URL is copied to your clipboard.

Hvordan du bygger slektstreet ditt på MyHeritage

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvordan du bygger slektstreet ditt på MyHeritage

Å bygge et slektstre hos MyHeritage er ikke bare morsomt og enkelt, det er også utrolig givende. Med innebygde teknologier som Record Matching, Smart Matching™, og Instant Discoveries™, får du innblikk i livene til forfedrene dine og ny informasjon du kan tilføre slektstreet ditt.

Slik kommer du i gang.

Vi starter fra begynnelsen

Når du oppretter en MyHeritage konto blir du spurt om å oppi kjønn, navn, e-post adresse og fødselsår, i tillegg til navnene til foreldrene dine. Når du deretter klikker «Start» blir du bedt om å oppgi navnene og fødselsdatoene til besteforeldrene dine.

Når disse syv personene — de «magiske syv» —har blitt lagt til slektstreet ditt kan MyHeritage allerede gjøre oppdagelser for deg og komme med forslag. Hvis du oppdager et grønt Smart Match™ ikon eller et brunt Record Match ikon på profilkortet dit, betyr det at MyHeritage har funnet et potensielt treff som du kan gjennomgå og bekrefte for å uthente ny informasjon. Jo mer informasjon du legger til, jo flere treff finner MyHeritage for deg.

Fordi nye poster blir lagt til jevnlig på MyHeritage, og nye slektstrær stadig blir opprettet, vil nye treff sannsynligvis bli tilgjengelige når du har opprettet familietreet ditt. Du får periodevis e-post notifikasjoner av MyHeritage når de har funnet nye treff.

Laste opp en GEDCOM

Hvis du allerede har opprettet et slektstre med en annen programvare for slektsforskning, kan du laste opp det eksisterende slektstreet hos MyHeritage som en GEDCOM fil. Dette kan gjøres når du oppretter en bruker ved å klikke på «Importer tre (GEDCOM)» på registeringssiden, eller når du allerede har en bruker ved å velge «Import GEDCOM» under «Slektstre» fanen i navigasjonsmenyen.

Instant Discoveries™

Noen ganger kan MyHeritage finne en Smart Match™ som kan legge til en helt ny gren i slektstreet ditt, eller gi deg bilder av folk i treet ditt. Dette kalles en Instant Discovery™. Du kan finne Instant Discoveries™ under Discoveries fanen i navigasjonsmenyen hos MyHeritage, og du kan motta e-post notifikasjoner når MyHeritage har funnet en Instant Discovery™ for deg. Når du har bekreftet treffet kan du legge til flere folk i slektstreet ditt, eller bilder av familiemedlemmer, med ett lite klikk.

På denne måten kan Instant Discoveries™ berike treet ditt uten at du selv må legge inn en stor innsats!

Hvordan abonnement hjelper slektsforskningen din

Å bygge et tre, importere en GECOM, og motta og gjennomgå Smart Matches™ og Record Matches er helt gratis hos MyHeritage. Du får også en gratis Instant Discovery™.

For å bekrefte Smart Matches™ og ekstrahere informasjonen for å putte det inn i slektstreet ditt, trenger du en Premium, PremiumPlus eller Komplett abonnement. Med et PremiumPlus eller Komplett abonnent mottar du også ubegrensede Instant Discoveries™.

For å bekrefte Record Matches, se de originale skanningene av postene, og uthente informasjonen for deretter å putte det inn i slektstreet ditt, trenger du et Data eller Komplett abonnement.

 

URL is copied to your clipboard.