URL is copied to your clipboard.

Hvordan utvikle din egen forskningsplan på MyHeritage

James Tanner

James Tanner

MyHeritage tilbyr en ekstremt verdifull plattform for systematisk og kildebasert forskning. En formell forskningsplan kan hjelpe deg til å organisere all informasjonen på tydelig og nyttig vis, samt hjelpe deg med å nå dine slektsforsknings-mål.

Introduksjon
48m 9s
Ha en forskningsplan
38m 29s
Inkluder dokumentasjon
27m 27s
Formuler spørsmål
19m 52s
Start med en spørreundersøkelse
16m 33s
Nøyaktighet
12m 56s
Spørsmål/svar
6m 1s
URL is copied to your clipboard.