipboard.

Løse kilder – En skattkiste for slektsforskere

Melissa Barker

Løse kilder – En skattkiste for slektsforskere

Alle som har drevet med slektsforskning, har mest sannsynlig hørt om de mest vanlige kildene man søker i for å finne informasjon om familiehistorie, folketellinger, kirkebøker gravminner, osv.

I denne artikkelen skal vi utforske en type kilde du kanskje aldri har hørt om – en type post som gjerne finnes bortgjemt på bakrommet til bibliotek og arkiv, og som kan hjelpe deg med å finne informasjon du ikke har klart å finne noe annet sted. Denne typen poster kalles «løse poster.»

Løse kilder vs samlede kilder

De fleste kildene du kanskje kjenner er samlinger. Det vil si poster som var samlet i store volum for å holde orden på dem. Løse kilder består derimot av enkeltdokumenter som ikke er samlet. Disse kan omfatte ting som avisutklipp, brev, kvitteringer og fakturaer, fotografier, slektshistoriske ark og mye, mye mer.

Eksempler på løse poster fra Houston County, Tennessee Archives & Museum. Med tillatelse fra Melissa Barker
Eksempler på løse poster fra Houston County, Tennessee Archives & Museum. Med tillatelse fra Melissa Barker

Hvis du for eksempel finner en rettsprotokoll om en rettssak som involverer en av dine forfedre, er kanskje ikke all informasjon tilgjengelig. Men du kan finne fascinerende informasjon og gullkorn i de løse kilde som omfatter saken.

Hvorfor oppbevares enkelte kilder løst eller separat? Det kan være tilleggsdokumenter som ikke passer inn i samlinger når det gjelder innhold eller format. De kan også ha dukket opp på et uventet sted. Mange stikker for eksempel løse papirark inn i bøker, enten som bokmerker eller bare for å ha et sted å oppbevare dem. Jeg fant en gang et brev gjemt i et en bok som viste seg å være et håndskrevet brev til retten fra John «Jack» Hinson, som var en beryktet snikskytter fra borgerkrigen!

Example of loose records found in a bound book, from the Houston County, Tennessee Archives. Photo courtesy of Melissa Barker
Eksempel på løse kilder fra Houston County, Tennessee Archives, som har blitt funnet i en bok. Foto med tillatelse fra Melissa Barker

Mange kildesamlinger har blitt mikrofilmet eller digitalisert, men løse poster har gjerne ikke blitt det. Det betyr at du ofte må oppsøke til et fysisk arkiv, og be om dem for å se dem. Det er litt mer jobb, men det er verdt innsatsen. Jeg jobber som arkivar, og jeg behandler denne typen poster på dagliglig, og jeg kommer over de mest fantastiske postene. Jeg har funnet en enorm mengde informasjon om min egen familie i løse poster.

Ulike typer løse poster

Vertikale filer

Er en samling med av løse dokumenter som er arkivert etter etternavn eller emne. De er ofte blitt funnet i arkivskap eller på baksiden av arkivets lagringsområde. Arkivene oppbevarer den gjerne bak lukkede dører, så du må spørre arkivaren om å få se dem.

Vertikale filer kan inneholde omtrent hva som helst! Her er noen eksempler på det du kan finne blant dem:

 • Avisutklipp: Er spesielt verdifulle fordi de kan inneholde informasjon som ikke har kommet med i de mikrofilmede avisene. Aviser kan inneholde mye god slekts informasjon som for eksempel, bryllupskunngjøringer, annonser for tjenester eller bedrifter, jobb utlysninger nekrologer og så videre.
 • Korte familiehistorier: Jeg oppfordrer ofte slektsforskere til å skrive opp en kort familiehistorie og donere til det lokale arkivet, dette fordi personer som søker etter familiemedlemmer, kan komme over det og ha muligheten til å kontakte deg. Dette er den lavteknologiske varianten av MyHeritage sin Smart Matching-funksjon™! Smart Matching™ feature!
 • Forretningsdokumenter: Disse kan omfatte brevhoder, fakturaer, kvitteringer eller andre typer dokumenter som brukes til å drive en bedrift. Du kan finne verdifull informasjon om familiebedrifter her.
 • Fotografier: Noen ganger lager arkiver fotografier samlinger, men hvis de har for få fotografier eller for liten variasjon til å lege sammenhengende samling, kan de legges til i vertikale filer.
 • Donerte dokumenter: Det er en samling av ting folk donerer til et arkiv – tilfeldige dokumenter som er funnet liggende rundt på loft eller kjellere. Det kan være ulike typer sertifikater, brev, gratulasjonskort og så videre.

Manuskript samlinger

Manuskript samlinger: Er samlinger av dokumenter, filer, artefakter, fotografier osv., som har blitt donert av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. I hovedsak vil dette være liknende dokumenter som man finner i vertikale filer, men som en del av en samling. I Canada og andre steder utenfor USA kan de også kalles «fondssamlinger» eller «spesielle samlinger». De er plassert i filmapper og bokser.

Lyle familiens kildesamling, Houston County, Tennessee Archives. Med tillatelse fra Melissa Barker
Lyle familiens kildesamling, Houston County, Tennessee Archives. Med tillatelse fra Melissa Barker

Manuskriptsamlinger er de mest undervurderte kilden i slektsforsker verden. De har en tendens til å bli misforstått, og mange vet ikke engang at de eksisterer. De digitaliseres sjelden, og historisk har det aldri vært en kilde slektsforskere har brukt i sin forskning. Det er synd, fordi de inneholder fantastiske oppføringer.

Den viktigste delen av en manuskriptsamling er «Finne hjelp» som er det dokument arkivaren utarbeider mens de behandler samlingen, og det som fungerer som et slags «veikart» til samlingen. «Finne hjelp» gir viktig informasjon om selve samlingen og beskriver hva den inneholder.

Løse ekteskapsregistreringer

Ekteskapsprotokollene som vanligvis brukes til slektsforskning er oppført i bøker. Løse vigselsattester består av tilleggspapirer som er knyttet til bryllupet, men som ikke var en del av selve boken og som derfor har blitt arkivert separat. De er sjelden digitalisert og er derfor ikke søkbare på nettet.

Noen eksempler på løse ekteskapsoppføringer kan være:

 • Erklæringer
 • Foreldretillatelser (for mindreårige bruder og brudgommer)
 • Obligasjoner
 • Resultater av blodprøver

Loose probate records

Løse skifterettsoppføringer er den mest vanlige løse kilden, og du kan ha sett skifterettspakker underveis i forskningen din. De består av papirer som er knyttet til en avdødes skifte, og den blir vanligvis arkivert separat fra testamentebøker og andre innbundne skifteprotokoller. I likhet med løse ekteskapsdokumenter er de sjelden tilgjengelige på nettet eller i digitalisert format.

Noen eksempler på løse skifterettsposter kan være:

 • Erklæringer
 • Korrespondanse knyttet til skiftet
 • Fakturaer
 • Kvitteringer

Løse rettsdokumenter

Løse rettsdokumenter var «arbeidspapirene» som tilhørte en rettssak. De var vanligvis samlet inn i en pakke og arkivert separat fra rettsdokumentene. Det er fantastiske å lese dem, enten saken var kriminell eller sivil, fordi de inneholder mye informasjon du ikke finner i de tradisjonelle kildene. En gang kom jeg over en rettssakspakke som inneholdt et barberbladet som den tiltalte hadde brukt til å true saksøkeren!

Her er noen eksempler på løse rettsdokumenter:

 • Erklæringer
 • Fullmakter
 • Vitneforklaringer
 • Fotografiske bevis

Hvor finner du løse kilder?

Så nå som du vet hva løse likder er og hva de kan inneholde, må du vite hvor og hvordan du finner dem.

Du må spørre arkivaren, kontoristen eller bibliotekaren etter dem. For å få en oversikt over det som finnes, kan du ta en telefon, eller aller helst reise til arkivet for å snakke med personalet.

Løse kilder kan være er en gullgruve for slektsforskere, og jeg anbefaler på det sterkeste å legge det på «to do» listen din!

Denne artikkelen er utarbeidet etter en Facebook Live-økt av Melissa Barker. Du kan se hele forelesningen her.

URL is copied to your clipboard.