URL is copied to your clipboard.

6 byggesteiner for slektstreet ditt

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

6 byggesteiner for slektstreet ditt

Kanskje du har et slektstre som spenner over århundrer og kontinenter. Hvert familiemedlem bidrar med sin unike historie, leksjoner og konklusjoner. Det er mye å lære å lære, informasjon å dvele ved og bevare. Hvordan vet du hvilke detaljer du skal fokusere på når du bygger slektstreet ditt?

Nedenfor finner du 6 viktige byggesteinene for å starte slektsforskning. Hvilke detaljer, og hva du bør samle om hvert familiemedlem for å gjøre slektstreet ditt til en rik kilde til informasjon, både om fortiden og familien din.

1. Fornavn og etternavn

Mange historiske poster kan søkes etter navn. Pass på at du noterer deg eventuelle andre navn personen kan ha brukt når, du undersøker, og husk at det alltid muligheten for at vedkommende kan ha endret navn i løpet av livet. Det er mange grunner til at enkeltpersoner kan endre navn. I noen kulturer tar kvinnen mannens etternavn når hun gifter seg, men ikke i alle. En innvandrer kan ha valgt seg et nytt navn for å lettere passe inn og integrere seg i den lokale kulturen, eller for å gjøre navnet sitt enklere å uttale for lokalbefolkningen. Folk kan også endre navn av åndelige eller religiøse årsaker, for å skjule sin identitet, eller ganske enkelt fordi de mislikte sitt opprinnelige navn.

En ting som kompliserer saker, er at inntil trykkpressen ble funnet opp og massemedier vokste frem, var det ingen standard stavemåter for ord eller navn. Det betyr at den samme personen kan ha stavet navnet sitt annerledes i forskjellige oppføringer, ettersom det vanligvis ikke var dem selv som skrev det ned, kan sekretæren eller skriveren ha registrert det unøyaktig.

Slike ting  kan være frustrerende for en slektsforsker. Heldigvis kan MyHeritage’s Supsøkermotor og Record and Smart Matching™ hjelpe fordi teknologien gjenkjenner navn selv når det er variasjoner. Den gjenkjenner alt fra det enkle (som William vs. Bill) til det langt mindre åpenbare (for eksempel Alessandro vs. Sasha). Den kan også oversette navn fra andre språk, noe som betyr at du ikke trenger å lese eller forstå det opprinnelige språk postene til ditt familiemedlem er oppført i.

Record Matching sparer deg til og med bryet med å gjøre selve søket, den skanner alle MyHeritages historiske poster, og varsler deg når den finner informasjon som kan være verdifull for deg.

2. Dato og sted for fødsel, ekteskap og dødsfall

Å søke etter et navn vil ofte ikke hjelpe med mindre du i det minste har en viss ide om når og hvor personen du søker etter bodde, spesielt hvis personen har et vanlig navn. Ved å søke med MyHeritage søkermotor kan du se på fødsels-, døds- og folketellingsposter basert på et estimat for når og hvor de ble født. Videre kan du utlede ytterligere informasjon om andre familiemedlemmer fra datoer og steder for familiemedlemmers livshendelser. Hvis du for eksempel har en oldeforeldre født i 1903, er sjansen stor for at foreldrene deres ble født omtrent 20-30 år tidligere.

3. Utdannelse

En persons utdanning kan fortelle mye om livet deres. Hvordan oppdragelse de hadde, yrke (se nedenfor) og sosioøkonomisk status, for å nevne noen. Mange videregående skoler og høyskoler holder oversikt over sine elever/studenter, og du kan kanskje finne verdifull informasjon om slektningen din fra disse postene. MyHeritage har en hel del av skole- og universitetsjournaler du kan søke i, blant annet en eksklusiv amerikansk årboksamling. Årboksamlingen inneholder nesten 290 millioner poster, og MyHeritage gjennomførte en enorm jobb med å identifisere og konsolidere informasjonen som var tilgjengelig for å gjøre det så enkelt som mulig for brukerne.

Meryl Streep's high school yearbook photo, Bernards High School, 1966. 
Meryl Streep’s high school yearbook photo, Bernards High School, 1966.

4. Yrke

Yrker kan også gi mye informasjon om hvem slektningen din var. Hva var viktig for dem, hvordan og hvor godt støttet de familien. Det forteller også hvilke ferdigheter, talenter og eiendom de kunne ha hatt. Mange folketellinger forteller også en persons yrke. Folketellinger er nedføringer som ble gjort av et lands regjering for å holde oversikt over lokalbefolkningen, og de kan være uvurderlige for å gi et øyeblikksbilde av familien din det året folketellingen ble utført. Posten inneholder vanligvis navn, fødselsdatoer, alder ved siste fødselsdag og nåværende bosted samt yrke. Du kan til og med finne huset dine forfedre bodde i en folketelling. MyHeritans sine samlinger inneholder folketellinger og velgerlister fra Nord- og Sør-Amerika samt Europa og Oseania.

5. Datoer og sted for eventuell innvandring

Mange av oss stammer fra innvandrere. Å finne ut når og hvordan dine forfedre kom til å bo på stedet der du ble født, hjelper deg å bedre forstå din egen kultur, og gir ledetråder om hvor du kan se ved siden av å gå tilbake en annen generasjon. Innvandringsregistrene nevner ofte hvor innvandreren kom fra. MyHeritage har en del av immigrasjons- og reiseregistre, inkludert passasjer- og ankomstlister fra USA, Canada, Europa, Asia, Oseania og Latin-Amerika.

Record of Albert Einstein from the Ellis Island and other New York Passenger Lists, 1820–1957
Oversikt over Albert Einsteins ankomst fra Ellis Island og andre passasjerlister i New York, 1820–1957

6. Fysiske egenskaper

Hvor fikk du dine blå øyne fra? Er rødt hår en gjenganger i familien din? Å merke seg de fysiske egenskapene til slektningene dine gir en dypere forståelse av hvem du er og hvorfor du ser ut slik du gjør! Det bidrar også til å gi et mer levende bilde for senere generasjoner, spesielt hvis det ikke er noen fotografier. Fysiske egenskaper er noen ganger notert i militære poster. MyHeritage tilbyr over 47 millioner militære samlinger.

Get to It!

Hvis du finner disse seks byggesteinene for hver slektning. Navn, dato og sted for fødsel, død og ekteskap, samt utdanning, yrke, innvandringsdetaljer og fysiske egenskaper, da vil treet ditt bli et levende familieportrett. Begynn med å skrive ned navnene på alle slektningene du kjenner til, og før deretter opp hver av og legg til så mange detaljer du kan.

URL is copied to your clipboard.