URL is copied to your clipboard.

Introduksjon til Record Matches

Introduksjon til Record Matches

Å utforske historiske nedføringer er en viktig del av slektsforskningen. MyHeritage SuperSearch™ gir tilgang til nesten 15,1 milliarder historiske poster som kan gi deg uvurderlig informasjon om familiehistorien din. Record Matching-teknologi tar det et skritt videre ved å søke for deg. Den skanner de enorme arkivene etter detaljer som samsvarer med slektstreet ditt, og varsler deg når den finner en post som kan legge til verdifull informasjon i treet ditt.

En Record Match er et dokument som kan være relevant for din families historie, for eksempel fødselsoppføringen til en av dine forfedre, et gravsteinsbilde av en slektning eller en avisartikkel som beskriver hvordan oldefaren din møtte og ble forelsket i oldemoren din.

Record Matching er ekstremt robust. Den kan oversette navn mellom språk og har en algoritme som identifisere alternative variasjoner av et navn. Record matchingen finner en oppføring for deg selvom den er på et annet språk enn slektstreet ditt. Funksjonen er spesielt god for synonymer og fonetikk, slik at du kan forvente treff som spenner fra det åpenbare (for eksempel William i posten vs. Bill i slektstreet ditt) til det subtile (Alessandro i posten vs. Sasha i slektstreet).

Hvert treff har en konfidenspoengsum som spenner fra en halv stjerne til 5 stjerner, noe som indikerer sannsynligheten for at den historiske posten som blir funnet, faktisk er relevant for den tilknyttede personen i treet ditt.

Hvert treff har en konfidenspoengsum som spenner fra en halv stjerne til 5 stjerner, noe som indikerer sannsynligheten for at den historiske posten som blir funnet, faktisk er relevant for den tilknyttede personen i treet ditt.

Record Matching blir kjørt regelmessig for å møte personer som nylig er lagt til, eller nylig er oppdatert i slektstreet ditt. Det samme gjelder når nye dokumentsamlinger har blitt lagt til på MyHeritage. Å trekke ut informasjon fra Record Matches er gratis for alle MyHeritage-brukere med slektstrær, selv om du trenger et betalt abonnement (Data- eller Komplett-abonnement) for å se hele postene.

Record Matches beregnes for alle slektstrær på MyHeritage automatisk. Når du logger inn og besøker familienettstedet ditt på MyHeritage, vil du se et ikon øverst til venstre på skjermen som viser hvor mange Record Matcher som er funnet for treet ditt. Du kan klikke på ikonet for å gå inn på siden for Record Matcher.

En annen måte å se Record Matches på er å velge «Treff etter personer» eller «Treff etter kilde» under fanen for Oppdagelser  i hovedmenyen, og velg deretter fanen «Record Matches».

«Treff etter person» er en side som viser Record Matcher som er relatert til personer i treet ditt. De treffene mest sannsynlig vil være mest verdifulle for deg er oppført først. Treff som har høy konfidenspoengsum og informasjon du ikke har i treet ditt for øyeblikket.

Siden «Treff etter kilde» viser siden Record Matcher som er relatert til historiske dokumenter der den relevante posten vises.

Du kan også få tilgang til Record Matcher fra siden med slektreet ditt. Når MyHeritage finner et Record Match for en person i treet ditt, vises et brunt ikon på høyre side av en persons kort, som angir et Record Match. Klikk ikonet for å vise treffet.

Bekrefte og avvise treff

Hvis du vil se alle detaljene for et gitt Record Match, klikker du på «Se gjennom treff». Hvis detaljene ser riktige ut og du vil bekrefte treffet, klikker du på «Bekreft treff».

Hvis treffet ser feil ut, kan du avvise det ved å klikke knappen nederst i treffet.

Når du har bekreftet et treff, har kan du trekke ut informasjon fra oppføringen og legge den til i slektstreet ditt. Du kan huke av hver enkelt detalj, eller legge til all informasjonen ved å klikke dobbeltpilen nederst i treffet. Når du er ferdig, klikker du «Lagre til tre».

Alle MyHeritage-brukere kan trekke ut informasjonen fra posten gratis, men for å se hele posten trenger du et betalt Data- eller Komplett-abonnement.

Hvis du senere ombestemmer deg og er i tvil om treffet er riktig, kan du alltid angre det. Avviste treff skjules fra visningen når du oppdaterer siden.

Konfidenspoeng

Record Matching er svært nøyaktig, men funksjonen finner ikke bare de åpenbare kampene. Algoritmen gir en konfidenspoengsum for hvert funn basert på graden av likhet med informasjonen i posten (navn, datoer, fakta, relasjoner osv.) og informasjonen i slektstreet ditt. Konfidenspoengene vises ved siden av treffet.

Det kan faktisk være de treffene med lavere konfidenspoeng som kan gi deg den mest interessante informasjonen. En høy poengsum for et treff betyr at treet allerede inneholder mye informasjon om den personen som passert til informasjonen i oppføringen. Slike posten inneholder kanskje ikke har mye nytt. Til sammenligning, når en treff har lav poengsum, kan det bety det at det inneholder informasjon som ikke finnes i treet ditt i dag. Det kan enten bety at det er feil, eller at det er verdifull informasjon du ikke har funnet andre steder.

Record Match eposter

Du kan alltid sjekke slektstrret ditt for nye Record Matches. Samtidig vil MyHeritage sende deg en ukentlig e-poster med nye Record Matcher (i henhold til dine preferanser). E-posten varsler deg om eventuelle nye Record Matches og du kan gjennomgå eventuelle treff direkte ved å klikke på lenkene i e-posten. Hvis det ikke er noen nye treff, sendes ingen e-post.

Konklusjon

Record Matches er et uvurderlig verktøy som kan spare deg for mye tid og gi deg ny og spennende informasjon om familiehistorien din. La Record Matching gjøre det harde jobben for deg og meds du bare behøver å kvalitestsikre oppdagelsene du får.

URL is copied to your clipboard.