URL is copied to your clipboard.

En oversikt over skandinaviske kirkebøker på MyHeritage

Jenny Hansen

En oversikt over skandinaviske kirkebøker på MyHeritage

Noen vil kanskje si at alle har litt viking i seg. I vikinger tiden hadde menneskene i Nord-Europa innflytelse på så og si alle kulturer rundt seg, i flere hundre år. Nå, tusen år senere, er de skandinaviske landene fortsatt viktige i dagens slekstforskning. Nesten 11 millioner amerikanere har skandinavisk opphav. Med Skandinavia mener vi Danmark, Norge, og Sverige. Tar vi med Finland, Island og Færøyene, snakke vi om de nordiske landene.

Ettersom det er så mange som har røtter fra Danmark, Norge og Sverige, ønsker mange å forske på dem. Flere aktører er aktive i arbeidet for å digitalisere og indeksere poster for disse landene. For 10 år siden var ressursene for Skandinavia som var tilgjengelig online ansett som fantastiske. Det har allikevel blitt gjort enda store fremskritt gjennom de siste årene. Og det ser enda bedre ut for fremtiden. Selv om Danmark, Norge og Sverige er selvstendige land, er historien og kulturen deres nært knyttet opp mot hverandre. Det gir derfor mening å gruppere disse landene i slektsforskning.

Den viktigste gruppen poster for skandinavisk slektsforskning er kirkebøker. Jeg liker å si at kirkebøkene er ryggraden i skandinavisk slektsforskning. Du kan faktisk gjøre mesteparten av forskningen din med kirkebøkene, men det betyr ikke du ikke skal tenke på andre kilder.

Helt fram til nyere tid hadde skandinavia en statskirke, den lutherske kirke.  Overgangen fra katolisismen til protestantismen fant sted like før 1500, og fra den tid, ble kirken ble støttet av staten. Kirken i Skandinavia fungerte som et av statens organer. Dette gjør kirkebøker til statens viktigste oppføringer.

Det er tre typer poster av denne typen, dåp, vielser, og begravelser.

Dåpsoppføringer

Dåpsoppføring skjedde når et spedbarn ble døpt i kirken.  Dette fant vanligvis sted noen uker etter barnets fødsel. Hvis det var en risiko for at barnet ikke ville overleve lenge nok til å bli døpt i kirken, ble spedbarnet noen ganger døpt hjemme. Dåpsposter inneholder dato for dåp, barnets navn, og foreldrenes navn (noen ganger bare for far). Andre opplysninger som kunne være med er navnene på vitner, fars yrke, navnet på den gården der familien bodde, og den faktiske datoen for barnets fødsel. Hvis fødselsdato ikke er oppgitt, kan en døpelsesdato fungerer svært godt som erstatning i treet ditt.

Vielsesposter

Vielsesposter kan ha blitt oppført som en forlovelse, som en vielse, eller som begge deler. Uansett, vil den inneholde navnet til både bruden og brudgommen. Den vil enten inneholde datoen da forlovelsen ble inngått, datoen for vielsen, eller begge deler. Forlovernes navn vil også stå der. Noen ganger er det også oppført navn på fedrene til både bruden og brudgommen, samt yrke og døpelsessted. Vielsesposter kan noen ganger gi så mye informasjon om bruden og brudgommen at det å finne dåpsposten deres er fort gjort. Andre ganger, finner du bare navnet til ektefolket , forloverne, og datoen for vielsen.

Begravelsesposter

Begravelsesposter er veldig like dåpsposter.  Du vil alltid se dato for begravelsen og den avdødes navn. Det er vanlig at alder ved død også er oppført. Mange poster inneholder faren eller ektemannens navn, yrke, gårdsnavn osv. En dødsdato og dødsårsak kan være ført opp. På samme måte som ved dåp, hvis en dødsdato ikke er oppført, vil en begravelsesdato vil fungere helt fint i treet.

Å søke i skandinaviske poster og lister på MyHeritage

MyHeritage har kirkebøker og samlinger for utvalgte områder i alle de tre skandinaviske landene. Disse samlingene kan være svært nyttig for å få et raskt treff i kirkebøkene. Hvis du ikke finner den du leter etter i samlingen, bør du ikke anta at personen ikke er nevnt i postene. Listene er hele tiden i utvikling. Det er mulig du er nødt til å gå gjennom bildene for å finne den du leter etter.

Jeg søkte i de danske kirkebøkene til MyHeritage etter en av mine forfedre, Peder Pedersen.

Søket i samlingen ga meg flere interessante treff. Ett klikk senere, kunne jeg se på bilder av kirkebøker.

MyHeritage har samlinger for deler av Sverige og Norge også. Men på grunn av avtaler med hvert lands nasjonale arkiver er det ikke tilknyttet bilder til disse. Samlingene inneholder god informasjon og kan hjelpe deg med å finne poster for familien din. Når jeg så i en database for svenske døpelser fra 1611 til 1920, fant jeg informasjon om Jon Hansson, som bodde i Mora.

Samlingen av skandinaviske kirkebøker på MyHeritage vokser, og er et flott verktøy for slektsforskere. Tidligere har det ikke vært mulig å raskt kunne se over potensielle poster for forfedre i dette området. Sjekk ut samlingene  i dag og se hva mer du kan lære om din familie.

URL is copied to your clipboard.