URL is copied to your clipboard.

Hvordan intervjue slektninger?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvordan intervjue slektninger?

Hvis du har bestemt deg for å vite mer om din families opphav, får du sikkert en givende opplevelse. Etterhvert som du utvider dine kunnskaper om dine aner, får du også bedre forståelse om hvem du er i dag. Du vil også bli bedre i stand til å skape en bedre fremtid for deg selv og din familie.

I det du setter deg ned for å begynne, kan arbeidet du har foran deg virke litt skremmende. Det er så mye å sette seg inn i og mye jobb som må gjøres. Hvordan skal du finne all den informasjonen du trenger? Hvordan bør du dokumentere det slik at det vil være nøyaktig og bli oppbevart for fremtidige generasjoner? Som slektsforsker vil du tilegne deg mange ferdigheter. Du vil komme til å trenge ferdighetene til en historiker, en psykolog, en kartograf, en forsker, en språkekspert og en paleograf – alt i en.

Vi tar her for oss hvordan du går frem for å spørre ut eldre slektninger i jakten på informasjon til slektstreet ditt. 

Hvordan intervjuer du slektninger

Hvis du planlegger å forske på din families fortid, er det å intervjue dine eldre slektninger den perfekte start. De eldre i din familie sitter på mange minner og verdigfull informasjon  — og dette er den rette tiden å dokumentere denne informasjonen.

Det beste er å starte med din eldste slektning. Dette er for å sikre deg den unike informasjonen som kanskje bare vedkommende vil kunne gi deg. Det kan jo tenkes at det finnes en annen, yngre slektning som allerede har gjort unna litt slektsforskning og samling av slektsinformasjon. Disse personene er gull verdt! Etter som du gjør fremskritt i forskningen din, kan det være at du oppdager flere slike slektsforskere i slekten. Dere vil i så fall kunne samarbeide om informasjonen dere får tak i, sammenligne notater, dele dokumenter og slektshistorier og kopiere fra hverandres slektstrær.

Ikke begrens deg til ett familiemedlem. Grandtanter og -onkler og fjernere slektninger kan også sitte på masse informasjon. Lag en liste over familiemedlemmer som du ønsker å intervjue og ordne dem slik at du intervjuer de eldste slektningene først.

Hvis du bor langt unna, blir det kanskje vanskelig å gjøre et fysisk intervju. Og selv om du planlegger å besøke snart, er det lurt å begynne med et telefonintervju.

Forbered deg før samtalen

Sett av nok tid for intervjuet. Det kan ta opptil flere økter, hver kan ta flere timer. Hvor mange og lange disse øktene blir, kommer an på forskjellige faktorer — for eksempel helsen og utholdenheten til intervjuobjektet, og mengden av informasjon de har å komme med. Jo bedre tid du tar deg, desto bedre.

Og likevel, for å få mest mulig ut av tiden med din slektning, er det alltid en god ide å forberede deg godt. Ha spørsmål og utstyr klare og, om mulig, be dem om å lete – eller spør andre – etter familie-dokumenter og bilder og ha disse for hånden når du kommer på besøk.

Utstyr det kan være lurt å ha med deg:

 • Notatbok og penn.
 • Opptaker og/eller videokamera. Hvis du tar opp intervjuet, slipper du å ta notater, og det sikrer at du ikke går glipp av en eneste detalj. I tillegg kan en video med bestemor som forteller historier om familien bli et kjært minne for deg og dine etterkommere. Den gratis MyHeritage mobil-appen har en lydopptaks-funksjon slik at du kan legge opptakene direkte inn i ditt MyHeritage-slektstre. Opptakene som tas på app-en, lagres i profilen til personen du intervjuer og er dermed tilgjengelige når som helst på familie-siden eller på mobil-appen.
 • Digitalkamera og skanner. Disse kan hjelpe til enkel dokumentasjon av minneverdige gjenstander og å lage kopier av familie-bilder og -dokumenter. Du kan til og med bruke smart-telefonen din som skanner og MyHeritage sin mobil-app gjør dette enkelt. Vår digitale skanner-funksjon produserer bilder av høy kvalitet fra fotografier og dokumenter. Noe som lar deg tagge slektninger, legge til detaljer og beskrivelser og å plassere hver fil i den riktige seksjonen på ditt slektstre.
 • MyHeritages mobil-app er en super måte å ta opp samtaler med slektninger og skanne bilder og dokumenter direkte til slektstreet ditt.
 • Vannflasker eller te for dere begge. Det vil bli mye prating og halser kan bli tørre!

Generelle spørsmål du kan stille

Her følger eksempler på spørsmål du kan spørre dine slektninger som vil sikre informasjon til ditt slektstre. Husk å alltid stille åpne spørsmål, ikke slike som kan besvares med et enkelt «ja» eller «nei».

 • Hvor ble du født? Hvilket av deres hjem er det første du har minner fra?
 • Hvor ble dine foreldre født?
 • Flyttet eller migrerte du eller din familie noensinne i løpet av ditt liv? Fra hvor til hvor og når?
 • Hvor mange søsken hadde dine foreldre? Hva het de? Vet du hvor de ble født eller hvor deres foreldre kom fra?
 • Har du noen familie-historier du minnes? Fortell!
 • Hvilket språk var ditt første? Hvilket språk snakket dine foreldre?
 • Kan du huske at noen i vår familie deltok i noen krig? I hvilken krig?
 • Hva betyr for- og etternavnet ditt? Vet du hvorfor du fikk det (for)navnet?
 • Har du byttet navn i løpet av ditt liv? Hvorfor og hva var ditt tidligere navn?
 • Hva var dine foreldre sine fulle navn? Husker du deres foreldre sine fulle navn?
 • Hvordan møtte du din ektefelle?
 • Hva husker du av din ektefelles familie?

Du finner en mye lengre liste med detaljerte spørsmål i denne posten, men husk at det å bombardere din slektning med for mange spørsmål kan bli for overveldende. Bestem hvilken informasjon som er det sentrale og form intervjuet ditt slik at fokuset blir på den informasjonen. Så snart de viktigste spørsmålene har blitt besvart, kan du utforske flere minner og historier. Husk også at noen personer har et mer visuelt minne og husker det de hører i mindre grad. For disse vil det være enklere å huske detaljer hvis du tegner et slektstre eller dere ser på familiebilder sammen.

Å se gjennom bilder under intervjuet kan hjelpe slektninger til å huske detaljer bedre.

Ta en titt på minneverdige gjenstander

Familiebilder, arvestykker og andre minneverdige gjenstander er noen av våre mest kjære eiendeler. De fleste eldre slektninger vil bli lykkelige over å gå gjennom disse med deg — og ved å gjøre dette vil andre minner kanskje dukke opp i hukommelsen.

Noen ting vil du kanskje be din slektning om å vise deg, eller ta med selv, for å friske opp deres minne:

 • Familiebilder
 • Gamle brev og invitasjoner til bryllup eller andre livssyklus-arrangementer
 • Årbøker
 • Avis-utklipp
 • Offisielle dokumenter som fødsels-, døds- og ekteskapsattester
 • Utdannings-dokumenter, slik som karakterer og diplomer
 • Militære dokumenter
 • Religiøse dokumenter, som dåpsattester eller ekteskapslisens
 • Famile-arvestykker, som smykker, religiøse objekter, bøker og kunstverk
 • Andre objekter som har personlig betydning i familie-sammenheng

Familiebilder, dokumenter og minneverdige gjenstander å ta med seg til et intervju

Når dere går gjennom disse gjenstandene sammen, bør du spørre hvem de tilhørte, hvor og når de ble anskaffet, hva de ble brukt til, og om din slektning kan huske noen historier om disse. Ta ryddige notater (eller ta lydopptak av svarene etter å ha beskrevet en bestemt gjenstand) — spesielt om bildene, slik at du husker hva/hvem som er hva/hvem.

Vis varsomhet

Husk at mens det er mange eldre som setter pris på anledningen til å mimre og dele slektshistorier, kan følelsesmessige eller smertefulle minner dukke opp, og som kan være vanskelige for din slektning å prate om. Det kan dukke opp traumatiske minner som intervjuobjektet assosierer med visse hendelser eller familiemedlemmer. Eller kanskje at tapet av en kjær person fortsatt er vondt å bli minnet om. Forsøk å være støttende og ikke bli for brå hvis det kan se ut som det er vanskelig for vedkommende. Foreslå at dere tar en pause, for eksempel å lage en kopp te eller kaffe. Fortsett når han eller hun er klar for det.

Vær støttende og ta hyppige pauser sammen

Før du går

Når du avslutter, er det viktig at du husker å spørre din slektning om det er noe vedkommende kunne ha lyst til å legge til, eller noe vedkommende ønsket at du hadde spurt dem om. Be vedkommende ringe eller skrive til deg hvis han/hun kommer på historier eller informasjon de gjerne vil dele i etterkant av deres møte.

Samle all informasjonen

Så snart du har avsluttet intervjuet, er det viktig å ordne informasjonen du har fått. Dette bør gjøres på en måte som gjør det enkelt for deg og andre å få tilgang. Nettsider som MyHeritage gjør det enkelt å etablere et slektstre, lagre dokumenter og dele all denne informasjonen med dine slektninger. Du får kanskje lyst til å samle i et album eller en utklippsbok det du har funnet — og slektningen du har intervjuet blir sikkert lykkelig over å motta en kopi om du skulle lage dette digitalt.

URL is copied to your clipboard.