URL is copied to your clipboard.

Ordbok for slektforskere

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Ordbok for slektforskere

Hvis du akkurat har gått inn i slektsforskernes verden har du sikkert hørt mange begreper og vært usikker på betydningen.

I dette innlegget skal vi forklare de viktigste begrepene i slektsforskning og om DNA.

Gen

Et gen er en enhet i arvematerialet, en sekvens av DNA eller RNA som er gått ned fra foreldre til barn. Vi skal se nærmere på bestemte begreper knyttet til DNA.

Forfedre

Dine forfedre er de menneskene som kom før deg i din familie. Begrepet refererer vanligvis til fjernere slektninger enn besteforeldre, slik som oldeforeldre, tipp-oldeforeldre og så videre. Forfedre kan også være personer som ikke er direkte etterkommere, som for eksempel grandtanter og grandonkler.

Etterkommere

Etterkommere er de som kommer etter en gitt person i familien. Barn, barnebarn, oldebarn, og så videre er alle regnet som etterkommere.

Direkte forfedre versus indirekte forfedre

Direkte forfedre er folk du er i slekt med kun gjennom foreldre-barn-relasjoner. Tanter, onkler, søsken og alle andre familie medlemmer som ikke er direkte forfedre eller etterkommere er kalt «indirekte forfedre.”

Pikenavn versus gift navn

Et pikenavn er et uttrykk for etternavnet en kvinne er født med, i motsetning til det navnet som hun bruker når hun har giftet seg. Man bruker man bare dette begrepet i kulturer der det er vanlig praksis for kvinner til å ta etternavnet til mannen sin når de gifter seg.

Morslinjer og farslinjer

En morsline er en linje av forfedre som går gjennom moren, mens en farslinje går gjennom far.

Murvegg

Slektsforskere bruker ofte begrepet murvegg nå de har kommet til et punkt der de ikke kommer seg videre i forskningen sin. Man kan bryte gjennom murveggen når man finner nye oppdagelser i forskningen som tar dem videre.

Stamtavle

En stamtavle er en oversikt over opphavene til en person eller familie, vanligvis øvre klasse. Ordet er også ofte brukt i dyreverdenen for å vise at dyret er renraset.

Pedigree visning

En stamtavle er som et familietre, men den inneholder kun direkte opphav til et gitt individ, som er, personens foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og så videre, uten søsken, tanter, onkler, eller søskenbarn.

Livshendelser

Livshendelser er dokumenter som omhandler store hendelser i livet, sånn som fødsel, ekteskap, eller død. Dette er et utmerket utgangspunkt når du skal finne poster av dine forfedre.

Passasjerlister

En passasjerliste er en oversikt over passasjerer på et skip som mannskapet må gi til immigrasjonen ved havnen hvor skipet legger til kai. Hvis du finner navnet til en forfeder på en passasjer liste, finner du ut når de reiste, og fra hvor til hvor. Det kan være ytterligere informasjon om passasjerene på posten, sånn som deres alder og deres nasjonalitet

Naturaliseringsdokument

Naturalisering er prosessen man må gjennom for å bli statsborger i et nytt land etter man har bodd der en gitt tid. Ulike land har ulike kriterier for naturalisering, og de kan også endre seg over tid. Et naturaliseringsdokument er et dokument som dokumenterer denne prosessen, enten forespørselen fremmes av en potensiell borger, en troskapsed, eller et annet tilsvarende dokument.

Kilde

En genealogisk kilde er personen, stedet, eller tingen du fikk et gitt stykke informasjon fra.

En primærkilde er en førstehåndskilde av en hendelse, for eksempel et direkte vitne fra en person som en ting har skjedd med eller som har vært vitne til det, eller en post som ble skrevet i løpet av noen få dager etter arrangementet basert på vitnesbyrd av mennesker som var der. Brev, dagbøker, personlige dokumenter, og aviser er alle ansett som primære kilder.

En sekundærkilde er et steg forskjøvet fra primærkilden, som en bok eller en vitenskapelig artikkel som refererer til primærkilden og analyserer den.

Generelt sett er primærkilder ansett som mer troverdige, men det er viktig å vita at du ikke kan stole helt blindt på dem heller. Menneskers minne kan ta feil, eller at dokumentet kan være registrert med feil informasjon. For å verifisere informasjonen du finner i en kilde er det best å underbygge det med andre kilder.

Kilder

Et sitat er en referanse til den kilden som en informasjonen ble hentet fra. Det er viktig å føre sitater i treet ditt så langt det er mulig, for å hjelpe deg eller andre som ønsker å finne tilbake der du fant informasjonen.

Søskenbarn en generasjon forskjøvet

Søskenbarn-forhold kan være veldig forvirrende! «Forskjøvet» viser til hvor mange generasjoner det er mellom deg og «søskenbarnet», for eksempel, din fars brors barn er ditt søskenbarn, men din fars søskenbarn er ditt søskenbarn en generasjon forskjøvet. Tallet viser hvor mange generasjoner det mellom deg og den nærmeste slektningen du deler med dette søskenbarnet.

For en fullstendig forklaring om hvordan dette funker kan du leste her: What Does Once Removed Mean? Untangling Family Relationships

GEDCOM

En GEDCOM-fil er en filtype som er standard for lagring av slektstrær og brukes hvis du skal flytte dataen din fra en plattform til en annen. Hvis du har laget et slektstre med et program på datamaskinen din eller online, kan det hende at du kan laste ned treet som en GEDCOM-fil og laste det opp et annet sted.

 

URL is copied to your clipboard.