URL is copied to your clipboard.

Hvordan undersøke dine jødiske forfedre på MyHeritage

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvordan undersøke dine jødiske forfedre på MyHeritage

Jødisk kultur har alltid lagt stor vekt på familie og viktigheten av å kjenne røttene sine. Hvis du har jødiske forfedre, eller tror du kan, finnes det mange ressurser for å hjelpe deg til å lære mer om dem. MyHeritage har et rikt utvalg av historiske kildesamlinger som er spesielt verdifulle for de som forsker på jødisk familiehistorie.

I denne artikkelen vil vi utforske begrepet jødisk identitet og berøre viktige punkter å huske på om jødisk historie, og deretter ta et dykk inn i de jødiske postene som er tilgjengelige på MyHeritage og hvordan du kan søke i dem. Vi vil også utforske hvordan DNA-testing kan hjelpe deg å lære mer om din jødiske arv.

Hva er jødisk etnisitet?

Mens de fleste andre etnisiteter stort sett er knyttet til en spesifikk geografisk region, er identiteten til det jødiske folket litt mer kompleks. Jødiske samfunn har levd og trivdes på nesten alle kontinenter i mange århundrer, og har skapt distinkte etniske og kulturelle undergrupper. Jødisk identitet kategoriseres ofte som en religiøs identitet snarere enn en etnisk, er det faktisk begge deler. Det betyr at mennesker som er født i et jødisk samfunn fortsatt anses som jødiske selv om de praktiserer en annen religion, og personer uten jødisk arv i det hele tatt som konverterer til den jødiske religionen, regnes også som jødiske.

MyHeritage DNA etnisitetsestimat identifiserer for øyeblikket 5 jødiske etniske undergrupper – mer enn noe annet DNA-testingsselskap:

 

  • Ashkenazi-jødisk 
  • Sephardic jødisk – nordafrikansk
  • Ethiopian jødisk
  • Yemenite jødisk
  • Mizrahi jødisk – iransk/irakisk

Each of these ethnicities has a completely unique set of cultural characteristics, including geography, history, culture, and language. Yet, they all identify as a single cultural group that shares an overarching identity which includes history, culture, language, and so on that they all share.

Hver av disse etnisitetene har et helt unikt sett med kulturelle egenskaper, også geografi, historie, kultur og språk. Likevel identifiserer de seg som en enkelt kulturell gruppe som deler en overordnet identitet som består av felles historie, kultur, språk og så videre som de alle deler.

Ashkenazi-jøder for eksempel, kommer fra en gruppe jøder som bodde i området Frankrike og Tyskland i tidlig middelalder og migrerte til Øst-Europa gjennom århundrene. Emigrasjonen skjedde hovedsakelig på grunn av forfølgelse. De snakket jiddisk så vel som andre østeuropeiske språk som tysk, russisk, ukrainsk eller polsk, og kjøkkenet deres var preget av de typene ingredienser som var lett tilgjengelige for dem, som hvete, meieriprodukter, gås og annen fugl, kål og rotgrønnsaker.

Sefardiske jøder derimot, befestet en felles identitet i «Sepharad», som er den hebraiske betegnelsen for den iberiske halvøy. Etter at jødene ble utvist fra Spania i 1492 og fra Portugal i 1497, slo de seg ned i områder som Tyrkia, Hellas, Balkan og Nord-Afrika, og ble den dominerende jødiske kulturen i disse områdene. De snakket varianter av jødisk-spansk så vel som tyrkisk, gresk, arabisk og så videre. Kjøkkenene deres inkorporerte lokale smaker fra ingredienser som var lettere å skaffe i varmere klima, som forskjellige urter, ris, krydder, ferske grønnsaker, belgfrukter og olivenolje.

Mizrahi Jewish cuisine
Noen matvarer du er mer sannsynlig å finne på et sefardisk eller midtøsten jødisk bord

Det er visse matvarer er det mer sannsynlig at du finner på et sefardisk eller Midtøsten-jødisk bord. Til tross for disse forskjellene, sporer begge gruppene, som alle jødiske grupper, sine røtter tilbake til det gamle Israel og Juda. Selv etter å ha bosatt seg i forskjellige områder i Europa, ber både sefardiske og askenasiske jøder og de har studert Torah på hebraisk og arameisk. De har også feiret de samme høytidene, overholdt de samme religiøse lovene og videreførte den samme fortellingen om sin kulturhistorie. Det er noen variasjoner, for eksempel er deler bønnetjenestene deres forskjellige, og de har forskjellige skikker ved jødisk lov som kan vær tvetydige. Men fra et antropologisk og historisk synspunkt er disse forskjellene ubetydelige når man sammenligner med den sammenhengende overordnede jødiske identiteten de deler.

Relevant historie

Det er en stor grade av mangfold innen jødisk kultur, og det gjør det vanskelig å gi en rask historisk bakgrunn for her enkelt undergrupper. Det er viktig å undersøke den spesifikke historien til regionen dine forfedre var fra, slik at du kan forstå den historiske konteksten de bodde i. Dette er spesielt viktig i regioner som ofte har skifte landstilhørighet gjennom historien. En landsby i det som nå er Ukraina ha vært en del av Polen før andre verdenskrig.

Dette er aspekter du bør huske på når du forsker på jødisk familiehistorie.

  • Før frigjøringen på 1800-tallet ble jøder egentlig ikke ansett som «borgere» i noe land. I noen land ble de ansett som herskerens eiendom. I andre var de utlendinger som fikk lov til å bosette seg i en bestemt region. Dette kan påvirke hvordan nedtegnelser av jødiske innbyggere ble før.
  • Jøder som bodde i kristne land led mer av vold og alvorlig forfølgelse, men heller ikke de under muslimsk styre behandlet som likeverdige. Jøder i både kristne og muslimske områder ble vanligvis beskattet hardt, og mange aspekter av livene deres ble begrenset eller regulert. For eksempel hvordan de fikk kle seg, til hvilke yrker de fikk lov til å drive med og hvor høyt de fikk bygge sine samfunnsstrukturer.
  • Noen steder var det til og med kvoter for tillatte ekteskap, og det medførte mange «uoffisielle» ekteskap, dvs ekteskap som aldri ble registrert hos myndighetene.

Å finne jødiske oppføringe hos MyHeritage

Ettersom det jødiske folket var en minoritet som var spredt over en lang rekke geografiske regioner, kan det være litt vanskelig å identifisere samlinger av verdi for jødisk slektsforskning. Historiske oppføringer som omhandler jødiske forfedre, kan finnes flere steder. Det finnes spesifikke jødiske samlinger, men de kan også finnes blant opptegnelser for andre minoriteter, eller den generelle befolkningen. Du kan til og med finne oppføringer i kirkebøker! I noen områder, i løpet av 1600- og 1700-tallet, ble kirker pålagt å gjøre oppføringer over alle i byen, uavhengig av religion.

MyHeritage har en rekke viktige jødiske samlinger og ressurser. Følgende samlinger er av betydelig interesse for forskere av jødisk arv:

I tillegg til alle disse,  har MyHeritage et partnerskap med JewishGen som gir brukere tilgang til poster fra dem hos MyHeritage.

Et tips fra vår slektsforskerekspert Daniel Horowitz er å gå til Katalogsamling og skriv inn ordet «jøde» i søkeboksen:

 

 

Researching Jewish genealogy on MyHeritage's Collection Catalog
Skrive inn begrepet «jøde» i søkeboksen i samlingskatalogen

This will produce results that include collections with the word “Jew” or “Jewish” both in the title and the description. You can also try using additional related keywords, such as “Israel” and “Holocaust.”

Da får du resultater med samlinger med ordet «jøde» eller «jødisk» både i tittelen og beskrivelsen. Du kan også prøve å bruke søkeord som «Israel» og «Holocaust».

Avis- og boksamlingene på MyHeritage inneholder også mange jødiske kilder, som for eksempel The Jewish Chronicle. The yearbook collections also contain publications from Jewish schools and colleges. These may be a little trickier to find, but they will turn up in the MyHeritage Search Engine when you search for someone mentioned in them, or in Record Matches when that person has a profile on your tree.

Global Name Translation™ av jødiske oppføringer

En av funksjonene som skiller MyHeritage fra andre plattformer for slektsforskning er Global Name Translation™, med denne funksjonen en funksjonen kan du søke i poster på andre språk og skrivesystemer ved å bruke ditt eget morsmål.

Algoritmen identifiserer navnet du søker etter på flere språk, og henter opp resultater av poster på disse språkene, deretter oversetter systemet dem tilbake til ditt eget språk.

Når du driver med Å jødisk slektsforskning, er det en fordel å lære å lese det hebraiske alfabetet, å kunne lese både hebraiske og jiddiske navn er en fordel. Men Global name Translation™ sparer deg for mange problemer. Funksjonen er spesielt nyttig for å søke blant jødiske poster i Øst-Europa som er skrevet på russisk eller ukrainsk, eller fra Hellas som er skrevet på gresk.

Jødisk DNA på MyHeritage

En annen måte du kan bruke for å forske på din jødiske arv med MyHeritage, er DNA-testing. DNA-testen til MyHeritage gir jødiske etnisitetsresultater med størst variasjon og flest detaljer på markedet. Du finner 5 jødiske etniske grupper og 55 genetiske grupper med jødisk opprinnelse.

Når det gjelder DNA-matching, har MyHeritage en av de største DNA-databasene i verden og selskapet tilbyr banebrytende verktøy for å sorte, organisere og analyse av DNA-treff.

Beviser jødisk DNA jødisk opphav?

Et jødiske etnisitetsresultat antyder selvfølgelig jødisk arv, spesielt hvis prosentandelen jødisk DNA i resultatene dine er over 6%. Det er imidlertid viktig å huske at etnisitetsestimatet er nettopp det – et estimat. Å ha jødisk etnisitet i resultatene dine betyr at en viss prosentandel av ditt DNA deler egenskaper med mennesker av jødisk opprinnelse, men det er ikke definitivt bevis på at du er av jødisk avstamning.

Den eneste måten å bevise jødisk opphav på, er ved å koble slektstreet ditt til forfedre som historisk er bekreftet å ha vært jødiske. DNA kan hjelpe deg med dette ved å koble deg til DNA-treff forfedre med bekreftet jødisk arv med.

Endogami og jødisk DNA

Hvis du er av jødisk avstamning, er det viktig å ta hensyn til at jødiske samfunn historisk har vært endogame, spesielt det Ashkenazi jødiske samfunn, men ikke bare det. Mennesker i disse samfunnene gifter seg innen samfunnet, og det gjør at mange jøder vanligvis deler mer DNA med hverandre enn gjennomsnittet. Det betyr videre at DNA-treff kan synes å være nærmere enn de er.

Når du analyserer DNA-treffene dine, må du være spesielt oppmerksom på lengden på delte segmenter i stedet for total mengde DNA som deles. Et enkelt, lengre segment av delt DNA, er en sterkere indikator på et sporbart forhold, enn mange korte segmenter.

Hvis du vil dykke dypere ned i forskningen på jødisk opphav, kan du se lese mer her:

Gå til myheritage.com/research for å begynne å forske på dine jødiske forfedre i dag.

URL is copied to your clipboard.