URL is copied to your clipboard.

Hvordan utvikle din egen forskningsplan på MyHeritage

James Tanner

James Tanner

Professional Genealogist

MyHeritage tilbyr en ekstremt verdifull plattform for systematisk og kildebasert forskning. En formell forskningsplan kan hjelpe deg til å organisere all informasjonen på tydelig og nyttig vis, samt hjelpe deg med å nå dine slektsforsknings-mål.

Introduksjon
9m 40s
Ha en forskningsplan
11m 2s
Inkluder dokumentasjon
7m 35s
Formuler spørsmål
3m 19s
Start med en spørreundersøkelse
3m 37s
Nøyaktighet
6m 55s
Spørsmål/svar
6m 1s
URL is copied to your clipboard.