URL is copied to your clipboard.

Hvorfor det er verd å laste opp DNA-resulater til MyHeritage?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvorfor det er verd å laste opp DNA-resulater til MyHeritage?

Du kan laste opp DNA-resultater fra andre leverandører til MyHeritage, og få tilgang til alle DNA-funksjonene uten å måtte kjøpe en MyHeritage DNA-test.

Hvis du eller noen av dine familiemedlemmer har tatt en DNA-test hos en annen leverandør, er det lurt å laste opp resultatene til MyHeritage-kontoen din.

Fordi:

Det er gratis

MyHeritage er en av de få DNA databaser som lar deg laste opp DNA-rådata gratis, så du har virkelig ingenting å tape! Når du laster opp dataene dine, får du gratis tilgang til listen over dine DNA-treff på MyHeritage, og du vil kunne kontakte treffene dine gratis.

Hvis du ikke har et betalt MyHeritage-abonnement, må du betale et opplåsingsgebyr på $ 29 for å få tilgang til de avanserte DNA-funksjonene MyHeritage tilbyr, for eksempel etnisitetsestimat og kromosomleser. Hvis du har et abonnement, får du tilgang til disse funksjonene uten ekstra kostnad.

Det går raskt

Prosessen med å ta en DNA-test kan innebære mye venting. Først skal testen ankomme laboratoriet, så må du vente på laboratoriet skal behandle prøven din. Hvis du har ventet en gang på å få din DNA-tast analysert, er det ingen grunn til å gjøre det igjen.

Når du laster opp rå DNA-dataene dine til MyHeritage, vi dine DNA-treff og etnisitetsresultatene bli beregnet innen få dager, ofte så raskt som 24 timer.

Du får et bredere nedslagsfelt

Selv når du har funnet verdifull informasjon i en DNA-database, er det alltid mer å lære. Mange adopterte som søker etter sine biologiske familier har gjort en DNA-test hos en annen leverandører uten suksess, men når de laster opp resultatene sine til MyHeritage, har de funnet det de var ute etter umiddelbart.

MyHeritage er den ledende DNA-matchingtjenesten i Europa, og vår rekkevidde er global. Vår plattform er tilgjengelig på 42 språk, og det er mer enn noen annen DNA-leverandør.

Du får en større mengde data å arbeide med

Sjansen er stor for at noen i familien din allerede har tatt en DNA-test. Hvis det er en MyHeritage DNA-test, vil du sannsynligvis allerede finne dem blant DNA-treffene dine, og du kan bruke denne informasjonen til å ekstrapolere ledetråder om hvordan dine andre DNA-treff kan være relatert til deg.

Noen av dine familiemedlemmer kan ha testet seg hos en annen leverandør. Men takket være MyHeritage sine DNA-funksjoner kan du fortsatt dra full nytte av dataene deres i din forskningen. For å få til det, må du be dem om å laste ned sine DNA-rådata fra nettstedet til den leverandøren de har testet med og sende det til deg. Deretter kan du laste opp resultatene til din konto på MyHeritage og administrere DNA-resultatene deres.

Du får nytte av MyHeritages unike DNA-verktøy

MyHeritage har så mye mer å tilby enn bare en liste over DNA-treff. Våre avanserte DNA-funksjoner, som Theory of Family Relativity™, Autokluster og Kromosom Browser, kan hjelpe deg med å finne ut hvordan treffene dine er relatert til deg. Integreringen med slektstreplattformen gjør det mulig å lære mye mer om dere felles forfedrene også.

Du kan få DNA-treff av høyere kvalitet  

DNA-test leverandørene analyserer ikke hele genomet ditt. 99,9% av menneskelig DNA er identisk, så det er liten verdi i sekvensering av disse dataene. De resterende 0,1% inkluderer en hel del informasjon, og ikke alt er nyttig eller nødvendig for å bestemme DNA-treff eller etnisitetsestimater.  Derfor undersøker de fleste DNA-testtjenester bare en del av de resterende 0,1%, og nøyaktig hvilke SNPer (genetiske markører) som blir analysert, kan variere fra selskap til selskap.

Derfor kan MyHeritage DNA-resultatene inneholde informasjon som resultatene fra en annen leverandør ikke gjør, og omvendt. Det betyr at hvis du har testet med flere selskaper og laster opp alle resultatene dine til MyHeritage, vil databasen ha et mer komplett bilde av genomet ditt og vil kunne produsere DNA-treff av høyere kvalitet.

Det kan være noen begrensinger ved opplastede DNA resultater

Som er sagt, hvis du ennå ikke har kjøpt en DNA-test og fortsatt veier frem og tilbake, er det visse fordeler ved å teste med MyHeritage:

  • Testing med MyHeritage DNA gir deg tilgang til etnisitetsestimatet ditt uten ekstra kostnad og uten behov for et betalt abonnement.
  • MyHeritage legger hele tiden til nye funksjoner og fremtidige funksjoner kan kreve at utstyr eller materiale som er spesifikke for MyHeritage DNA.

Hvordan laster du opp dine DNA rådata til MyHeritage

Hvis du vil laste opp DNA-testresultatene dine til MyHeritage, kan du følge instruksjonene her.

URL is copied to your clipboard.