URL is copied to your clipboard.

PANEL: DNA-testingens fremtid

Blaine Bettinger

Blaine Bettinger

Roberta Estes

Roberta Estes

Yaniv Erlich

Yaniv Erlich

Dette panelet består av DNA-eksperter som diskuterer den nåværende situasjonen for DNA-testing og hva fremtiden vil bringe.

Introduksjon
2m 4s
Året som har gått
3m 8s
Sekvensering av hele genomet
6m 21s
Nye utviklinger
7m 45s
Helse
4m 34s
fremtidsutsiktene
5m 50s
Spørsmål/svar
14m 3s
URL is copied to your clipboard.