URL is copied to your clipboard.

Hvordan etablerer du et slektstre online med MyHeritage?

Yael Beck Nada

Lær hvordan du starter din familiehistorie-forskning. I denne introduksjonen forklarer Yael Beck Nada, ansvarlig for MyHeritage i Norge, hvordan du går frem for å etablere ditt online slektstre på MyHeritage; grunnleggende om hvordan du finner informasjon for treet ditt; hvilken informasjon du bør inkludere og beste praksis når det gjelder lagring og deling av informasjon.

URL is copied to your clipboard.