Introduksjon til dine MyHeritage DNA-helserapporter

Introduksjon til dine MyHeritage DNA-helserapporter

Den nye MyHeritage DNA Helse-testen tilbyr et omfattende utvalg genetiske innsikter med detaljerte helserapporter for 27 helsetilstander. Disse inkluderer innovative polygeniske rapporter for vanlige tilstander som hjerte-sykdom, brystkreft hos kvinner, og type 2 av diabetes; genetisk risiko-rapporter for 11 monogenic tilstander som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og Crohns sykdom, og 13 bærerstatus-rapporter for tilstander som Tay-Sachs syndrom, cystisk fibrose og sigdcelleanemi.

I denne bloggposten forklarer vi hvordan du kan navigere helserapportene dine og beskriver de forskjellige komponentene.

Tilgang til rapportene dine

Noen få uker etter at vårt DNA-laboratorium mottar prøven din – eller noen få dager etter at du har betalt for en helse-oppgradering av din MyHeritage DNA-test – vil du motta en e-mail om at helserapportene dine er klare. Fra e-mailen, klikker du på feltet for å logge deg på og få tilgang til helserapportene dine.

Sample email indicating your health reports are ready
E-mail som opplyser om at helserapportene dine er klare

Du har også tilgang til helserapportene dine fra din MyHeritage nettside ved å klikke på Helse-fanen i navigasjons-feltet. Velg “Genetisk risiko” eller “Bærerstatus” for å åpne helserapportene dine. Du har også muligheten til å bestille flere Helse-sett.

Personvern

Før du kan se rapportene dine, vil du bli bedt om å taste inn passordet ditt en gang til. Dette er for ekstra sikkerhets skyld og har blitt inkludert spesielt for helserapportene.

You’ll be prompted to enter your password when you access your health reports
Du vil bli bedt om å oppgi passordet ditt igjen når du går inn på helserapportene dine

Introduksjon til dine rapporter om genetisk risiko

Første gang du ser på rapportene dine, vil du motta en kvikk introduksjon som forklarer deg hva du er i ferd med å se og hvordan du bør tyde resultatene dine.

You’ll get a brief introduction to your health reports when you first access them
Du vil motta en kort introduksjon til dine helserapporter når du åpner dem for første gang

Etter introduksjonen vil du bli spurt om du ønsker å bli vist rapporter vedrørende genetisk risiko for uhelbredelige tilstander som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Standardsmessig, vil slike rapporter altså ikke bli vist før du selv eventuelt velger at du ønsker å se dem. Hvis du velger å la være å se disse rapportene, kan du alltids forandre på dette senere, via innstillingsmenyen. Vær oppmerksom på at dette spørsmålet stilles til alle brukere. Det har altså ingenting å gjøre med resultatene dine!

You can decide if you’d like to receive genetic risk reports for Alzheimer’s and Parkinson’s
Du kan bestemme om du ønsker å motta rapporter om genetisk risiko for Alzheimers- og Parkinsons sykdom

Rapporter om genetisk risiko

Du vil deretter bli henvist til en oversiktsside som grupperer resultatene dine etter genetisk risiko-nivå. Tilstander du har en økt risiko for vil vises først, etterfulgt av tilstander du har en gjennomsnittlig genetisk risiko for å utvikle og nederst vil du se de tilstandene som du har redusert risiko for.

A sample genetic risk overview page
Oversikt over genetisk risiko

Disse rapportene reflekterer kun din genetiske risiko for å utvikle en tilstand. De kan ikke fortelle deg hvorvidt du har eller vil utvikle en tilstand.

I noen tilfeller, kan en rapport i forhold til en bestemt tilstand ikke gis. Dette kan skyldes informasjon du oppga i helse-spørreskjemaet, din etnisitet eller ufullstendige resultater. Hvis en rapport ikke er tilgjengelig, vil du finne en forklaring nederst på oversiktssiden om genetisk risiko.

Klikk på en av tilstands-navnene for å lese din komplette genetisk risiko rapport for gjeldende tilstand.

Next Steps

Etter at du har gått gjennom alle dine helserapporter, kan du eventuelt dele resultatene dine med dine familie-medlemmer. Dette kan være til hjelp for å få et bedre helhetsbilde av familiens helse. Du kan videre foreslå at de også vurderer å foreta genetisk testing. Du kan laste ned og printe rapportene dine slik at du kan dele disse med din lege. Dette muliggjør mer informert og personlig behandling. Hvis du ønsker å motta helserapportene kan du enten kjøpe testen eller oppgradere din MyHeritage DNA-test.

URL is copied to your clipboard.