URL is copied to your clipboard.

Hvordan redigere treet ditt i stamtavle-visning?

Hvordan redigere treet ditt i stamtavle-visning?

Stamtavle-visning for online slektstrær viser deg en person i ditt slektstre og vedkommendes direkte aner.

Stamtavle-visning i redigerings-modus (klikk for å forstørre)

Slik redigerer du treet ditt i Stamtavle-visnings-modus:

Opplysningspanel

Klikk en hvilken som helst person i familietreet ditt. Et opplysningspanel vil da åpnes på venstre side av skjermen. Informasjon om personen du klikket vil vises.

.

Opplysningspanelet (klikk for å forstørre)

Hvis opplysningspanelet er lukket, kan du åpne det ved å klikke to ganger på et profilkort i slektstreet (det første klikket vil rette fokuset på personen i treet mens det neste klikket vil åpne opplysningspanelet).

Opplysningspanelet gjør det enkelt å lese, legge til og redigere opplysninger om en person uten å måtte forlate treet. Informasjonen står oppført med dato og sted, og det gjør også eventuelle bilder og videoer av personen.

Knapper på Opplysningspanelet (klikk for å forstørre)

Opplysningspanelet viser fire knapper:

“Profil” åpner en profil-side med alle de opplysningene som finnes om en person – biografi, kilder, sitater med mer. Profil-siden viser også bilder, videoer og dokumenter for personen.

“Endre” åpner en side hvor man kan redigere personens profil.

“Legg til” åpner en meny for å legge til personens nærmeste familie, det vil si foreldre, søsken, ektefelle og barn.

“Mer” gir tilgang til flere funksjoner, slik som redigering av profilbilde, legge til eller fjerne forbindelser, eller å fjerne personens profil helt.

Oppdagelsesfeltet (klikk for å forstørre)

Oppdagelsesfeltet viser Smart Matches™ og Record Matches som venter på å bli godkjent; lar deg se personens DNA-treff og gir deg mulighet til å søke etter opptegnelser om denne personen blant milliarder av opptegnelser i MyHeritage SuperSearch™.

«Nærmeste familie»-feltet (klikk for å forstørre)

«Nærmeste familie»-feltet oppgir alle de nærmeste slektningene til personen, inkludert de som ikke vises i Stamtavle-visningen, slik som søsken, ektefeller og barn.

Feltet med bilder og videoer (klikk for  å forstørre)

«Bilder & videoer»-feltet, som introduseres i denne versjonen av Stamtavle-visning, viser bilder og videoer som har blitt forbundet med denne personen. Klikk ikonet som viser et kamera med et plusstegn for å legge til flere bilder.

Opplysningsfelt

Opplysningsfeltet i Stamtavle-visning lister opp alle de opplysningene du har lagt til om denne personen og lar deg legge til ny informasjon, redigere eller fjerne eksisterende informasjon.

Å legge til personer i treet

Du kan enkelt legge til en forelder, for en person som ikke har en oppgitt fra før, ved å klikke “Legg til far” eller “Legg til mor”-kortene på treet. Vi kaller disse «Legg meg til»-kort. Dette er en kjapp måte å legge til aner på slektstreet.

«Legg meg til»-kort i slektstreet

I tillegg til disse «Legg meg til»-kortene, kan du legge til andre slektninger ved å bruke “Legg til-knappen i Opplysningspanelet. Når du klikker denne, vil en nedtrekksmeny åpnes. Denne gir deg muligheten til å legge til slektninger av personen, slik som foreldre, søsken, ektefeller og barn.

Å legge til slektninger

Ved å klikke et hvilket som helst valgalternativ, slik som “Legg til sønn”, vil et vindu åpnes hvor du på enkelt vis kan legge til den nye personen med grunnleggende informasjon. Klikk «OK» når du er ferdig.

Å legge til en ny person på et tre (klikk for å forstørre)

Redigering av profiler

Den enkleste måten å redigere en persons detaljer på familietreet er ved å bevege musen over vedkommendes kort på treet og klikke på blyant-ikonet for å åpne «rask endring»-siden.

Redigering av informasjon fra slektstreet

«Rediger profil»-siden lar deg redigere viktig informasjon om personen, slik som navn, fødsel, sivilstand og dødsfall. 

«Rediger profil»-side (klikk for å forstørre)

Hvis du ønsker å legge til informasjon, klikker du “Rediger mer” nederst på profilen. Dette vil åpne den komplette siden for redigering av profilen. Der kan du legge til og endre opplysningen i ethvert felt for personen, slik som biografi, kontakt-informasjon, yrke, utdannelse, sitater, kilder med mer.

Du kan også benytte Opplysningspanelet for å endre informasjon som vises der, for eksempel for å legge til, redigere eller fjerne fakta, som forklart nedenfor.

Legge til bilde

Profiler i slektstreet ditt som ikke har personlig bilde vil vises med en silhouette på treet. Klikk kamera-ikonet nedenfor silhouetten hvis du ønsker å laste opp et personlig bilde.

Legge til personlig bilde

For å legge til flere bilder eller videoer for en hvilken som helst person på treet, klikker du den store knappen med et kamera og pluss-symbolet i «Bilder & videoer»-feltet på Opplysningspanelet.

Legge til bilde fra Opplysningspanelet (klikk for å forstørre)

En overleggsskjerm vil komme til syne. Her kan du laste opp filer ved å bruke «dra og slipp»-metoden eller du kan velge å laste dem opp fra PC-en din.

Skjerm ved opplastning av bilde

Legge til og endre opplysninger

Opplysningspanelet gjør det enklere å se, legge til og endre opplysninger for en person uten å måtte fjerne seg fra treet. Opplysninger står oppført med datoer og steder.

Å legge til en opplysning i Opplysningspanelet (klikk for å forstørre)

Klikk «Legg til opplysning»-knappen øverst på listen for å legge til en ny opplysning om denne personen.

Legge til nye opplysninger (klikk for å forstørre)

Velg opplysningstype fra de mange alternativene som blir vist og klikk OK for å åpne et vindu og legge til den nye opplysningen.

Legge til en fødselsopplysning (klikk for å forstørre)

Du kan endre enhver opplysning ved å bevege musen over den og klikke blyant-ikonet.

Editing a fact (click to zoom)
Endring av bostedsinformasjon (klikk for å forstørre)

Et vindu for endre opplysningen åpnes. Denne siden gir deg også mulighet til å fjerne opplysningen ved å klikke på søppelkurv-ikonet i det nedre hjørnet til venstre.

Tre-innstillinger

For å tilpasse innstillingene for Stamtavle-visning, klikker du på tannhjul-ikonet i det øverste hjørnet til høyre.

Tilgang til tre-alternativer (klikk for å forstørre)

Du kan velge Stamtavle-visning som din standard-visning ved å krysse av i det øverste avkrysningsfeltet. Dette alternativet vil kun vises om du har treet ditt i Stamtavle-visningsmodus.

Foretrukket tre-visning (klikk for å forstørre)

Bruk feltene under “Alternativ for visning av kort” for å inkludere eller ekskludere «Legg-meg-til»-kort for foreldre og «rediger»-ikonet.

Visningsalternativer (klikk for å forstørre)

“Navn-alternativer” lar deg velge om du ønsker å vise titler (prefikser og suffikser) i personkort. Noen brukere foretrekker å operere uten disse (for eksempel “John Martin”) mens andre foretrekker å inkludere titler (for eksempel “Prof. John Martin, Jr.»). Legg merke til at Stamtavle-visning viser kvinner i slektstreet med deres pikenavn.

Navn-alternativer (klikk for å forstørre)
URL is copied to your clipboard.