URL is copied to your clipboard.

PANEL: DNA-testingens fremtid

Blaine Bettinger

Blaine Bettinger

Roberta Estes

Roberta Estes

Yaniv Erlich

Yaniv Erlich

Dette panelet består av DNA-eksperter som diskuterer den nåværende situasjonen for DNA-testing og hva fremtiden vil bringe.

Introduksjon
43m 45s
Året som har gått
41m 41s
Sekvensering av hele genomet
38m 33s
Nye utviklinger
32m 12s
Helse
24m 27s
fremtidsutsiktene
19m 53s
Spørsmål/svar
14m 3s
URL is copied to your clipboard.