URL is copied to your clipboard.

AutoClusters for DNA-treff

AutoClusters for DNA-treff

AutoClusters er et nytt genetisk slektsforskningsverktøy som grupperer DNA-treff som mest sannsynlig kommer fra samme forfedre i et innbydende visuelt diagram. Denne enkle verktøyet vil hjelpe deg med å utforske dine DNA-treff på en effektiv måte i grupper i stede for enkelte individer, og vil gi deg bedre innsikt i grenene i ditt slektstre.

Et eksempel på en AutoGrupperings-graf (klikk for å forstørre)

I tidligere år, har millioner av personer tatt DNA tester for å få større innsikt i deres slektshistorie og for å finne nye slektninger. Mens DNA testing vil gi deg svar, vil typiske DNA-treff resultater kun gi deg estimert relasjon til personen, slik som f.eks tremening, uten noen indikasjon på deres eksakte relasjonssti. I noen tilfeller har MyHeritage muligheten til å bruke historiske dokumenter og slektstrær for å foreslå eksakte relasjoner (se Theory of Family Relativity™ funksjonen), men dette er ikke alltid mulig. Det er her AutoClusters verktøyet kommer inn!

AutoClusters organiserer dine MyHeritage DNA-treff i delte treff grupper som mest sannsynlig kommer fra en felles forfedrer. AutoClusters kan da være veldig hjelpsomt i å finne frem til relasjonsstier og koble deg med dine treff. Ved å gå igjennom slektstrær til grupperte treff, kan brukere sette sammen en helt ny gren i sitt tre. Gruppene er fargekodede for å gjøre det enklere og presentert i en flott visuell graf, og også som en liste.

Mer om diagrammet for AutoClusters

Hver av de fargede cellene i en gruppe representerer et skjæringspunkt mellom to av dine treff, som betyr at begge personene matcher hverandre (i tillegg til å matche deg). Disse cellene er gruppert sammen fysisk og med farge for å skape en sterk visuell graf av dine delte treff-grupper.

Hver farge representerer en delt treff-gruppe. Medlemmer av en gruppe matcher deg og de fleste eller alle av de andre gruppemedlemmene. Hvert individ i en gruppe vil mest sannsynlig være fra samme slektslinje, selv om de nyligste felles slektningene mellom hvilken som helst av dine matcher og mellom deg og hvilken som helst annen match kan variere. Generasjonsnivået av gruppene kan også variere. En kan kanskje være på din farmors gren, og en annen kan være på din fars sides oldefar sin gren.

Du vil kanskje se flere grå celler som ikke tilhører noen av fargegruppene. De vil noen ganger representere en delt match hvor en av de to søskenbarna er for nær familie med deg og hører til kun en gruppe. Mange grå celler ved siden av hverandre kan være en indikasjon på at to grupper er relatert til hverandre.

En gruppe (klikk for å forstørre)

Under grafen vil alle gruppene være synlig som en liste.

Gruppene i listeformat (klikk for å forstørre)

I listen, for hver gruppe, kan du enkelt se slektstrærne til dine DNA-treff eller få tilgang til hvert DNA-treff for å komme i kontakt med personen. I en fremtidig versjon planlegger vi å inkludere for hver gruppe, forfedres etternavn og forfedres plasseringer som er delt mest blant gruppemedlemmene. Dette kan gi deg flere hint om identiteten av gruppens felles stamfar.

Du kan utforske grupper av interesse ved å se slektstrærne til medlemmne og prøve å identifisere de. Dette kan lede deg til nye funn om dine forfedre som er enda er ukjente.

Tilgang til AutoGrupperinger

Tilgang til AutoGrupperinger får du ved å trykke på den nye knappen “DNA verktøy” i DNA menyen.

Tilgang til den nye DNA verktøy seksjonen (Trykk for å forstørre)

Den nye vertøysiden er stedet der vi skal samle alle avanserte verktøy slik som Kromosomleseren og det nye AutoCluster verktøyet. Det er også tilgjengelig på knapp ved siden av dine DNA-treff of Beregnet Etnisitet.

På Verktøy siden, trykk “Utforsk” på AutoCluster kortet.

DNA verktøy valget (Trykk for å forstørre)

Når du ankommer Autocluster siden, trykk på “Genrere” for å lage dine AutoClusters. Om du forvalter DNA tester for mer enn en person, velg DNA test for den personen du ønsker å generere AutoClusters for.

AutoClusters siden (Trykk for å forstørre)

Avhengig av brukerinteresse, kan generering av AutoClusters ta alt fra noen få minutter til flere timer.

Når vi genererer dine grupper og de er klare for visning, vil du motta en e-post med et zip-vedlegg med dine grupper. Dette er gjennomføringen før vår egentlige utgivelse. I fremtiden planlegger vi å ha gruppene i MyHeritage sitt brukergrensesnitt, og integrere dem tettere med dine treff.

I denne e-posten vil zip-filen inkludere tre filer: en HTML fil som inneholder en visuell graf av din AutoCluster analyse, en CSV fil som inneholder en regneark-versjon av AutoCluster analysen, og en ReadMe.pdf fil med hjelpsom informasjon om AutoClusters som også forklarer parametrene vi har valgt automatisk for å generere den.

For optimal visning, lagre filene til din harddisk, mat ut innholdet, og deretter åpne dem.

Noter deg at du kan for øyeblikket generere kun en AutoCluster analyse per dag for hver DNA test som du forvalter. Dette er for å forhindre overdreven belastning.

Innstillinger brukt for AutoClusters-analysen

For å generere dine AutoClusters analyserer vi dine sterkeste DNA-treff og deler dem om i fargekodede grupper. Vi velger automatisk de optimale terskelparameterne (slik som minimum og maksimum delt DNA i cM, og minimum delt DNA for delte matcher), for å kunne få utbytte av de beste gruppene for din DNA test.

Vi vil gi deg beskjed om parameterne vi har valgt ved å oppføre dem i HTML filen og i ReadMe.pdf filen.

Konklusjon

Det nye AutoCluster verktøyet bruker ny teknologi for å utnytte dine DNA-treff enda mer. Det hjelper deg med å utforske dine DNA-treff enda mer effektivt i grupper, i stedet for individuelt, og fastslår felles aner med dine DNA-treff. Det er kun basert på DNA resultater uten å involvere slektstrær, dokumenter, og forsterker Theory of Family Relativity™ funksjonen.

URL is copied to your clipboard.