URL is copied to your clipboard.

Hvordan fungerer DNA-matching?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hvordan fungerer DNA-matching?

For å finne DNA-treff deler man DNA opp i sekvenser og sammenligner sekvensene med DNA som allerede ligger i databasen. Når en person med en betydelig mengde DNA er identisk med ditt, kan det indikere at dere har en felles slektning.

Hvordan fungerer dette? Hvordan kan en DNA-test, gjøre en liten mengde væske om til en liste med mennesker som muligens er dine slektninger? I denne artikkelen skal vi utforske hvordan DNA-treff fungerer.

Hvor mange DNA-segmenter er det i et menneske?

Alle mennesker har 22 par av autosomale kromosomer, og et par av kjønns-kromosomer, altså 23 par totalt.

Disse kromosomene inneholder over 3 milliarder par av nukleotider, som er byggesteinene i DNAet. Hvert nukleotid inneholder en av 4 baser:

  • Adenin (A)
  • Thymin (T)
  • Guanin (G)
  • Cytosin (C)

Basene danner par med hverandre for å lage en streng med DNA. A former par med T, og G former par med C.

illustration of the structure of DNA
Strukturen til DNA

Det Human Genome Project, som ble gjennomført i 2003, bekreftet at 99.9% av menneskets DNA er identisk.Det er det gjenværende 0.1 prosentet som fører til forskjell mellom mennesker. Det er denne 0.1 prosenten av DNA-testen analyser vi for å finne DNA-treff og beregne etnisitetsestimater.

Slik fungerer DNA-treff

Så hvordan kan vi finne ut mye DNA du deler med andre personer i vår database?

I henhold til the basic principles of heredity, du arver en viss prosentandel av DNA fra hver forfader. Jo lenger bakover forfedren er, desto mindre prosentandelen vil du dele DNA. For eksempel arver du:

  • 50% vv ditt DNA fra hver av dine foreldre
  • 25% fra hver besteforelder
  • 12.5% fra hver oldeforelder

Søsknene og søskenbarnene dine arver også en viss mengde DNA fra din felles forfader. Og mengden DNA du deler, indikerer hvor fjern din felles forfader er. For eksempel, hvis du deler 50% av DNA-et ditt med noen i generasjonen din, betyr det at du er søsken, dvs. stammer fra de samme foreldrene. Hvis du deler 12,5%, betyr det sannsynligvis at du er søskenbarn, dvs. at du deler ett par besteforeldre.

Å avdekke at du deler en betydelig mengde DNA med en gitt person, er det som lar DNA-testingstjenester som MyHeritage konkludere med at du har en felles forfedre, og ved å beregne mengden delt DNA kan vi estimere hvor nært beslektet du er.

Hvordan fungere det?

Så hvordan avgjør vi om og hvor mye DNA du deler med de andre i databasen vår?

Når prøven din kommer til vår lab, går den gjennom en prosess der man utvinner data og gjør det om til en digital fil som inneholder DNA-data.

Hos MyHeritage, undersøker vi 700,000 SNP (single nukleotid polymorfismer) i DNA-et. En SNP er en variant i et basepar i DNA som fungerer som en markør som gjør det mulig for oss å skille ditt DNA fra andre mennesker. For eksempel, hvis 90 prosent av mennesker har en G-base i en bestemt posisjon på et genom, men du har A der i stedet, betyr det at du har en SNP på den posisjonen.

DNA-data-filen inneholder en linje for hver SNP vi ser på, og indikerer base-sekvensen på det aktuelle stedet.

Når DNA-filen er fullført, kan vi analysere dine resultater og sammenligne dem med resultater fra de andre settene i vår database for å identifisere like sekvenser.

Her kan du se en video om hvordan DNA-analysen ser ut på MyHeritage sin lab:

Du kan lære mer om prosessen av DNA-testing og analyse i denne artikkelen: How DNA Testing Works

Hvor mange DNA markører må være like?

Det er ingen grense for hvor mange SNPer som trenger å være like for å få et DNA-treff..

Nærheten til et treff oppgis enten i prosent (for eksempel 25 prosent felles DNA) eller i centimorgans (cM), som er en måleenhet som angir lengden av en felles DNA-segment.

Antall centimorgans eller prosentandel av treffet viser ofte hvilket forhold man har med treffet:

  • 50%/3400 cM = forelder eller barn
  • 25%/1700 cM = besteforelder, barnebarn, onkel eller tante, niese eller nevø, halv-søsken
  • 12.5%/850 cM = søskenbarn, oldeforeldre, oldebarn, grand-onkel eller tante, grand-nevø eller niese, halv-onkel eller tante, halv-nevø eller niese

Jo fjernere slektningen er, jo større variasjon vil det være. Om treffet er viktig for din forskning avhenger av hva du leter etter, og hva målet ditt er.

Merk at antall felles segmenter kan variere sterkt, det er den totale mengden av felles DNA som angir forholdet i disse tilfellene. Når du skal vurdere om et fjernt treff faktisk deler en felles stamfar med deg, må du se på lengden av felles segmenter. Du kan lese mer om hva som gjør et DNA-treff sterkt i denne artikkelen: Hva er et godt DNA-treff i sleksforsker perspektiv?

Eksempler

Hvor mange DNA-segmenter deler søsken?

Søsken deler rundt 2550 cM DNA, det er 50% DNA i følge noen metoder for estimering, andre metoder sier rundt 37.5%.

Har tvillinger likt DNA?

Eneggede tvillinger deler 100% DNA. Dette er fordi eneggede tvillinger er dannet fra ett befruktet egg som deler seg i to og utvikler seg til to separate embryoer. Embryoet som delte seg startet med den samme kombinasjonen av genetisk materiale, slik at deres DNA er likt.

Toeggede tvillinger ,deler like mye som andre søsken, altså 37.5%-50% DNA. Toeggede tvillinger utvikler seg fra to forskjellige befruktede egg, hver med sin egen unike kombinasjon av foreldrenes DNA.

Hvor mye DNA deler halv-søsken?

Halv-søsken som deler én forelder vil dele rundt 25% DNA, eller rundt 1700 cM.

Hvor mye DNA deler søskenbarn?

Søskenbarn deler rundt 12.5% DNA, eller 850 cM.

Hvor lang tid tar det å finne DNA-treff?

Dette avhenger av hvilken tjenesteleverandør du bruker. MyHeritage sin DNA-test tar rundt 3-4 uker å behandle etter at den har kommet fram til vårt laboratorium.

Klikk her for å bestille en MyHeritage DNA-test

Du kan lære mer om hvordan DNA-treff fungerer fra følgende artikler:

URL is copied to your clipboard.