URL is copied to your clipboard.

Hvorfor har jeg et DNA-treff som ikke matcher mine søsken

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvorfor har jeg et DNA-treff som ikke matcher mine søsken

Når du utforsker DNA-treffene dine, kan du ha støtt på et merkelig fenomen, du har et DNA-treff som ikke broren eller søsteren din har.

Hvordan kan det gi mening? Alle du er i slekt med, bør også dine søsken bør være i slekt med! Ikke sant? De har de samme foreldrene!

Vel, … ja! Men å være i slekt med noen betyr ikke nødvendigvis at du deler DNA.

Ja, du leste riktig, Ikke alle slektningene dine deler DNA med deg. Det kan være noen slektninger som deler DNA med din bror eller søster, men ikke med deg, og omvendt – selv om dere har de samme foreldrene!

Hvordan kan det skje, at du og søsknene dine ikke deler DNA med alle de samme slektningene?

Svaret på dette spørsmålet ligger i arvemønstre.

Det fungerer slik.

Du og søsknene dine arver rundt 50% av DNA-et ditt fra hver forelder, men hvilke 50% du arver, er tilfeldig. Det betyr at du kan arve et segment av DNA fra en forelder som søsknene dine ikke arver, og du kan dele det samme segmentet med en fetter som har arvet det fra dine felles forfedre.

Diagrammet nedenfor viser hvordan dette kan se ut:

I dette svært forenklede eksemplet, har søsknene alle arvet forskjellige deler av foreldrenes DNA, noe som betyr at de faktisk ikke har et eneste delt segment! Fordi DNA er så komplekst, er dette ekstremt usannsynlig at dette skjer i det virkelige liv. Du vil normalt dele mellom 33-50% av DNA-et ditt med søsknene dine. Det er derfor søsken kan se like ut, men allikevel ikke være identiske (bortsett fra identiske tvillinger, som deler 100% av sitt DNA). Du og søsknene dine har kanskje begge din mors brune øyne, men søsknene dine kan ha en ansiktsstruktur som din fars, mens din er mer som din mors.

Det er det samme med DNA-treff. Det kan godt være at du vil ha et treff som deler et segment av DNA med deg som ligger det i 50-67% av DNA-et ditt, som du ikke deler med søsken. I diagrammet ovenfor, er det blå segmentet helt til venstre det som du deler med faren din – og DNA-treffet ditt, men som ikke har blitt arvet av søsken.

Dere kan også ha forskjellige etnisitetsestimater

Forskjellen mellom det DNA-et du arvet og dine søskens DNA, kan medføre at du i enkelte tilfeller også arver en etnisitet som søsknene dine ikke gjør, og omvendt.

Du kan lese mer om hvorfor det kan skje her: Kan søsken ha forskjellige etnisiteter?

Hvis du forventet et visst etnisitetsresultat basert på historien til familien din, og du blir overrasket over å oppdage at DNA-resultatene dine ikke inneholder akkurat denne etnisiteten. Å teste et søsken er en måte å få et større bilde.

URL is copied to your clipboard.