URL is copied to your clipboard.

Gjennomgang av DNA-treffene dine på MyHeritage

Ziv Sorrek

Gjennomgang av DNA-treffene dine på MyHeritage

Når du tar en MyHeritage DNA-test varierer mengden DNA-treff du kan forvente å motta dramatisk fra fellesskap til fellesskap. I noen genetiske grupper kan en bruker forvente titusenvis av treff, andre kan få hundre. Likevel vokser antall treff i MyHeritage hver dag, og det er bare et spørsmål om tid før du finner betydelige treff.

Uansett hvor mange treff du har, foreslår vi at du undersøker dem systematisk.  Du vil bli overrasket over hvor mye du kan oppdage ved å jobbe systematisk med treffene dine.

Siden DNA er arvet tilfeldig,  handler det om å grave på rett sted for å finne de oppsiktvekkende treffene, eller gull som vi gjerne kaller det. Dette betyr at du først må bestemme hvordan du vil prioritere treffene, og deretter hvilke treff du vil investere tid i å jobbe med.

Metoden vi anbefaler er å dele listen over treff i 4 grupper, slik vi har beskrevet nedenfor. Da kan du dra fult utbytte av MyHeritage sine verktøy når du sammenligner og utforsker dem.

Gruppe 1: “Fyrtårn”

Vi på MyHeritage anbefaler å teste dine eldste direkte forfedre og andregrads slektninger først. Det er også viktig å teste kusiner og fettere, det vil bidra nesten like mye.

Hvis du gir DNA-sett som julegaver og bursdagsgaver til kusiner og fetterer, og de tar testen, vi du få flere «fyrtårn», dvs folk du kjenner personlig, og som du vet nøyaktig hvordan slektskapet ditt med dem er.

Fyrtårn er kjernen i forskningen din. Det faktum at deres forhold til deg allerede er kjent vil ha en betydelig rolle. Det betyr også at du ikke trenger å investere noen innsats for å undersøke dem. I stedet kan vi bruke dem til å hjelpe deg til å lære mer om de andre gruppene.

Målet er å «oppgradere» enkeltpersoner fra gruppene beskrevet nedenfor til «fyrtårn» gruppen. Jo større gruppen av fyrtårn er, jo kraftigere vil din egen private DNA-database være. Til slutt vil du kunne bruke denne databasen til å bryte gjennom hinder slekstforskningen din.

Gruppe 2: “Ankere”

Den andre gruppen er ankerne dine. Dette er treff som du ikke er kjent med ennå. Denne gruppen består vanligvis av personer som du deler mer enn 2% av DNA-et ditt med.

Hvis både du og et treff kan spore forfedre 4-5 generasjoner tilbake, vil du sannsynligvis finne et par felles forfedre. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Vi anbefaler at du gjennomgår alle treff som du deler mer enn 1,8 % av DNA-et ditt med.

Først må du identifisere hvilket «anker» som har slektstrær. Gjør deg kjent med trærne til de ankrene du har:

  • Be om medlemskap på familienettstedet. I treet leter du så etter (a) fødesteder og (b) etternavnene til treffenes forfedre. Hvis du ikke vil be om medlemskap, kan du dra nytte av informasjonen systemet vårt gir: Stamtavletreet, delte steder og delte etternavn, samt Smart Matches™ du deler med denne personen.
  • Sjekk hvem som er felles DNA-treff. Finner du noen av dine «fyrtårn» der? I så fall kan det hjelpe deg med å avgjøre hvem som er den felles stamfaren du har med ankeret.
  • Dokumenter hvert hint eller konklusjon i notat-feltet til treffene. Du kan legge til et notat ved å klikke på snakkeboble-ikonet øverst til høyre på treff-kortet til hver enkelt person.

 

Det er viktig å sørge for at du sjekker alle aspekter og hver eneste detalj treffet ditt har å tilby. Ikke la noen detaljer gå deg forbi deg.

  • Bli kjent med DNA-treffene dine, slik at du kan gjenkjenner familiemedlemmene deres i andre oppdagelser, eller gjennom andre DNA-treff.  Det er en av grunnene til at det er viktig å dokumenter alle detaljene i notatene.

Gruppe 3: “Potensielle Ankere”

Den virkelige store gullgruven er gruppen av tre- , fire- og femmeninger som du deler mer enn 1% med.

I denne gruppen kan du forvente å få fra et titalls til hundrevis av treff. Tallet vil fortsette å vokse etter hvert som flere mennesker, hver dag, over hele verden tester sitt DNA.

Legg merke til at i noen samfunn og etnisiteter kan man ha en høy prosentandel delt DNA med en annen person på grunn av endogamy (praksisen med å gifte seg i et lite samfunn). I endogamøse populasjoner kan noen av dine sterke matcher representere aggregert likhet, noe som betyr at du arvet mange små segmenter av delt DNA fra noen svært fjerne forfedre i stedet for noen større segmenter av delt DNA fra en nærmere stamfar. I et tilfelle som dette vil det estimerte forholdet være nærmere enn det sanne forholdet.

I gruppen av potensielle ankere må du prioritere. Målet er å få en mindre liste over treff som har stor sjanse for å bli identifisert og «oppgradert» til fyrtårn.

Det er viktig å forstå at slektninger med samme relasjon kan få forskjellig prosentandel og mengden delt DNA. Selv to helsøsken kan ha større ulikheter i prosentandel, enn de kan ha med sine søskenbarn. Dette er fordi utvalget av mulige treff er ekstremt fleksibelt.

MyHeritage gir deg muligheten til å filtrere alle treff etter følgende kriterier:

  1. De du deler Smart Matches™ med
  2. De du deler hvor som helst på slektstreet
  3. De som har et utvidet slektstre
  4. De som bor i et land av interesse

I denne delen kan hjelpe deg med å finne flere tips.

Noen ganger kreve det litt prøving og feiling for å finne ut hva som er beste den praksis for deg og i arbeid.

Hvis du vil gjennomgå alle viktige personer blant de potensielle ankrene, bruker du filteret:

Forhold-> «Utvidet familie» og deretter Sorter etter-> «Største segmenter»

Vær oppmerksom på at denne listen vil inkludere noen av personene som også er identifiserte som anker.

Gruppe  4: “Prospekter”

Alle treff under 1% av delt DNA kalles prospekter. Denne gruppen vil mest sannsynlig bestå av tusenvis.

Her er prioritering ikke et valg, men et must. Hvis du ikke prioriterer her, vil du investere for mye tid i de vanskeligste treffene og kan gå glipp av de som er viktigst for deg.

Når du skal undersøke denne gruppen, starter du med å genrere AutoClusters

De genererte gruppene består av maksimalt 500 navn – ofte betydelig mindre, avhengig av ens familie og treffene.

Målet ditt for disse er å prøve å utvide gruppen som genereres av systemet, ved å gruppere svakere treff basert på delte treff, kjente steder og kjente etternavn.

For å dra nytte av denne gruppen, må du prøve å «høste» informasjon fra hver enkelt treff. Det er viktig å jobbe grundig og systematisk, slik at vi unngår å gjennomgå de samme treff mer enn én gang.

En måte å gjøre det på, er å finne et fyrtårn eller anker og notere de gjensidige treff mellom deg og dette treffet, og så fokusere på de som har størst delt segment.

Det å ha gruppert treffet i den 4. gruppen, kan gi deg store fordeler i det øyeblikket det neste sporet av betydning dukker opp.

Konklusjon

Antallet DNA-treff du får vi alltid være både for få og for mange. Utnytt de få sterke treffene, og arbeid effektivt med alle de svakere. Ved å dele dem inn i de fire gruppene som er beskrevet ovenfor og bruke MyHeritage-verktøy, kan du få mest mulig ut av treffene dine så effektivt som mulig.

URL is copied to your clipboard.