URL is copied to your clipboard.

Forstå dine polygene risiko-rapporter

Forstå dine polygene risiko-rapporter

Polygene risiko-rapporter er innovative rapporter som undersøker hundrevis, i enkelte tilfeller tusenvis, av varianter langs genomet. Dette, for å tilby en utfyllende beregning av genetisk risiko, basert på en metode som kalles polygenic risk scores (PRS).

De tre innledende rapportene om polygen risiko som er tilgjengelige, baseres på undersøkelser foretatt av europeiske befolkninger, så disse rapportene er kun tilgjengelige for personer som har hovedsaklig europeisk opphav.

For å se en av dine rapporter om polygen risiko, klikker du på en av de polygeniske tilstandene som står oppført i sammendraget.

Click on each condition to view your personalized report
Klikk på hver tilstand for å lese din personlige rapport

I dette tilfellet, har brukeren en litt forhøyet risiko for å utvikle hjertesykdom. Dette vil åpne den komplette rapporten for hjertesykdom.

A sample report indicating slightly increased genetic risk for heart disease
Rapport som indikerer en noe høyere genetisk risiko for hjertesykdom

Siden inkluderer en illustrasjon som sammenligner ditt genetiske risiko-nivå for å utvikle hjertesykdom med mennesker på din alder og med ditt biologiske kjønn blant den generelle befolkningen. Klikk på fanene “Personer som deg” og “Generell befolkning” for å veksle mellom dem.

Understanding your lifetime risk
Forstå din livstidsrisiko

Resten av siden inneholder informasjon om neste trinn — forslag om hvordan du kan tilrettelegge livsstilen din, lære mer om en bestemt tilstand, finne ut om anbefalte helsesjekker eller oppmuntre familie-medlemmer til å lære om deres genetiske risiko.

Explore next steps
Utforsk neste trinn

Andre risikofaktorer

Din risiko for å utvikle visse tilstander påvirkes i stor grad av genetikk, men også av livsstil og miljø. Alle rapportene om genetisk risiko inkluderer en fane som heter “Andre risikofaktorer” som beskriver andre faktorer som kan påvirke din risiko for å utvikle en bestemt, genetisk tilstand.

Explore other risk factors
Utforsk andre risikofaktorer

Om tilstanden

I den tredje fanen i din tilpassede rapport, merket “Om tilstanden”, vil du motta mer detaljert informasjon om en bestemt tilstand, inkludert symptomer, hyppighet, genetiske faktorer og livsstilsvurdering du kan ta i betraktning.

Rapportdetaljer

I den fjerde og siste fanen i rapporten din, “Rapportdetaljer”, finner du ut mer om hvordan ditt genetiske risikomål ble bestemt.

Du vil også finne en liste over betraktninger om testen som er viktige at du er klar over og som du kan dele med din lege.

URL is copied to your clipboard.