URL is copied to your clipboard.

Moro med slektstre-statistikk

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Moro med slektstre-statistikk

Slektstrestatistikk-funksjonen på MyHeritage tilbyr en ny og unik visning av din families historie. Den kan avdekke fascinerende innsikter om trenderi familien din: Gjennomsnittlig levetid, fødealdre, ekteskap og skilsmisser, migrasjonsmønstre og mer.

Er du klar for å se familien din i et helt nytt lys? Beveg musen din over“Hjem”-fanen på navigasjonslinjen på MyHeritage-nettsiden. Velg «slektstrestatistikk».

Oversikt

På oversiktsiden vil du se tre sektordiagrammer. De representerer en oversikt over kjønn på dine slektninger, hvor mange som lever i forhold til hvor mange som er døde og status for relasjoner. 

Nedenfor vil du se ordskyer med de vanligste navnene i familien din: Vanlige etternavn, vanlige fornavn for menn og for kvinner. Jo vanligere navnet er, jo større vil det vises i ordskyen.

Steder

På siden med steder vil du finne tre forskjellige kart: Et som viser de landene hvor dine slektninger ble født, et som viser hvor de døde og et som viser hvor de har levd. Disse kartene kan gi en interessant illustrasjon på migrasjonsmønstrene i din familie. Du kan velge et bestemt kontinent nedenfor kartet for å få en mer detaljert visning av det.

For en enda mer interessant oversikt over dine slektsteder kan du sjekke PedigreeMap™. Et interaktivt kart som viser hvor viktige begivenheter i familien din fant sted. Du kan filtrere dette etter land eller person. Du finner det under “More” in the Family tree tab in the navigation bar.

Aldre

På «Aldre»-siden vil du se en oversikt med aldersfordelingen p[ medlemmer av slekten din, samt de eldste og yngste levende slektningene dine. Ved å klikke på “Topp 10” vil du se de ti på topp mennene og kvinnene i hver kategori.

Nedenfor vil du finne forventet levealder hos menn og kvinner i din familie og en oversikt med fordelingen av levealdre. Du vil også kunne se de personene i ditt slektstre som levde lengst og de med kortest levetid. (Hvis du ikke ønsker å vise sistnevnte oversikt kan du lukke det ved å trykke på X-en i øvre hjørnet til høyre.)

Fødsler

På denne siden vil du finne et diagram som viser hvor mange i din familie som ble født i hver måned og med hvilket stjernetegn! Du vil også lære hvor mange prosenter av familiemedlemmene som ble født i hvert århundre og i hvert tiår i det 20. og 21. århundrer.

Ekteskap

På ekteskap-siden vil du finne fascinerende statistikk på ekteskapene i din familie. På den øverste raden vil du se det gjennomsnittlige antallet ekteskap for menn og kvinner i familien din; hvem som var gift flest ganger og når personer i familien din giftet seg. (Hvis du ikke ønsker å vise det midterste diagrammet, kan du skjule det ved å klikke på X-en i det øverste hjørnet til høyre.)

I andre rad vil du lære hva gjennomsnittsalderen for å gifte seg i din familie. Du vil også se hvemsom giftet seg i yngst og eldst alder. 

I tredje rad vil du kunne se hvor lenge ekteskap pleier å vare i din familie, hvem som hadde de lengste ekteskapene og hvem som hadde de korteste. (Du kan skjule sistnevnte ved å klikke på X-en i det øverste hjørnet til høyre hvis du ikke ønsker å se det.)

I nederste rad vil du se gjennomsnittsforskjellen på aldre mellom ektefeller i din familie. Du vil også kunne se hvilke av dine slektninger som hadde størst aldersforskjeller mellom partnere. 

Barn

På siden med «Barn», vil du se hva gjennomnittlig antall barn per kjernefamilie er, hvilken familie som hadde flest barn og hvilke personer som hadde flest barn.

I neste rad vil du se hva gjennomsnittlig alder for å ha barn er hos dine slektninger, samt den eldste og yngste av dine slektninger som fikk barn. 

I tredje rad vil du finne gjennomsnittlig alderforskjell mellom søsken, samt søsken i din slekt med størst og minst aldersforskjeller. 

Skilsmisser

På skilsmisse-siden vil du se hvor mange skilsmisser det har vært i din familie, hvilke av dine slektninger som har skilt seg flest ganger og hvem som har hatt det lengste ekteskapet som har endt med skilsmisse. 

I andre rad vil du finne gjennomsnittsalder til dine slektninger da de skilte seg, samt de eldste og yngste familiemedlemmene som skilte seg. 

Og igjen: Hvis du ikke ønsker å se enkelte av disse statistikkene, kan du klikke på X-en i øverste hjørnet til høyre i ethvert diagram.

Hva du kan lære

Du kan lære mye om familien din ved å kikke på disse statistikkene. Er det lang levetid i genene dine? Er langvarige ekteskap vanlige i familien din, eller har det vært mange skilsmisser? Er det uforholdsmessig antall med steinbukker i familien? Alt dette kan gi deg innsikter — av og til morsomme og andre ganger ikke like hyggelige — om livene til dine forfedre. Og kan hjelpe deg med å forstå mer om hvem du er i dag. 

URL is copied to your clipboard.