URL is copied to your clipboard.

Hvordan skal kromosomlesere brukes i slektsforskning?

Hvordan skal kromosomlesere brukes i slektsforskning?

Kromosomlesere, slik som MyHeritage’s en-til-mange kromosomleser, er spennende verktøy som kan være til stor hjelp for å komme videre når du møter veggen. Det hjelper deg med å videreutvikle slektstreet ditt og med å få mest mulig ut av DNA Match-listen (norsk: DNA-treff listen) din.

Hva er en kromosomleser?

Kromosomleseren er et verktøy som lar deg se de unike DNA segmentene, eller sekvensene av DNA på kromosomer, som deles av deg og en eller flere genetiske matcher. Dette vises vanligvis grafisk som 23 linjer, som representerer dine 23 kromosomer. Med fargede seksjoner som indikerer delte segmenter. Når du benytter en kromosomleser, kan du se start- og stopp-punktene for spesifikke delte segmenter.

Hva gjør kromosomleseren til et nyttig redskap innen slektsforskning?

Genetisk slektsforskning, eller analyse av DNA test-resultater med det formål å forstå genealogiske forhold, er ett verktøy for å forstørre slektstreet ditt. Det er et effektivt middel når du føler at du har møtt veggen og ikke kommer deg videre ved hjelp av tradisjonelle metoder.

Din genetiske treff-liste er det beste utgangspunkt for din genetiske slektsforskning. Kromosomlesere viser deg hvordan du deler DNA med hvert av dine genetiske treff og begrenser seg ikke til å vise bare hvor mye total DNA dere deler. Kanskje du deler spesifikke DNA-segmenter med flere treff? Ligger disse DNA-segmentene nær hverandre? Hvordan DNA-et deles mellom deg og dine treff, kan gi deg flere ledetråder for å kunne utvide slektstrærne dine og til å kunne hjelpe deg gjennom genealogiske problemstillinger.

Hva ser du i kromosomleseren?

Du har 23 kromosompar: Ett kromosom i hvert par ble arvet fra din mor og det andre fra din far. Kromosomene ligger tett slynget i cellekjernen på mikroskopisk nivå. Hvis du skulle plassere disse beint imot hverandre, kunne hvert par bli arrangert fra den lengste til den korteste – og nummerert 1-23. Det siste kromosom-paret er enten XX eller XY, kjønnskromosomene. Noen kromosomlesere viser kun de autosomale parene, altså kromosomene 1-22, ikke kjønnskromosomet. I tillegg, vil enkelte kromosomlesere vise to linjer for hvert kromosom-par – en som representerer morssiden og en som representerer farssiden – mens andre viser en enkel linje som representerer paret. MyHeritage’s kromosomleser benytter den sistnevnte, enklere grafiske utgaven, noe som har både fordeler og begrensninger.

Kromosomlesere viser hvor et genetisk treff deler DNA med deg (eller med den personen hvis DNA-sett du administrerer og analyserer). Hvis du sammenligner en forelder og et barn i kromosomleseren, som viser en separat linje for hver instans av kromosomene, vil illustrasjonen vise en enkel, sammenhengende farget stripe for hver av kromosomene som ble arvet fra nevnte forelder. Hvis kromosomleseren viser en enkelt linje som representerer hvert kromosompar, vil hver linje være farget langs hele lengden, Dessuten vil den se ut til å være en hundre prosent match, selv om det i realiteten er snakk om en femti prosent match. Dette fordi ett kromosom i hvert par ble arvet fra hver av foreldrene.

Sammenligning av en forelder og barn i MyHeritages kromosomleser

Sammenligninger mellom forelder og barn og mellom identiske tvillinger er de eneste tilfellene som vil vises som sammenhengende, delte DNA-segmenter på alle kromosomer. Foruten disse typer familie-forbindelser, vil mengden av delt DNA variere, på grunn av en prosess som kalles rekombinasjon. Ved rekombinasjon blir DNA stokket om for hver generasjon, og segmentene med delt DNA splittes. For eksempel vil de to kromosomene i hvert par som blir arvet fra en persons mor, splittes og gjenforenes før de blir overført til barnet. Slik har det seg at morens kromosom i hvert par som barnet arver, vil inkludere noe DNA fra barnets bestemor på morssiden og noe fra barnets bestefar på morssiden.

Hvis du sammenligner kusiner og/eller fettere ved hjelp av en kromosomleser, vil bare de segmentene de deler, som altså er arvet fra en felles ane, være farget. Det kan hende at du har arvet et lengre stykke fra en besteforelder enn din fetter gjorde: Den fargede delen viser kun den delen av DNA-et som er delt av dere begge. Likeledes, vil dine tremenninger ha arvet noen segmenter som dere vil ha til felles fra hver av deres felles oldeforeldre. Noen av disse vil kun ha blitt arvet av dem og noen vil også være arvet og dermed delt med deg og med andre genetiske kusiner og/eller fettere.

Hvordan er denne informasjonen nyttig for slektsforskning?

Du har arvet alle segmentene dine fra en av dine aner. Ved å sammenligne segmenter som du deler med genetiske treff ved hjelp av kromosomleseren, kan du finne ut hvilke aner dere har til felles og hvordan dere er beslektet. Noen av disse svarene kan til og med lede til gjennombrudd i slektsforskningen din. Ved at du kan spore tilbake eksakte slektskapslinjer hvor det ikke foreligger dokumentasjon.

Segment-lengde:

Lengre segmenter, ofte i kombinasjon med flere kortere segmenter, indikerer et nylig slektskap mellom deg og dine genetiske treff. Mange korte segmenter, når det antatte slektskapet er forventet å være en nærmere match, kan tyde på at det delte DNA-et mellom deg og din match kommer fra et endogent samfunn eller flere fjerne felles aner. Kanskje du ønsker å bestemme hvilken av dine matcher av litt fjernere slektninger som faktisk er nærmest beslektet med deg. Studer i så fall segment-lengdene. De av dine slektninger med lengre segmenter er sannsynlig nærmere beslektet med deg enn de som kun har korte segmenter.

Sammenligning av tremenninger i MyHeritages kromosomleser. Viser segment-lengder som forventet for gitt slektskap

Matcher som er etterkommere av andre matcher:

Vi oppmuntrer ofte familiemedlemmer til å ta DNA-tester, så det er svært vanlig å finne etterkommere av matcher innenfor en treff-liste. Hvis en av dine matcher deler kun samme lengde og kortere segmenter med deg enn det en annen match gjør på den samme genomiske posisjonen, kan det hende at den første matchen er en etterkommer av den andre matchen. Hvis du går ut i fra at to genetiske matcher er far og sønn, kan du deretter fokusere kun på farens delte DNA, ettersom sønnen kun har arvet halvparten av farens DNA og dermed er av mindre nytte for deg, genetisk sett. Hvis du forsøker å kontakte faren for å samarbeide og spørre om hans slektshistorier, kan du også forsøke å kontakte sønnen i håp om at han kan sette deg i kontakt med faren.

Sammenligning av en rot-person og et par genetiske matcher som er far og sønn

Triangulerte segmenter:

Hvis du og to matcher deler et segment (arvet fra en felles ane eller aner), er dette et tilfelle av et triangulert segment. Det finnes flere redskap på internett som kan hjelpe med triangulasjons-analyse. Hvert selskaps kromosomleser kan illustrere triangulerte segmenter på forskjellig vis. Hvis du for eksempel har plukket ut flere personer som du vil sammenligne, kan det hende at kun de triangulerte segmentene ut i fra alle de sammenlignede matchene vil bli vist. I MyHeritages kromosomleser er de triangulerte segmentene innrammet. Vær systematisk når du foretar sammenligningene, slik at ingen av de triangulerte segmentene blir oversett. Identifiser start og stopp-posisjonene for det delte segmentet for alle medlemmene av det triangulerte sammenlignings-settet. Benytt deg av triangulerte segmenter for å bestemme hvordan dine genetiske matcher er beslektet med deg. Kanskje du lurer på om en genetisk match er fra din mors- eller farslinje? Sammenlign i så fall de DNA-segmenter de har felles med deg og med andre matcher, som du kjenner slektskapsforholdet til. Hvis de deler DNA med andre på den samme posisjonen, kan du finne ut fra hvilken linje de er etterkommere.

Inrammet ser vi et triangulert DNA-segment delt mellom en rot-person og tre av hans eller hennes genetiske matcher; fargede segmenter utenfor rammen er delt mellom rot-personen og minst en genetisk match, men ikke av hele sammenligningssettet

Triangulerte grupper («klynger»):

De du deler triangulerte segmenter med, kan plasseres i en triangulert gruppe, eller klynge, og sammen kan dere forsøke å finne ut om deres overlappende segmenter kan spores tilbake til en bestemt, felles ane. Det mest nyttige er om man har genetiske matcher i denne triangulerte gruppen på hvert trinn bakover til den felles anen. For eksempel, kan det være en fjernere tipp-tipp-olderforelder, muligens inkludert en kusine eller fetter, tremenning eller enda fjernere slektning fra din direktelinje. Dette vil hjelpe med å bekrefte fakta om din triangulerte gruppe og med sikkerhet kunne identifisere deres felles ane.

Kartlegging av kromosomer:

Med nok delte segmenter mellom forskjellige nære kusiner eller fettere, kan du fordele spesifikke segmenter til kjente aner. For å vite hvilke segmenter som har blitt arvet fra din bestefar på morslinjen opp mot hvilke segmenter som har blitt arvet fra din bestemor på morslinjen, kan du gruppere og triangulere segmentene med nære kusiner og fettere, samt slektninger av disse personene, ved å sammenligne delte segmenter. Med nok delte segmenter mellom forskjellige nære slektninger vil du kanskje til og med være i stand til å identifisere krysningspunktene for dine forfedres segmenter. Din genetiske arv kan bli kartlagt på et kromosom-kart, som viser hvilke aner du har arvet dine DNA-segmenter fra. Dette kartet vil være til hjelp for å sammenligne nye og ukjente genetiske nære slektninger for å bestemme deres antatte slektsforhold. Hvis de konsekvent matcher på de samme plasseringene som tidligere og har blitt tillagt en bestemt ane, kan du gå ut i fra at de også er etterkommere av den kartlagte anen, eller en av den kartlagte anens aner.

Overlappende segmenter plassert overfor hverandre:

Hvis man sammenligner to matcher separat i en kromosomleser, og begge disse to matcher deg på det samme stedet på et kromosom, men ikke deler det samme segmentet med hverandre, er dette fordi en av dem er beslektet med deg via din morslinje og den andre via din farslinje. Hvis du mener at to matcher er beslektet via din mor og at de likevel deler samme segmenter, betyr det at  du har DNA til felles med den ene matchen via din mor og med den andre via din far. Dette vil ikke dermed bety at de to matchene ikke også er beslektet på et vis, da dette er vanlig i samfunn hvor man gifter seg innen storfamilier.

Match på farslinjen i rødt og på morslinjen markert med gult, viser overlappende segment plassert overfor hverandre på kromosom nummer 13. Segmentene befinner seg på den samme genomiske posisjonen, men er ikke triangulerte

Tett nærliggende segmenter:

Hvis en genetisk match på kromosomleseren viser et segment som stopper rett før begynnelsen på et nytt segment ved en annen match, er det sannsynlig at disse er beslektet på samme siden av din familie (enten begge på morslinjen eller begge på farslinjen), kanskje til og med avvik fra ditt mest nylige forfedrepar, med en som slektning av moren og den andre som slektning av faren. Dette er fordi rekombinasjon finner sted, splittelsen av kromosomene etter informasjons-utveksling mellom mors- og farslinje-kromosomet. Vi kaller dette krysningspunktet et rekombinasjonspunkt. Hvis du har en match som er en kjent match på din farslinje og en annen match med ukjent slektskap og disse to har tett nærliggende segmenter sammenlignet med ditt DNA, er det sannsynlig at begge er beslektet på den samme linjen.

 

Tett nærliggende segmenter, sammenligning mellom en selv og to genetiske matcher på morslinjen.

Kom i gang

Den beste måten å forstå Kromosomleseren på er ved å begynne å ta den i bruk. Begynn med et hvilket som helst kjent slektskap mellom deg og de i din genetiske match-liste og gjør deg kjent med de gjeldende segmentlengdene for kjente slektskap, identifiser segmentene som ligger tett ved siden av dine egne, triangulerte segmenter, og sett sammen triangulerte grupper (klynger) med matcher. Kanskje du vil hygge deg med dette kromosom-puslespillet og vil bestemme deg for å kartlegge kromosomene dine til dine fjerneste genetisk bekreftede forfedre.

URL is copied to your clipboard.