URL is copied to your clipboard.

The Founder Populations Project: Hvordan MyHeritage estimerer etnisiteten din

The Founder Populations Project: Hvordan MyHeritage estimerer etnisiteten din

MyHeritage Etnisitet Estimat er en prosentvis fordeling av ditt etniske opphav og er basert på resultatet av din DNA-test. Du lurer kanskje på hvordan MyHeritage vet hvor dine forfedre kommer fra basert på ditt DNA?

I denne artikkelen vil vi ta deg gjennom hvordan MyHeritage Etnisitet Estimat fungerer.

Etnisitet estimater er basert på genetisk variasjon

99,9 posent av vår genetiske kode deler vi med alle andre mennesker. Dette er delene som gir oss organer, forbrenning, og alle andre grunnleggende funksjoner vi har. De gjenstående 0,1 prosent står for de mangfoldig medfødte ulikhetene mellom mennesker; utseende, personalitet og så videre.

Disse 0,1 prosentene utvikler variasjoner over tid, og det kan skje på to måter:

  • Tilfeldig mutasjon: En del av vår genetiske kode endres spontant.
  • Variasjon skapt av miljø: Mennesker som bor i spesifikke omgivelser kan tilpasse seg disse forholdene. For eksempel hudfarge; i kalde land med mindre sol har det blitt utviklet lysere hud, som mer effektivt kan ta til seg D-vitamin. Mennesker fra varmere land har ofte mer sol, og har dermed også mørkere hud for å beskytte seg fra skadelige UV-stråler. Det er foreldrene som gir disse genetiske variasjonene videre.

Gjennom historien har mennesker beveget lite på seg. En befolkning har som regel oppholdt seg et sted gjennom flere generasjoner, og dermed giftet seg og fått barn med mennesker fra samme område. Dette er en grunn til at geografiske eller etniske regioner utvikler variasjoner typisk for disse områdene. Det er viktig å vite at ikke alle etniske grupper er basert på geografi; et eksempel på dette er askenasiske jøder, som bodde i Øst-Europa, men siden de alltid giftet seg innad gruppen er de en distinkt gruppe.

Etnisitetsestimater analyserer de genetiske variasjonene som er typisk for hver enkelt gruppe. Så sammenligner de dine genetiske variasjoner opp mot de ulike gruppene, for å se hvilke likheter som finnes.

For å kunne gjøre dette måtte MyHeritage lage modeller for disse spesifikke variasjonene slik at vi har noe å sammenligne ditt DNA med.  Founder Populations prosjektet som MyHeritage ble startet med et mål om å bygge disse modellene.

Founder Populations Prosjektet

MyHeritage startet som et sleksforskningsselskap, og da MyHeritage DNA var utvikling, hadde vi allerede slektsdata om millioner av familien over hele verden.

For å utvikle modellene for sammenligning av genetisk etnisitet har vi søkt i vår database etter brukere som har hatt familietrær som går minst 6, men noen ganger så mange som 15 generasjoner tilbake i samme region eller etniske gruppe. Vi tok kontakt med disse brukerne og spurte om de ville delta i Founder Populations prosjektet. Rundt 5000 svarte, og vi sendte DNA tester til alle – fra Usbekistan til Fiji, fra Grønland til Sør-Afrika.

Med en gang vi fikk tilbake testene, analyserte vi disse for å identifisere de spesifikke variasjonene for hver gruppe.

Dette var ikke alltid like lett. Det kan være mye overlapp, spesielt i naboregioner som ikke er skilt av isolerende geografiske forhold, som høye fjellkjeder eller hav og større innsjøer. Til slutt identifiserte vi og bygget modeller for 42 etnisiteter som benyttes i resultatene vi tilbyr i dag.

Analyse av etnisitet og hvilke begrensninger vi møter

Når DNAet ditt har blitt analysert sammenligner vi det med modellene for de 42 etnisitetene. Så aggregerer vi sammenligningen for å lage en prosentvis fordeling av ditt etniske opphav.

Det er viktig å forstå at Etnisitet Estimatet kun er et estimat. Noen vil kanskje oppleve å få et annet resultat hvis de testet seg hos et annet selskap.  Dette er fordi andre selskaper har bygget sine modeller på deres eget datagrunnlag. Selv hvis de testet like mange mennesker fra samme region, så vil resultatene ha en naturlig ulikhet. Generelt sett vil et større datagrunnlag gi en mer korrekt modell.

Det er også viktig å huske at estimatet er basert på områder og etniske grupper 6-15 generasjoner tilbake. Det er vil et estimat på hvor forfedrene dine befant seg i 1750, men ikke nødvendigvis hvor de var i 1350.

I tillegg til at uklare og overlappende grenser mellom etniske grupper gjør at du kan få et resultat som viser en av dine naboregioner. For eksempel en med italiensk opphav kan få et estimat som identifiserer dem som sør-Italiensk og gresk, iberisk, nord- og west-europeisk, eller sardinsk.

Det er også viktig å huske at man arver en tilfeldig halvdel av foreldrenes gener. De kan skape en situasjon der for eksempel din bestefar er halvt italiensk, men du selv ikke har arvet noen av hans italienske gener. Hvis han er halvt italiensk og halvt engelsk, mens din bestemor er helt skandinavisk, kan faren din være halvt skandinavisk, kvart italiensk og kvart engelsk. Da kan den halvdelen du arver av han være helt skandinavisk, eller skandinavisk og engelsk, uten å videreføre noen italienske gener. I den situasjonen har du åpenbart italiensk opphav, men DNAet ditt reflekterer ikke dette.

Hvis du forventet å se en spesifikk etnisitet som du ikke har funnet, så kan du se «bortgjemt» entisitet som DNAer ditt også reflekterer. Trykk på denne linken for å se hvordan du gjør det.

Estimater for etnisitet I fremtiden

Flere titalls tusen tar MyHeritage sin DNA-test månedlig, som gjør datagrunnlaget større og mer presist. Vi holder alltid på med forbedring av våre algoritmer og leter alltid etter måter å hjelpe deg med å finne ut mer av hvor du kommer fra. Vi håper at vi i fremtiden kan komme med mer spesifikk informasjon om ditt etniske opphav, slik at vi kan tegne er rikere og mer detaljert bilde av din familie gjennom ditt DNA.

URL is copied to your clipboard.