• Slektstre
  • Forskning
  • DNA
  • Helse
Innledende økt: Keynote-tale ved MyHeritages grunnlegger og direktør

Gilad Japhet

I hans keynote-tale på MyHeritage LIVE, tar MyHeritage grunder og direktør, Gilad Japhet, for seg nylige MyHeritage-prestasjoner og fremtidige funksjoner og prosjekter.

URL is copied to your clipboard.