URL is copied to your clipboard.

Utforske familietretidslinjen

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Utforske familietretidslinjen

Med Tidslinje funksjonen kan du se slektstreet ditt som en tidslinje, og den er gratis.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du visualisere hvordan familien din så ut i et tidsperspektiv, og plassere forfedrene dine i riktig sammenheng innenfor den perioden de levde.

Det er enkelt se levetiden til dine forfedre, hvor gamle de var da barna ble født, hvordan levetiden til enkeltpersoner overlappet, og til og med hvilke store verdensbegivenheter som fant sted mens de levde. Dette formatet gjør også at du enkelt oppdage og rette eventuelle feil i treet ditt, eller fylle ut manglende informasjon.

Få tilgang til tidslinje for slektstre

Hvis du vil ha tilgang til tidslinjen, kan du gå til familienettstedet, holde markøren over Slektstre-fanen i navigasjonsfeltet og velge «Tidslinje».

Accessing Family Tree Timeline from the navigation bar
Få tilgang til family tree-tidslinjen fra navigasjonsfeltet

Tidslinjen er en visuell presentasjon av ett individ fra slektstreet ditt sammen med personens direkte forfedre. Levetiden til personene (fra fødselsår til dødsår) ligger på samme akse slik at du kan se dem i forhold til hverandre. Dette kan gi forfriskende innsikt i din familiehistorie.

Example of a Family Tree Timeline
Eksempel på en tidslinje for slektstre

Tidslinjen for hovedpersonen i treet ditt, vil vises som standard. Hvis du vil se tidslinjen for noen andre i treet ditt, skriver ganske enkelt inn et nytt navn i boksen øverst til venstre. Hvis nettstedet ditt har flere trær, vil tidslinjen som standard ligge på slektstreet du er knyttet til, men det er en rullegardinmeny øverst til venstre på tidslinjen, og der kan du kan velge et av dine andre slektstre.

Navn, profilbilde og alder vises på en farget linje på tidslinjen.

Hvis en person er død, er linjen deres avrundet til høyre, og dødsalderen vises ved siden av et gravsteinsikon. Søylene som representerer levende individer er firkantet på høyre side, og nåværende alder vises ved siden av et personikon. Hvis fødselsdatoen eller dødsdatoen er ukjent, vil linjen blekne mot fødsels- eller dødsdatoen, og avsluttes ved et tilnærmet fødsels- eller dødstidspunkt.

Foreldre er koblet til barn via en pil som peker mot barnet. Hvis foreldrenes alder på det tidspunktet barnet ble født, er kjent, vil det vises ved siden av pilen. Hold markøren over alderen for å se flere detaljer.

Viewing more details on Family Tree Timeline
Vise flere detaljer om fødselen til et barn

På tidslinjen er tiårsintervaller er markert med vertikale linjer, og skraverte rektangler i bakgrunnen representerer viktige historiske perioder eller hendelse, for eksempel verdenskriger.

Redigere treinformasjon fra tidslinjen

Du kan jobbe rette fra rett fra tidslinjen. Du kan for eksempel redigere en persons profil, vise slektstreet eller profilsiden deres, eller kjøre et søk i MyHeritages historiske postdatabase. Det du gjør er å holde pekeren over personens stolpe, klikk på 3-prikk-ikonet som vises, og velg fra menyen.

Accessing more options for a profile on Family Tree Timeline
Få tilgang til flere alternativer for en profil på family tree-tidslinjen

Avdekke og korrigere kronologiske konsistensproblemer

Tidslinjen kan også hjelpe deg med å finne og rette opp konsekvensproblemer og kronologiske feil i treet.

Du vil se en rød prikk når et kronologisk konsistensproblem forkommer. For eksempel, hvis foreldrene ser ut til å ha dødd før barnet ble født, hvis foreldrenes fødselsdato er senere enn barnets fødselsdato, eller hvis foreldrene var ekstremt unge da barnet ble født. Du kan holde markøren over den røde prikken for å lære mer om konsekvensproblemet.

Flere alternativer og innstillinger

Som standard viser tidslinjen 4 generasjoner (fra hovedpersonen til oldeforeldrene). Du kan velge å se så få som 3, eller så mange som 9 generasjoner på tidslinjen. Klikk på generasjonsvelgeren øverst til høyre på skjermen og velg antall generasjoner du vil se.

Selecting the number of generations to display on Family Tree Timeline
Velge antall generasjoner som skal vises

Ved siden av generasjonsvelgeren finner du ikonet for til å laste ned tidslinjen som en PDF-fil, hvis du for eksempel ønsker å dele det med slektninger eller skrive ut til dine egne arkiv. Du finner også deleknappen, klikker du på den, åpnes et popup-vindu der du kan velge å dele tidslinjen din til Facebook, Twitter eller WhatsApp, eller kopiere en delbar lenke.

Hvis du klikker på tannhjulinnstillinger-knappen øverst til høyre, åpnes panelet for innstillinger av tidslinjen, der du kan endre visningsalternativene i henhold til dine egne preferanser:

Family Tree Timeline settings
Innstillinger for tidslinje for slektstre

Du kan velge «Vis store barer med levetid», det vil forstørre størrelsen på stolpene, og fødselsåret og døden til enkeltpersoner vil bli vist inne i stolpene. Som standard vil du se enkeltpersoners alder ved død (eller nåværende alder) og fødsel samt de klekkede rektanglene som indikerer viktige historiske perioder, men du kan deaktivere disse alternativene i dette panelet.

Hvis du vil ha en mer detaljert innføring i Family Tree Timeline, kan du se denne Ask the Expert leksjonen med MyHeritage sin ekspert, Daniel Horowitz: Exploring Your Family Tree Timeline on MyHeritage

URL is copied to your clipboard.